Kor-Kai.com

การเรียนพิเศษ จำเป็นแค่ไหน มีประโยชน์กับเด็กอย่างไร

การเรียนพิเศษ จำเป็นหรือไม่

เรื่องของ การเรียนพิเศษ หรือ การเรียนกวดวิชา ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในกลุ่มผู้ปกครอง และด้วยระบบการศึกษาที่ยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ ทำให้หลายครอบครัวเลือกที่จะลงทุนกับการศึกษาของบุตรหลาน ด้วยการเลือกโรงเรียนที่มีมาตรฐานสูง แต่การแข่งขันก็สูง หรือบางคนอาจจะเรียนโรงเรียนทั่วไปแต่ยอม จ่ายค่าการเรียนพิเศษ ที่แพงเพื่อให้บุตรหลานประสบความสำเร็จในการเรียน มีเกรดเฉลี่ยที่ดีรวมถึงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำได้ เพื่อที่จะเป็นการการันตีว่าจบออกมาแล้วจะได้งานดี 

การเรียนพิเศษมีความจำเป็นหรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร

การเรียนพิเศษมีความจำเป็นหรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร

หลายคนไม่ได้มองในจุดที่ว่า การเรียนพิเศษ เสริมในส่วนที่ขาดหรือไม่เข้าใจ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในการสอบเข้าในแต่ละระดับชั้นมากกว่า แต่จริงๆแล้วการเรียนกวดวิชายังมีความจำเป็น เพราะหากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กบางคนอาจจะอ่อนในบางวิชา โดยเฉพาะในกลุ่มวิชาหลัก ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิต หรื อวิทยาศาสตร์ การเสริมเฉพาะวิชาที่เด็กไม่เข้าใจจริงๆ จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้ทันเพื่อน เพราะอย่าลืมว่าเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิสั้น หรือภาวะการเรียนรู้ไม่เท่ากับเด็กในวัยเดียวกัน การเรียนพิเศษ ในสิ่งที่เขาเข้าใจได้ช้า เลือกวิธีการสอนพิเศษที่เหมาะกับเด็ก ก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการการรับรู้ในการเรียนวิชาเหล่านั้นได้ดีขึ้น และสามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ เหมือนเด็กคนอื่น รับรู้สิ่งที่ครูสอนในชั่วโมงได้ดีขึ้น 

แต่ค่าใช้จ่าย การเรียนพิเศษ ในส่วนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควร แต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ ในโรงเรียนบางแห่ง อาจจะมีการสอนพิเศษหลังเลิกเรียนโดยคุณครูประจำชั้น ซึ่งหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรียนไม่ทัน หรือไม่มีเวลาสอนการบ้าน การเลือกเรียนพิเศษหลังโรงเรียนเลิกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงและให้คุณครูช่วยกวดขันในสิ่งที่เด็กไม่เข้าใจ หรือให้เด็กทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่ที่โรงเรียน ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนได้ หรืออธิบายในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นแบบตัวต่อตัว ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการเรียนที่ดีขึ้น 

การเรียนพิเศษ หรือ การเรียนกวดวิชา

ทุกปัญหาเกี่ยวกับการเรียนของเด็กมีทางออกเสมอเพียง แต่ว่าครูและผู้ปกครองจะเข้าใจเด็กมากน้อยแค่ไหนจะให้ความร่วมมือกันได้ดีแค่ไหนซึ่งเรื่องเล็กๆเกี่ยวกับ การเรียนพิเศษ หรือ เรียนกวดวิชา เหล่านี้ เราก็ไม่อยากให้มองข้ามเพราะคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือตัวเด็กเอง ถ้าเขาสามารถเรียนรู้ได้ตามระบบ เข้าใจในสิ่งที่เรียนและเรียนตามลำดับชั้นขึ้นไปได้เขาก็สามารถจะเรียนหนังสือได้จนจบระดับสูง สามารถทำมาหากินและเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระกับใคร

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้