Month: July 2020

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

สถานการณ์ covid-19 ที่ต้องทำให้หลายโรงเรียนปรับรูปแบบการ เรียนแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการลดวิชาเรียนการสลับสัปดาห์หรือแม้แต่สลับวันเรียน หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่ามีผลกระทบซึ่งเรามาดูกันว่าการเรียนในลักษณะนี้มีผลกระทบอย่างไรกับการศึกษาของเด็กในยุคใหม่บ้าง ผลกระทบจากการเรียนแบบ New Normal 1.การเรียนไม่ต่อเนื่องจากการ เรียนแบบ New Normal เด็กหลายคนประสบปัญหานี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางการหยุดเรียนบ่อย หรือเรียนไม่ต่อเนื่องจะทำให้เด็ก ลืมวิชาที่เรียน หรืองานค้างเยอะขึ้นเพราะมีเวลาว่างมากกว่าเดิม และอาจจะสนใจในสิ่งอื่นมากกว่าการทำการบ้าน หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายมา 2.ใช้เวลาว่างในวันหยุดแต่เปล่าประโยชน์ หลายบ้านประสบปัญหานี้เพราะในยุคนี้มีสิ่งเร้าหรือปัจจัยภายนอกที่ จะเป็นตัวดึงให้เด็ก ไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือหรือทบทวนตำราเรียน 3.บางครอบครัวไม่มีเวลาดูแลให้เด็กอยู่ด้วยตัวเอง ดูแลตัวเองก็อาจจะมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นมาได้ นี่คือผลกระทบและปัญหาที่พบในเบื้องต้นจากการ เรียนแบบ New Normal การเรียนแบบสลับวัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับประถมหรือมัธยม แต่ทางแก้ก็มีเหมือนกัน คือเช็คจากเด็กว่ามีการบ้านอะไรบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กประถม ซึ่งในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบนี้ แต่การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนก็สะดวกขึ้นก็สามารถตามงานหรือสอบถามจากครูผู้สอนได้โดยตรงเพราะปัจจุบันนิยมใช้ไลน์กลุ่มในการติดต่อสื่อสาร ดูเหมือนวิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้ง่ายที่สุดเพียงแค่ต้องอาศัยเวลาในการดูแลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้ ก็น่าจะเป็นตามที่เราให้แนวความคิดมา แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความดูแลของแต่ละครอบครัวด้วยว่าจะสามารถสละเวลาดูแลเด็กได้มากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือจะต้องให้เขารู้จักรับผิดชอบในส่วนของเรื่องเรียน เพราะด้วยระยะเวลาการ เรียนแบบ New Normal ที่เว้นว่างมากขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาเพิ่มขึ้นหลายๆคนกังวลในจุดนี้ว่าอาจจะติดอินเทอร์เน็ต หรือออกไปเที่ยวนอกบ้านจนกลายเป็นปัญหาอื่นๆ…

3 หลักสูตรการศึกษาใหม่ เรียนจบแล้วมีงานทำ รับรองไม่ตกงานอย่างแน่นอน

            ว่าด้วยเรื่องของคณะหรือหลักสูตรที่เราใช้ในเรื่องของการศึกษาขึ้นอยู่กับในเรื่องของความชอบที่บอกเลยว่า แล้วแต่ว่าใครจะชอบการทำงานในลักษณะงานแนวไหนหรือใครที่มีความถนัดในเรื่องของอะไรมากกว่ากัน ซึ่งแอดอยากบอกเลยว่าช่วยเวลาในการศึกษาเป็นเวลาที่ทั้งมีความสุขและเป็นเวลาที่มีสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงรอบ ๆ ตัวเราเสมอ วันนี้แอดอยากที่จะของมาแนะนำ 3 หลักสูตรการศึกษาใหม่ เรียนจบแล้วมีงานทำ รับรองไม่ตกงานอย่างแน่นอน หลักสูตรการศึกษาใหม่ที่เรียนจบแล้วมีงานทำ หลักสูตรการศึกษาใหม่ที่น่าเรียนบอกเลยว่า เรียนจบแล้วมีงานทำ รับรองไม่ตกงานอย่างแน่นอน หลักสูตรแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ หลักสูตรวิศวกรรมการเงิน เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลข วิเคราะห์การเงิน การลงทุนหรือการจัดการในเรื่องของความเสี่ยงต่าง ๆ รวมไปถึงการอุปกรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยี เพื่อที่จะให้เกิดเทคโนโลยที่มาช่วยให้เรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนั้นเอง หลักสูตรการศึกษาใหม่ที่น่าเรียนบอกเลยว่า เรียนจบแล้วมีงานทำ รับรองไม่ตกงานอย่างแน่นอน หลักสูตรสองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ หลักสูตร วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่มีความสร้างสรรค์ เพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้ส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกที่แปลกใหม่ออกมา ปัจจุบันในเรื่องของหลักสูตรการศึกษานี้มีแยกย่อยสาขาออกเป็น 3 สาขา คือ แฟชั่น ของตกแต่งบ้าน และเครื่องประดับ บอกเลยว่าใหม่มาแรงมาก หลักสูตรการศึกษาใหม่ที่น่าเรียนบอกเลยว่า เรียนจบแล้วมีงานทำ รับรองไม่ตกงานอย่างแน่นอน หลักสูตรสามที่แอดอยากจะแนะนำ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ว่าด้วยเรื่องของข้อมูล…

สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

การศึกษา 3 สาขาเปิดใหม่ ในประเทศไทย ที่น่าสนใจและน่าเรียนมาก ๆ

            ว่าด้วยเรื่องของการศึกษา ก็เป็นอีกเรื่องที่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็จะมีสาขาวิชาที่เปิดใหม่ มาให้เรานั้นได้เลือกในสิ่งที่เข้ากับเรามาก ๆ เพื่อเป็นการศึกษาในสิ่งที่เราชอบ วันนี้แอดอยากจะมาแนะนำ การศึกษา 3 สาขาเปิดใหม่ ในประเทศไทยที่น่าเรียน เป็นสาขาใหม่ที่น่าสนใจมาก ๆ บอกเลยว่าเป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด การศึกษาสาขาเปิดใหม่ที่น่าสนใจและน่าเรียน 1.การศึกษา สาขาเปิดใหม่ ที่น่าสนใจและน่าเรียนมาก ๆ ในประเทศไทย สาขาแรกคือ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค เป็นสาขาวิชาที่เปิดใหม่ในประเทศไทยที่จะศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่อหรือเกี่ยวกับเซลล์ หรือเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับเซลล์ต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกับพยาธิแพทย์ เป็นเรื่องของการตรวจสอบชิ้นเนื้อเยื่อต่าง ๆ ถือว่าเป็นสาขาวิชาการศึกษาที่เปิดใหม่ บอกเลยว่า น่าเรียนมาก ๆ 2.การศึกษา สาขาเปิดใหม่ ที่น่าสนใจและน่าเรียนมาก ๆ ในประเทศไทย สาขาที่สองคือ สาขาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร เป็นสาขาวิชา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของสินค้าต่าง ๆ หรือ การดูแลในเรื่องของระบบการผลิตอาหาร ตามหลักมาตรฐานหรือเป็นการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวันของเราโดยตรง 3.การศึกษา…

เรียนกวดวิชา ทำไมถึงแพง

เรียนกวดวิชา เรียนเพื่ออะไร และทำไมค่าเรียน จึงมีราคาแพง

ในยุคที่เศรษฐกิจตกสะเก็ด หลายครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่อง การศึกษา ค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนพิเศษ หรือเรียกง่ายๆว่า เรียนกวดวิชา โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยดัง หรือบางบ้านส่งเรียนกันตั้งแต่ประถม เพื่อให้เข้าโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงอัตราการแข่งขันสูงกว่าโรงเรียนทั่วไป  เรียนกวดวิชาเพื่ออะไร การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้อง เรียนกวดวิชา เพื่อเรียนเสริมในวิชาเฉพาะหรือในวิชาที่ยังทำเกรดเฉลี่ยได้ไม่ดี หากย้อนกลับไปในยุคแรก ๆ ของธุรกิจโรงเรียนกวดวิชานั้น ซึ่งในยุคแรกนั้นค่าเรียนถือว่าอยู่ในระดับปกติ ไม่ได้โด่งดัง ไม่ได้ฮอตฮิต ค่าใช้จ่ายไม่สูงกว่าค่าเรียนทั่วไป  สาเหตุค่าเรียนกวดวิชาทำไมถึงแพง แต่ในยุคปัจจุบันการ เรียนกวดวิชา กับโรงเรียนกวดวิชา นั้นค่าใช้จ่ายบางคอร์สหรือบางสถาบันแทบจะเท่ากับ ค่าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย 4 ปีกันเลยทีเดียว หากรวมทุกคอร์สที่จ่ายมาตั้งแต่เริ่มจนเข้ามหาวิทยาลัยได้บางบ้านบอกว่าจ่ายไปครึ่งหนึ่งของค่าเทอมเรียนมหาลัยเลยก็มี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นมันมีหลายเหตุผล ได้รับกระแสนิยมจากกลุ่มนักเรียนทำให้ โรงเรียนกวดวิชา มีชื่อเสียงโด่งดัง ครูผู้สอนมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นบุคคลที่อยู่ในกระแสสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการสอน ที่มีจำนวนเด็กสามารถสอบติด มหาวิทยาลัยชื่อดัง ในประเทศได้เยอะ หลักสูตรการสอนที่ดีกว่าโรงเรียนทั่วไป ค่าเช่าสถานที่แพง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมของการ เรียนกวดวิชา และด้วย ระบบการศึกษาของไทยที่ไม่เท่าเทียมกันหลายโรงเรียนเกินกว่า 70% ไม่สามารถจัดระบบการศึกษา หรือมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนในระดับที่สูงกว่า ยกตัวอย่างเช่นการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ข้อสอบในระบบต่าง…

การเรียนแบบ New Normal

การเรียนแบบ New Normal ทำคุณพ่อคุณแม่ ว้าวุ่นในวันเปิดเทอม

 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2563 กับวิถี การเรียนแบบ New Normal พ่อแม่หลายคนอาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวเช่นเดียวกับเด็กๆเพราะในบางโรงเรียนจะมีการเรียนแบบสลับวัน เช่นแบ่งกลุ่มเรียนตามเลขที่เช่น เรียนวันจันทร์ พุธศุกร์ สำหรับเลขคู่  อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ สำหรับเลขคี่ หรืออาจจะแบ่งครึ่งห้องเรียนแล้วแต่ว่าแต่ละโรงเรียนนั้นจะจัดการบริหารกันแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 การเรียนแบบ New Normal ในยุคโควิด 19 และเป็นไปตามมาตรการ Social distancing ที่จะต้องเว้นระยะห่างโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลในบ้านเรานั้นจำนวนเด็กต่อห้องค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการแบ่งจำนวนนักเรียนสลับวันกันเรียน ก็ดูจะเป็นทางออกที่หลายโรงเรียนเลือกใช้ แต่พ่อแม่หรือผู้ปกครองบางคนไม่สามารถดูแลเด็กในวันที่หยุดไปโรงเรียนได้ก็จะเกิดปัญหา เพราะบางโรงเรียนจะสั่งงานกันในกลุ่มไลน์ หรือเรียนออนไลน์ให้นักเรียนไม่ขาดช่วง และมีงานส่งเหมือนการเรียนปกติ ทำให้พ่อแม่หลายคนคิดว่าการเรียนในลักษณะนี้ อาจจะส่งผลให้เด็กได้รับความรู้จากการเรียนได้ไม่เต็มที่แต่การแก้ปัญหานี้ก็พอจะมีทางออกอยู่บ้าง หากพ่อแม่พอจะมีเวลา ช่วยทบทวนการบ้านหรือให้เด็กอ่านหนังสือเองในเวลาที่อยู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การเรียนแบบ New Normal นั้นจะไม่มีปัญหากับเด็กในวัยมัธยม แต่กับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมนั้นค่อนข้างที่จะปรับตัวกันเยอะเลยทีเดียว เพราะเด็กก็คือเด็กอย่างที่เรารู้กันดีว่าวันหยุดก็มักจะไม่ใส่ใจเรื่องการบ้านมากนัก  ทำให้หลายบ้านต้องบังคับให้ลูกทำการบ้านบังคับให้ลูกอ่านหนังสือ เตรียมตัวเพื่อการเรียนแบบ New Normal นอกจาก การเรียนแบบ…

ระบบ การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

การศึกษาแบบบูรณาการ ให้ประโยชน์กับเด็กมากกว่าที่คิด

                การศึกษาไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อเด็กทุกคน เปรียบเสมือนเป็นพื้นฐานของชีวิต ซึ่งเมื่อก่อนการศึกษามักจะเน้นศึกษาแนววิชาการเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้ไม่เหมาะสมกับพื้นฐานเด็กทุกคน จนอาจจะทำให้เด็กเกิดความเครียดสะสมในการเรียน ไม่มีความสุขได้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปก็ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละคนมากขึ้นกลายเป็น ซึ่งจะมีทั้งแบบแนววิชาการเช่นเดิม หรือจะเป็น การศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นประยุกต์การเรียนให้เข้ากับเด็กแต่ละคน ซึ่งก็เป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมเด็กๆ รูปแบบการศึกษาแบบบูรณาการ                 การศึกษาแบบบูรณาการ เป็นการศึกษาที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการศึกษาที่จัดตามความสนใจ ความต้องการในการเรียนรู้ รวมถึงความสามารถของเด็กแต่ละคนให้เชื่อมโยงกับการศึกษาแนววิชาการเน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกถึงความเป็นตัวเองมากที่สุด ทำให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านสติปัญญา ทักษะ และจิตใจ แต่ละคนสามารถช่วยเหลือตนเอง พร้อมกับแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีกว่าในด้านการดำเนินชีวิตจริง ลักษณะของการศึกษาแบบบูรณาการ มีดังต่อไปนี้ การบูรณาการเชิงเนื้อหาสาระ เน้นให้เด็กใช้ความเชื่อมโยงจากหัวข้อเล็ก ไปจนถึงหัวข้อใหญ่ได้ การบูรณาการเชิงวิธีการ โดยจะให้ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองหรือ ทำกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความคิด เช่น การอภิปราย การโต้วาที เป็นต้น การบูรณาการความรู้กับกระบวนการเรียน เป็นการสอนให้มีกระบวนการคิด การแก้ปัญหา รวมถึงการสร้างความคิดแบบรวบยอด การบูรณาการความรู้  ความคิด  กับคุณธรรม เป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ…

การเรียนพิเศษ จำเป็นหรือไม่

การเรียนพิเศษ จำเป็นแค่ไหน มีประโยชน์กับเด็กอย่างไร

เรื่องของ การเรียนพิเศษ หรือ การเรียนกวดวิชา ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในกลุ่มผู้ปกครอง และด้วยระบบการศึกษาที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ ทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะลงทุนกับการศึกษาของบุตรหลาน ด้วยการเลือกโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง แต่การแข่งขันก็สูง หรือบางคนอาจจะเรียนโรงเรียนทั่วไปแต่ยอม จ่ายค่าการเรียนพิเศษ ที่แพงเพื่อให้บุตรหลานประสบความสำเร็จในการเรียน มีเกรดเฉลี่ยที่ดีรวมถึงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ เพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าจบออกมาแล้วจะได้งานดี  การเรียนพิเศษมีความจำเป็นหรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร หลายคนไม่ได้มองในจุดที่ว่า การเรียนพิเศษ เสริมในส่วนที่ขาดหรือไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในการสอบเข้าในแต่ละระดับชั้นมากกว่า แต่จริงๆแล้วการเรียนกวดวิชายังมีความจำเป็น เพราะหากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กบางคนอาจจะอ่อนในบางวิชา โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิต หรื อวิทยาศาสตร์ การเสริมเฉพาะวิชาที่เด็กไม่เข้าใจจริงๆ จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้ทันเพื่อน เพราะอย่าลืมว่าเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิสั้น หรือภาวะการเรียนรู้ไม่เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน การเรียนพิเศษ ในสิ่งที่เขาเข้าใจได้ช้า เลือกวิธีการสอนพิเศษที่เหมาะกับเด็ก ก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการการรับรู้ในการเรียนวิชาเหล่านั้นได้ดีขึ้น และสามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ เหมือนเด็กคนอื่น รับรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงได้ดีขึ้น  แต่ค่าใช้จ่าย การเรียนพิเศษ ในส่วนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควร แต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ ในโรงเรียนบางแห่ง อาจจะมีการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนโดยคุณครูประจำชั้น ซึ่งหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรียนไม่ทัน หรือไม่มีเวลาสอนการบ้าน การเลือกเรียนพิเศษหลังโรงเรียนเลิกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและให้คุณครูช่วยกวดขันในสิ่งที่เด็กไม่เข้าใจ…

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

ปัจจุบันกว่า 70% ทั้งโรงเรียนในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ ต่างมีการ เรียนแบบ New Normal กันเป็นส่วนใหญ่ คือลักษณะการเรียนแบ่งกลุ่ม สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก จะต้องสลับวันกันไปเรียนปัญหาที่พบกันในตอนนี้คือเด็กมีวันหยุดเยอะเรียนไม่ต่อเนื่อง เด็กหลายคนมีปัญหาส่วนตัวเช่น สมาธิสั้นหรือ ภาวะบกพร่องทางการอ่าน การเขียน การเรียนแบบไม่ต่อเนื่องแบบนี้ จะส่งผลกับเด็กกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ เพราะในเวลาที่อยู่บ้าน เด็กไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับการเรียนในรูปแบบ เรียนออนไลน์ หรือครูให้ใบงานสั่งการบ้านมาทำผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะควบคุมดูแล หรือไม่สามารถที่จะแบ่งเวลามาสอนเด็กได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเช่น ไม่มีงานส่ง หรือเรียนตามเพื่อนไม่ทัน ทำให้ผู้ปกครองหลายคน กลุ้มใจและอยากจะหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียนขาดช่วงของเด็กวันนี้เราก็มีข้อแนะนำสำหรับการเรียนในยุค New Normal มาฝากกัน ลดปัญหาเรียนขาดช่วงกับการเรียนแบบ New Normal 1.ให้เด็กเรียนพิเศษกับครูผู้สอน ในช่วงที่มีการ เรียนแบบ New Normal แนวทางนี้ดูจะเป็นทางออกที่ดีและสะดวกที่สุด เพราะโดยส่วนใหญ่ โรงเรียนหลายแห่ง จะอนุญาตให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เปิดสอนพิเศษหลังเลิกเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน และเก็บค่าเรียนไม่แพงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่จะมีบริการนี้ซึ่งจะช่วยให้เด็กทำการบ้านเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เรียนเสริมในสิ่งที่ขาด เพราะเรียนกันไม่เต็มเวลาจะทำให้ เด็กได้ความรู้ บ้างไม่มากก็น้อยและไม่มีปัญหาเรื่องงานค้าง…

การศึกษารูปแบบใหม่ ในอนาคต

3 การศึกษารูปแบบใหม่ ของยุคที่เทคโนโลยีมีความรุ่งเรือง

          การศึกษาในปัจจุบันเนื่องจากโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น ในส่วนของการนำเทคโนโลยีเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษาเป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยม ซึ่งในเรื่องของรูปแบบการศึกษาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 การศึกษารูปแบบใหม่ ของยุคที่เทคโนโลยีมีความรุ่งเรือง ในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งการที่นำมาประยุกต์ในเรื่องของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความคิดของเด็กให้มีความสมัครใหม่และเก่งในด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การศึกษารูปแบบใหม่ในยุคเทคโนโลยี การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบแรก คือ Collaborative learning เป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งการศึกษาจะเป็นในเรื่องของการศึกษา การเชื่อมโยง โดยมีแนวคิดในเรื่องของเครื่องมือใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่มีความเป็นเทคโนโลยีและมีความทันสมัยมาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบที่สอง คือ  Family and Community Involvement เป็นการศึกษาที่ไม่ใช่การแค่การเรียนในห้องหรือการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูหรือเพื่อน ๆ ภายในห้องเท่านั้น แต่เป็นการเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วย ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ครอบครัวเป็นอีกหนึ่งทางในการส่งเสริมลูกให้มีพัฒนาการและค่อยดูว่าลูกมีส่วนไหนที่ขาดตกต้องได้รับการแก้ไขรึเปล่า การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบที่สาม คือ  Individualized Learning เป็นการเรียนแบบเฉพาะถ้าเด็กคนไหนมีความสามารถพิเศษในด้านไหน ก็จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เรียนในด้านนั้น ถือว่าเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่แอดคิดว่าดีเลยทีเดียว เพราะการเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจจะเสียเวลากับเด็กบางคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ได้…

การศึกษา หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น ที่สายเกมต้องชอบ

3 หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น การศึกษาที่สายเกมเมอร์ จะต้องถูกใจอย่างแน่นอน

          ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาที่หลายคนที่มีโอกาสที่จะเลือกเรียนก็มักที่จะคำนึงหรือนึกถึงในสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากเรียนเป็นอย่างแรก บางคนชอบที่จะดูหนังฟังเพลงจึงสนใจในเรื่องของการเรียนนิเทศศาสตร์ บางอยากที่จะดูแลคนอื่นก็จะเรียนในส่วนของสายสุขภาพต่าง ๆ แต่วันนี้แอดอยากที่จะของมาเอาใจสายเกมเมอร์สักหน่อย คนที่ชอบเล่นเกมก็มีหลักสูตรการศึกษาที่รองรับในเรื่องของเกมส์และแอพพลิเคชั่นนะ วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น การศึกษาที่สายเกมเมอร์จะต้องถูกใจอย่างแน่นอน การศึกษาหลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น 1.การศึกษา หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น สาขาแรกที่แอดอยากจะแนะนำ คือ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์และออกแบบสื่อที่สามารถที่จะตอบสนองได้กับผู้เล่น และอาจจะมีในส่วนของการเขียนโปรแกรม และจะมีในส่วนของวิชาเลือกที่เกี่ยวกับเกมเป็นการคิดสร้างสรรค์ออกแบบกราฟิคที่ใช้ในเกมส์ อาจจะเป็นเกมที่เป็นแบบสองถึงสามมิติเลยก็ว่าได้ สายเกมเมอร์ถูกใจแน่นอน 2.การศึกษา หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น สาขาสองที่แอดอยากจะแนะนำ คือ สาขาวิชาเว็บและโมบายเทคโนโลยี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมบนเว็บโมบาย ซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนของการสร้างเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างเกมส์ได้ด้วยจากการที่เราเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราจัดทำขึ้น ใครที่ชอบเกมก็สามารถที่จะมาศึกษาได้ เพื่อที่จะสามารถนำไปต่อยอด 3.การศึกษา หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น สาขาสามที่แอดอยากจะแนะนำ คือ สาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม หลักสูตรนี้จะเป็นสาขาที่อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกที ซึ่งการศึกษาจะเป็นรูปแบบที่เน้นหลัก ๆ เป็นการเขียนโปรแกรม และส่วนเสริมที่สามารถนำไปต่อยอดได้จะเป็นในส่วนของการออกแบบและองค์ประกอบศิลป์เพื่อที่จะนำมาต่อยอดสร้างเป็นเกมได้           ทั้งหมดนี้เป็นการศึกษา หลักสูตรเกมและแอพพลิเคชั่น ที่บอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นเกมจะชอบมาก…