Month: November 2021

เรียนว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ

การเรียนว่ายน้ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อทุกคนและยังส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง การเรียนว่ายน้ำ เริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก เราจะเห็นว่าต่างประเทศจะให้ลูกเรียนว่ายน้ำตั้งแต่อายุไม่ถึงขวบเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองหากเกิดการจมน้ำก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยการเรียนว่ายน้ำ ยังช่วยรักษาสำหรับคนที่เป็นโรคหอบ การว่ายน้ำบ่อยๆ จะช่วยขยายปอดได้ด้วยและหายใจสะดวกหลับสบาย การเรียนว่ายน้ำวิชานี้มีตั้งแต่อนุบาล แต่เป็นการเรียนพื้นฐานของการว่ายน้ำ สำหรับแม่ๆ อยากให้ลูกไปเรียนว่ายน้ำ การพาไปเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเป็นสิ่งที่ดีค่ะ หาเรียนพิเศษเพิ่มเอาก็ได้ค่ะ เพื่อผลที่ดีให้กับลูกของคุณเองด้วยนะค่ะ แอดจึงแนะนำการเรียนว่ายน้ำว่าเป็นสิ่งจำป็นอย่างมากเลยค่ะ หลัก การการเรียนว่ายน้ำ ที่ดีมีดังนี้ เลือกครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนว่ายน้ำ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ให้เลือกสระน้ำ เฉพาะเด็ก ตามอายุที่คุณมองว่าสถานที่เรียนจัดที่เหมาะสมกับการเรียนว่ายน้ำ ให้คุณแม่และคุณพ่อให้กำลังใจต่อลูกตลอด ไม่เร่งรัดลูกต้องเป็นเลย ให้เวลาในการเรียน คุณพ่อและคุณแม่ควรลงฝึกไปพร้อมกับครูฝึกเพื่อสร้างกำลังใจที่ดีกับลูกค่ะ ข้อดีใน การเรียนว่ายน้ำ ช่วยพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ช่วยเสริมให้เป็นคนมีจิตใจที่มีความอดทนและใจเย็น ยิ่งเด็กๆ คนไหนใจร้อนการเรียนว่ายน้ำช่วนให้ หายอารมณ์ร้อนหายได้เลยค่ะ ช่วยพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเลยค่ะ ช่วยเลือกการเจริญอาหาร เพราะการว่ายน้ำจะทำให้เด็กๆ หิวมากกว่าเก่าเพราะเสียกำลังแรงไปในการว่ายน้ำ และยังช่วยทำให้นอนหลับสบาย ช่วยส่งเสริมและสานสัมผัสกับครอบครัวเป็นอีกกิจกรรมที่ดีต่อครอบครัวเป็นอย่างมากเลยค่ะ ช่วยให้เด็กไม่เป็นโรคกลัวน้ำ และกล้าเผชิญกับน้ำ แนะนำการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบใน สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ปัญหาการศึกษาไทย

ศธ. เผยการฉีดวัคซีน

ศธ.เผย ผู้ปกครองสนใจให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ศธ. ออกมาเผยว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ยินดีให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ถ้าสถานศึกษาใดพร้อม ก็ให้ยื่นความจำนงมา ได้เลย ทางศธ. มีความพร้อมดำเนินการให้ ทั้งนี้มียอดเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมด 4.5 ล้านคน ครอบคลุมนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับ ม.1-6 และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าด้วย ทั้งนี้รวมถึงนักเรียนในชั้น ป.6 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ทั้งในและนอกสังกัด ศธ. และกระทรวงอุดมศึกษา ทั่วทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดรเฉพาะโรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งที่พัฒนา และกรุงเทพมหานคร การฉีดวัคซีนเด็ก จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง ทางกรุงเทพ ฯ โดยผู้ว่ากทม. เผยว่าการฉีดวัคซีนเด็ก จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย โดยให้ทำเป็นหนังสือเพื่อแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองยินยอมให้เด็กในปกครองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ ทั้งนี้เพื่อทาง ศธ. จะได้ทราบจำนวนเด็กที่ต้องการให้แน่นอน โดยให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่สถานศึกษาของเด็กได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ปกครองสนใจให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นจำนวนมาก โดยปลัดกระทรวง…

การเรียนการสอน

การศึกษาไทย ทุกวันนี้

การศึกษาไทย เราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นการช่วยสอนพื้นฐานการดำรงชีวิตของเด็กได้อย่างไร และเป็นมาแล้วช้านานแค่ไหน ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ ยังไม่ไปถึงไหน เพราะทุกวันนี้ระบบ การศึกษาไทย ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการดำรงชีวิตของเด็กในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ หรือเท่าที่เห็นเป็นการตอบให้พ้น ๆ หน้าไปวัน ๆ เท่านั้นมากว่า ไม่สามารถให้การดำรงชีวิตในอนาคตได้เลย เป็นการเรียนให้ผ่านไปวัน ๆ มากกว่า ทั้งผู้เรียน และผู้สอน ดังนั้นวันนี้เราจะได้มากล่าวถึงระบงบ การศึกษาไทย ดูสักทีว่าควรปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไร และมีตรงไหนบ้างที่เห็นว่าเป็นจุดอ่อน การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ข้อนี้ไม่วาใครก็ต้องยอมรับและรู้กันเป็นอย่างดี ผู้ปกครองจึงยินดีที่จะควักทรัพย์สินเงินทองเพื่อการศึกษาของลูกหลานให้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดี เพราะเชื่อว่าจะต้องมีระบบการสอนที่ดี แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น ซึ่งหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่ว่าเป็นอย่างไร และมีความแตกต่างจากโรงเรียนประชาบาลอย่างไร 1. แรกเริ่มเดิมทีสิ่งแรกที่ทางผู้ปกครองต้องการได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ได้รับการประสิทธิประสาทวิชาการต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการระบบการศึกษาของชาติ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ ครูบาอาจารย์เหล่านั้นได้รับการศึกษามาเพื่อตัวเองเสียมากกว่า ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างก็ต้องการเป็นใหญ่เป็นโตทั้งในวงการศึกษา และสังคม ไม่ได้ให้ความสนใจกับการสอนหนังสืออย่างแท้จริง เอมวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อการสร้างฐานให้ตัวเองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 5 วิชาหลักทางการศึกษาที่ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย…

การเรียนในไทย

การศึกษา ไทยในปัจจุบัน

การศึกษา ของเด็กไทย อยู่ในยุค “มุ่งเรียน เพียรใฝ่รู้” อย่างแท้จริง เพราะเป็นสังคมแห่งการเผยแพร่ที่เปิดกว้าง ทำให้เด็กสามารถเลือกเรียนได้มากมายหลากหลายสาขาที่ถนัด และชื่นชอบด้วยตัวเอง โดยการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ด้วยการศึกษาทางระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้เป็นการพัฒนาการศึกษาไปได้ดีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่ทั้งในระบบโรงเรียน และการเรียนทางออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้ก้าวท้นโลกการศึกษาได้อีกวิธีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาประเภทสื่ออิเล็คทรอนิคให้ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งนักเรียน และนักศึกษาสามารถเรียนรู้ และค้นคว้าได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา ครูหรืออาจารย์จะเป็นเพียงนักวิชาการที่คอยให้คำปรึกษาเท่านั้น ดังนั้นแต่ละสถานศึกษาจำเป็นต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตไว้สำหรับการเชื่อมต่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อได้อย่างสะดวกด้วย ถ้าสถานศึกษามีความต้องการให้นักเรียนนักศึกษาในสังกัดได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการเรียนด้วยตัวเองในวิธีการนี้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลาการด้านการศึกษาไปได้เป็นจำนวนมาก แต่ในทางกลับกันการศึกษาด้วยวิธีนี้หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็อาจทำให้ผู้ใช้ หรือเด็ก ๆ นักเรียนนักศึกษาสูญเสียในสิ่งที่ต้องการไปก็เป็นได้ ดังนั้นควรจัดให้มีครูที่จะมารับผิดชอบโดยตรงด้วยก็จะเป็นการดีที่สุด ในปัจจุบันนี้ สถานศึกษาบางแห่งไม่ได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนอย่างครบถ้วน ในความเป็นจริงปัจจุบัน ยังมีสถานศึกษาบางแห่งที่ยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนอยู่อีกเป็นจำนวนมาก อาจเรื่องมาจากสาเหตุของแต่ละแห่งก็สุดที่จะเดาได้ แต่ที่เห็นทำให้เด็กขาดโอกาสทาง การศึกษา ไปเป็นจำนวนไม่น้อย แต่ก็มีบางแห่งที่มีเกินความจะเป็น ซึ่งทั้งสองประการเป็นการสูญเสียที่เป็นจริงอยู่ในเวลานี้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวทางกระทรวง ศธ.ได้ออกเป็นระเบียบไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เท่าที่เห็นยังไม่มีสถานศึกษาใดปฏิบัติตาม ทำให้ต้องสูญเสียทั้งเวลาและโอกาสของทั้งเด็ก และสถานศึกษาเอง ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ทางสถานศึกษาต้องให้ความสนใจอย่างแท้จริง เพื่อจะได้กล่าวได้ว่าเด็กวันนี้อย่าในยุค…

เทคนิคการอ่าน

เคล็ดลับอ่านหนังสือ สอบจำขึ้นใจสอบรอบนี้ผ่านแน่

เคล็ดลับอ่านหนังสือ สอบจำขึ้นใจ สอบรอบนี้ผ่านแน่ แน่นอนว่าในการสอบ ทุกครั้ง จะต้องทำความเข้าใจ หรืออ่านจนให้เกิดความเข้าใจและจำได้ขึ้นใจ จะทำให้ผู้ที่เข้าสอบสอบผ่าน หรือสอบได้ในทุกครั้งที่เข้าสอบ ดังนั้นเรามีเคล็ดลับการอ่าน หนังสือจำขึ้นใจ โดยมีเคล็ดลับง่ายๆดังต่อไปนี้ หลังจากที่เก็บรายละเอียดเนื้อหาในส่วนต่างๆที่คำคัญแล้ว อีกหนึ่ง เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การจำคือ การสรุปเนื้อหาที่สำคัญ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ เข้าใจและสามารถเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาได้ ผู้อ่านควร สรุปเนื้อหาสำคัญ ทุกครั้ง หลังจากที่ อ่านเนื้อหาจบในแต่ละบท เพื่อที่ตัวเองจะสามารถนำไปทบทวนทำความเข้าใจในเนื้อหาที่สำคัญได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้อ่านควร สรุปโดยใช้การจดบันทึก และใช้ปากกาที่มีสีสันแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ ช่วยในการจดจำได้ง่าย การท่องจำ คือลักษณะการอ่านข้อความเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา จนทำให้เกิดการจำที่ลืมได้ยาก เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบ สามารถที่จะทำการสอบผ่านได้ โดยที่ผู้เข้าสอบ ท่องจำในส่วนของ เนื้อหาสำคัญที่ตัวเองได้สรุปไว้ จะทำให้ผู้อ่านสามารถจำข้อความหรือเนื้อหานั้นได้อย่างแม่นยำ   เคล็ดลับการอ่านหนังสือ หน้าห้องสอบ หรือการอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้าห้องสอบ ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าห้องสอบ โดยผู้ที่จะเข้าสอบสามารถนำสรุปเนื้อหาในแต่ละบทที่ตัวเองสรุปไว้แล้วนั้นมาอ่านทบทวนอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความแน่ใจในการทำข้อสอบ โดยการทบทวน ในส่วนที่ตัวเองไม่มั่นใจ หรือในส่วนที่ทำความเข้าใจได้ยาก โดยการอ่าน…

เรียนออนไลน์

5 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ รวมมาให้แล้วสำหรับนักเรียน

5 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ทำให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการเรียนหรือการศึกษาก็ได้รับผลกระทบจำนวนไม่น้อย ดังนั้นเราจะมาแนะนำ เว็บไซต์สำหรับเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน                 Khan Academy                เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการเรียนรู้ในด้านของ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และความรู้ในด้านอื่นๆอีกมากมาย โดยใช้เป็นสื่อวิดีโอในการสอน และยังมีการเก็บสถิติ การเรียนของผู้ที่เข้าเรียนเอาไว้เพื่อให้ได้เปรียบเทียบ อีกด้วย TED-Ed                เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีบทเรียนมากมายและยังมีบทเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ได้นำมาให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษากัน รวมถึง ยังมีระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถอัพ โหลดวิดีโอของตัวเอง ลงไปในเว็บไซต์ได้อีกด้วย Udemy                เป็นเว็บไซต์ที่ได้ร่วมบทเรียนต่างๆเอาไว้มากมาย กว่า30,000บทเรียน ที่จะ แยกออกเป็นแต่ละหมวดหมู่วิชา และยังเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีการอัพเดท บทเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา ให้ความรู้และอีกด้วย Project Gutenberg ในเว็บนี้มีหลายคนได้เปรียบไว้ว่า ดังห้องสมุดออนไลน์ที่ขนาดใหญ่ ที่มี E-Book ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลดกัน มากกว่า 50,000 แบบไม่ต้องเสียเงินเลย…

การเรียนบริบาล

การเรียน ผู้ช่วยพยาบาล

การเรียน ผู้ช่วยพยาบาล คือการดูแลผู้ป่วย มีหลักสูตรการเรียนอยู่ที่ 6 เดือนจบ ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก การเป็น ผู้ช่วยพยาบาลตามตามแผนกอื่นๆ เรียกกว่าการเรียนบริบาล เป็นการดูแลผู้ป่วย และการเรียนพยาบาลหลักสูตร PN เป็นการเรียนที่มีอายุการเรียน 1 ปีมีหมวกและชุดพยาบาลให้ใส่ แต่แถบหมวกจะไม่เหมือนพยาบาลนะค่ะ การเรียนหลักสูตรนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่าการเรียนบริบาล และการทำงานจะเป็น ผู้ช่วยพยาบาล โดยตรง สามารถเจาะเลือดได้ วัดความดันได้ ยังสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยคีลนิกต่างๆ ได้เช่นคีลนิกฟัน คีลนิคเสริมความงาม อยู่ที่ความชอบในการเลือกการทำงาน คุณสมบัติการเรียน ผู้ช่วยพยาบาล ที่ดีมีดังนี้ เป็นคนมีบุคคลิกใจเย็น อดทนเพราะเป็นงานที่หนักและเหนื่อย เป็นคนมีระเบียบ เป็นคนสะอาด พูดจาไพเราะ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา เข้าใจงานที่รับมอบหมายอย่างถูกต้อง การทำอาชีพนี้ต้องเป็นคนใจเย็นเพราะเหนื่อยไม่แพ้นางพยาบาลเลยค่ะ ห้ามรังเกลียดคนไข้นะค่ะ ใครกลัวเลือดกลัวการทำแผลงานตรงนี้ไม่แนะนำเลยค่ะ เพราะหากสภาพจิตใจเป็นแบบนี้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้แน่นอน เป็นงานที่ค่าจ้างไม่สูงมากนัก เรียกว่าก็พอคุ้มกับค่าเหนื่อย บางคนเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้ว มีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะส่งไปเรียนเป็นนางพยาบาลได้นะค่ะ แต่ค่อนข้างยากในการสอบ มีโอกาศเติบโตค่ะงานสายนี้…

หลัก การเรียน เปียโน

การเรียน เปียโน ส่งเสริมด้านอารมณ์

การเรียน ดนตรี ส่งเสริมด้านอารมณ์ศิลปินให้เป็นคนมีจิตนาการสูง การเรียน ดนตรีมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดไหนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน การเรียน ดนตรีมีทั้งดนตรีสากล และดนตรีไทย แล้วแต่ความชอบถ้า การเรียน ดนตรีตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยเสริม ด้านสัมผัส เช่นการสัมผัส ทางตา การสัมผัสทางหู และการสัมผัสทางประสาท ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดและให้รู้จักการกล้าแสดงออกมีพัฒนาการที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หากเก่งด้านดนตรียังสามารถใช้ความรู้ด้านนี้ในการประกวดได้เลยค่ะ การเรียน ดนตรี อย่าง การเรียน เปียโนตามความชอบของเด็กๆ หลายคนแต่คนที่เลือกเรียนส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ใช่จะเสมอไปค่ะ เรียนได้ทุกเพศและทุกวัย การเรียน ดนตรีเป็นการใช้นิ้วมือในการเล่นดนตรีชนิดนี้ ที่ทำให้เกิดเสียงเพลงขึ้นมาทำให้เสียงที่ออกมาอยู่ที่การกำหนดจากนิ้วของเราเองค่ะ และการใช้เท้าในการบังคับการเล่นเปียโน เรียนดนตรีชนิดนี้ไม่อยากค่ะ ส่วนประกอบของเปียโดมีดังนี้ ประกอบด้วย คีย์บอร์ด  > Keyboard ประกอบด้วย สายเปียโน   >  Strings ประกอบด้วย ค้อนเคาะสาย > Hammer ประกอบด้วย ตัวห้ามสาย > damper ประกอบด้วย ซาวบอร์ด…