Kor-Kai.com

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

สถานการณ์ covid-19 ที่ต้องทำให้หลายโรงเรียนปรับรูปแบบการ เรียนแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการลดวิชาเรียนการสลับสัปดาห์หรือแม้แต่สลับวันเรียน หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่ามีผลกระทบซึ่งเรามาดูกันว่าการเรียนในลักษณะนี้มีผลกระทบอย่างไรกับการศึกษาของเด็กในยุคใหม่บ้าง

ผลกระทบจากการเรียนแบบ New Normal

1.การเรียนไม่ต่อเนื่องจากการ เรียนแบบ New Normal เด็กหลายคนประสบปัญหานี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางการหยุดเรียนบ่อย หรือเรียนไม่ต่อเนื่องจะทำให้เด็ก ลืมวิชาที่เรียน หรืองานค้างเยอะขึ้นเพราะมีเวลาว่างมากกว่าเดิม และอาจจะสนใจในสิ่งอื่นมากกว่าการทำการบ้าน หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายมา

2.ใช้เวลาว่างในวันหยุดแต่เปล่าประโยชน์ หลายบ้านประสบปัญหานี้เพราะในยุคนี้มีสิ่งเร้าหรือปัจจัยภายนอกที่ จะเป็นตัวดึงให้เด็ก ไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือหรือทบทวนตำราเรียน

3.บางครอบครัวไม่มีเวลาดูแลให้เด็กอยู่ด้วยตัวเอง ดูแลตัวเองก็อาจจะมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นมาได้

เรียนแบบ New Normal แบบผสมผสาน

นี่คือผลกระทบและปัญหาที่พบในเบื้องต้นจากการ เรียนแบบ New Normal การเรียนแบบสลับวัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับประถมหรือมัธยม แต่ทางแก้ก็มีเหมือนกัน คือเช็คจากเด็กว่ามีการบ้านอะไรบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กประถม ซึ่งในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบนี้ แต่การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนก็สะดวกขึ้นก็สามารถตามงานหรือสอบถามจากครูผู้สอนได้โดยตรงเพราะปัจจุบันนิยมใช้ไลน์กลุ่มในการติดต่อสื่อสาร ดูเหมือนวิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้ง่ายที่สุดเพียงแค่ต้องอาศัยเวลาในการดูแลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้ ก็น่าจะเป็นตามที่เราให้แนวความคิดมา

แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความดูแลของแต่ละครอบครัวด้วยว่าจะสามารถสละเวลาดูแลเด็กได้มากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือจะต้องให้เขารู้จักรับผิดชอบในส่วนของเรื่องเรียน เพราะด้วยระยะเวลาการ รียนแบบ New Normal ที่เว้นว่างมากขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาเพิ่มขึ้นหลายๆคนกังวลในจุดนี้ว่าอาจจะติดอินเทอร์เน็ต หรือออกไปเที่ยวนอกบ้านจนกลายเป็นปัญหาอื่นๆ ตามมาในภายหลัง

ติดตามบทความ การศีกษาไทย  เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้