Kor-Kai.com

3 การศึกษารูปแบบใหม่ ของยุคที่เทคโนโลยีมีความรุ่งเรือง

การศึกษารูปแบบใหม่ ในอนาคต

          การศึกษาในปัจจุบันเนื่องจากโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้น ในส่วนของการนำเทคโนโลยีเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการศึกษาเป็นเทคโนโลยีที่มีความนิยม ซึ่งในเรื่องของรูปแบบการศึกษาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 การศึกษารูปแบบใหม่ ของยุคที่เทคโนโลยีมีความรุ่งเรือง ในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งการที่นำมาประยุกต์ในเรื่องของการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความคิดของเด็กให้มีความสมัครใหม่และเก่งในด้านเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

การศึกษารูปแบบใหม่ Collaborative learning

การศึกษารูปแบบใหม่ในยุคเทคโนโลยี

การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบแรก คือ Collaborative learning เป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องการทำงานที่เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งการศึกษาจะเป็นในเรื่องของการศึกษา การเชื่อมโยง โดยมีแนวคิดในเรื่องของเครื่องมือใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่มีความเป็นเทคโนโลยีและมีความทันสมัยมาร่วมด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษา

การศึกษารูปแบบใหม่ Family and Community Involvement

การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบที่สอง คือ  Family and Community Involvement เป็นการศึกษาที่ไม่ใช่การแค่การเรียนในห้องหรือการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูหรือเพื่อน ๆ ภายในห้องเท่านั้น แต่เป็นการเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วย ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ครอบครัวเป็นอีกหนึ่งทางในการส่งเสริมลูกให้มีพัฒนาการและค่อยดูว่าลูกมีส่วนไหนที่ขาดตกต้องได้รับการแก้ไขรึเปล่า

การศึกษารูปแบบใหม่ Individualized Learning

การศึกษารูปแบบใหม่ ในยุคเทคโนโลยีที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบที่สาม คือ  Individualized Learning เป็นการเรียนแบบเฉพาะถ้าเด็กคนไหนมีความสามารถพิเศษในด้านไหน ก็จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เรียนในด้านนั้น ถือว่าเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่แอดคิดว่าดีเลยทีเดียว เพราะการเรียนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอาจจะเสียเวลากับเด็กบางคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ได้

          ทั้งหมดก็เป็น การศึกษารูปแบบใหม่ ที่เหมาะมากกับเด็กในยุคเทคโนโลยี แอดแนะนำเลยอาจจะเป็นที่นิยมในอนาคตซึ่งค่อนข้างที่จะเข้าท่าอยู่นะ

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้