Month: January 2022

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต ทำความรู้จักกัน ก่อนตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียน

เชื่อได้เลยว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองของลูกน้อย ในทุกช่วงวัยมีความต้องการให้เรียน โรงเรียนสาธิต อยากจะผลักดัน อยากจะส่งเสริมสนับสนุนให้บุตรหลานของท่านมีความรู้มีการศึกษาที่ดี และทุก ๆ คนต่างพุ่งเป้าให้ความสำคัญไปที่สถานศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่ง ในปัจจุบันเราจะพบได้ถึงความหลากหลายของสถานการศึกษาภาย ในบ้านเรา ซึ่ง ในปัจจุบันเราจะสามารถแบ่งแยกประเภทสถานการศึกษาได้ออกมาเป็น 6 ลักษณะนั่นก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต โรงเรียนทางเลือก โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนนานาชาติ ในแต่ละประเภท ก็จะมีแนวทางการสอนมีนโยบาย ในการดูแลเด็กนักเรียน ซึ่งแตกต่างกันไปแต่เชื่อได้ว่าหนึ่ง ในโรงเรียน ใน 6 ประเภทนี้ ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจอยากจะส่งลูกเข้าเรียนกับทาง โรงเรียนสาธิต ซึ่งมีความเข้าใจกันว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มข้นทางด้านของเนื้อหา มีการจัดการดูแลนักเรียนลูกศิษย์กันเป็นอย่างดี ซึ่งนั่นไม่ใช่ข้อมูลที่มีความเพียงพอ เราจึงจะมาอธิบายให้ท่านได้ทราบเพิ่มเติมว่ากลุ่ม โรงเรียนสาธิต นี้มีลักษณะการเรียนการสอน หรือมีการบริหารงานเป็นเช่นใด ทำความรู้จักกันกลับ โรงเรียนสาธิต ก่อนส่งลูกเข้าเรียน โรงเรียนสาธิต โดยทั่วไปภาย ในประเทศนั้น มักจะได้รับการดูแลของทางคณะศึกษาศาสตร์ หรือทางคณะคุรุศาสตร์ที่จะประจำอยู่ ในส่วนของมหาวิทยาลัย ในหลายแห่ง…

เรียนอย่างไร

เรียนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพไม่กดดันตัวเองจนเกินไป

            เมื่อโลกเติบโตอย่างรวดเร็วอาจเรียกได้ว่าแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการเรียน เรียนอย่างไร หรือการศึกษาของเด็กปัจจุบันจึงมีการเพิ่มองค์ความรู้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ที่ไม่เน้นเพียงแต่หลักวิชาการเท่านั้น แต่ในแง่ของภาษาเองอย่างน้อยก็ควรได้สัก 3 ภาษา จากที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเรียนรู้แค่ ภาษาที่ 2 เท่านั้น และเมื่อต้องเรียนรู้อย่างหนักในทุกๆ วิชา จึงทำให้เด็กหลายคนเกิดความเครียด และประสิทธิภาพในการเรียนลดน้อยลง ดังนั้นจะต้องหาวิธีแก้เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างดีขึ้น             วิธี เรียนอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ได้จริง             ในทุกการเรียนให้เริ่มจากปรับมายด์เซ็ทของผู้เรียนก่อน สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ โดยต้องตั้งในหัวว่า “จะเรียนอย่างไรให้เข้าใจมากที่สุด” หรือหากใครที่เป็นสายขี้เกียจ ก็ตั้งในหัวว่า “จะเรียนอย่างไรให้เห็นผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด” เมื่อเราได้ตั้งมายด์เซ็ทบนหัว จากนี้ก็ลองมาเลือกวิธีการเรียนที่เหมาะกับการเรียน โดยสามารถแบ่งได้ตามนี้ เรียนรู้แบบเข้าใจจากการอ่าน – เมื่อได้อ่านลองพยายามทำความเข้าใจจากการอ่าน และอธิบายในใจหรือเขียนออกมาเป็นภาษาตัวเอง ก็จะทำให้เข้าใจในการเรียนได้มากขึ้น เรียนรู้แบบเข้าใจจากการฟัง – สำหรับใครที่ชอบฟังหรือต้องมีคนคอยอธิบาย ก็สามารถจับใจความในสิ่งที่คนสอนได้พูด จากนั้นก็มาเขียนสรุปหัวข้อ และดีเทลแบบคร่าวๆ ในแบบสั้นกระชับ เรียนรู้แบบเข้าใจจากการสอน –…

โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ รายละเอียดสำคัญ ก่อนส่งลูกเข้าเรียน

ความมุ่งหวังที่จะพัฒนาตัวบุตรหลานของท่าน ในฐานะของพ่อแม่ต้องหาสื่งดี ๆ ให้ลูก โรงเรียนสอนภาษา หรือผู้ปกครองย่อมจะมีการสนับสนุนอย่างเต็มที่กับการเรียนการศึกษา เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสามารถให้เด็กที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่าน มีความรู้มีความสามารถที่ดีสามารถนำไปใช้ ในการดำรงชีวิตภาย ในอนาคต ในด้านต่าง ๆ หนึ่ง ในนั้นนั่นก็คือการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษด้วยการที่สถานการศึกษา ในบ้านเราของทางภาครัฐอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้น หรือไม่ได้มีการสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกันมากนักทางออกที่ดีของผู้ปกครอง มักจะเลือกส่งบุตรหลานของท่านทั้งหลายเข้าสู่สถาบันการสอนภาษา หรือโรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ ซึ่ง ในปัจจุบันก็จะมีการเปิดการเรียนการสอน จาก ในไซด์หลายพื้นที่ ในหลาย ๆ สถาบัน ในหลาย ๆ หลักสูตร ซึ่ง ในแต่ละแห่งก็จะมีลักษณะของบริการการเรียนการสอน หรือบริการทางด้านอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไป ซึ่งหากผู้ปกครองท่านใดกำลังมีความสนใจกำลังหาข้อมูล ในส่วนนี้อยู่ เราลองมาดูกันว่ามีปัจจัยใด ๆ กันบ้างที่ท่านจะต้องทำการเรียนรู้ ก่อนการส่งบุตรหลานของคนเข้าสู่สถาบันต่าง ๆ เหล่านี้ ปัจจัยสำคัญ ที่คุณต้องรู้ก่อนส่งลูกเข้าเรียน โรงเรียนสอนภาษา อังกฤษ ค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน จากในหัวข้อแรกนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองทั้งหลาย สอบ กพ…

Chrit Church

Chrit Church นิวซีแลนด์เมืองแห่งการศึกษา ที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันการสื่อสาร จากผู้คนโดยทั่วทุกมุมโลก Chrit Church จะมีภาษาที่เป็นสื่อกลางที่ได้รับความนิยมให้เป็นภาษาสากล ในการใช้พูดคุย ในการติดต่อทางด้านต่าง ๆ นั้นเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ซึ่งเราจะพบได้ว่ากลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองชาวไทย มีความมุ่งหวังมีความต้องการอยากจะให้บทหลานที่อยู่ภายใต้การปกครอง ของแต่ละคนมีความสามารถที่เป็นเลิศทางด้านของการศึกษาในส่วนนี้ ซึ่ง ในบางรายอาจจะมีความต้องการอยากจะให้บุตรหลานของแต่ละคน มีความสามารถพูดอ่านเขียนเหมือนเจ้าของภาษาได้โดยตรง นั่นจึงส่งผลทำให้มีการผลักดันมีการสนับสนุนส่งบุตรหลานไปเรียนต่อกันต่างประเทศกันมากยิ่งขึ้น โดยเราจะพบว่าหนึ่ง ในกลุ่มประเทศชั้นนำที่ผู้ปกครองมักจะส่งบุตรหลานไปร่ำเรียนกันนั้นก็คือ Chrit Church ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยความพร้อมทางด้านของสถานการศึกษาสภาพภูมิอากาศ และผู้คน ซึ่งยังจะพบได้ถึงส่วนดี จากค่าใช้จ่าย ในการส่งเสียบุตรหลาน ที่จะไม่สูงจนเกินไปเหมือนการไปเรียน ทางฝั่งภูมิภาค ยุโรป หรือ อเมริกา ความพร้อมของ Chrit Church นิวซีแลนด์ทางด้านการศึกษา ที่น่าสนใจ Chrit Church นิวซีแลนด์อาจจะไม่เป็นที่คุ้นหู หรืออาจจะไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักสำหรับสถานที่เรียนต่อ ที่ได้รับความนิยมแต่เราจะพบได้ว่าสำหรับผู้ปกครองที่มีการศึกษาหาข้อมูลมาเป็นอย่างดี สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากการเรียนการศึกษาการฝึกประสานณเมือง Chrit Church แห่งนี้…

การศึกษา

การศึกษา วิชาพละศึกษา

เราจะเห็นได้ว่าการเรียน วิชาพละศึกษา นั้นมีมาตั้งแต่วัยอนุบาล เป็นความรู้ที่สืบทอดทางร่างกาย และท่าทางต่างๆ ในการเรียนวิชานี้ รวมถึงการเล่นกีฬาจะส่งเสริมให้เราได้ออกกำลังกาย และเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะ เป็นประโยชน์ในการใช้ทักษะในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมด้านสมองและด้านสัดส่วนในร่างกายของเราได้ดีด้วยค่ะ การเรียนแต่ระดับชั้นจะแตกต่างกันไปเรียนตั้งแต่วันเด็กเล็ก ยังช่วงมหาลัยเลยค่ะ เป็นวิชาที่สนุกและยังให้ความรู้ได้เพลิดดีด้วยค่ะ วิชานี้ วิชาสุขศึกษาหรือ วิชาพละศึกษา มีประโยชน์อย่างไรบาง สุขศึกษา เป็นการศึกษาด้านความคิดการใช่ท่าทางในการปฎิบัติคู่ไปด้วย  วิชาพละศึกษา ให้ผู้เรียนได้ใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น ออกกำลังกาย การเล่นกีฬาและเกมส์ต่างๆ  เพื่อพัฒนาใน ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และอารมณ์ ทำให้มีสังคม และการใช้สมาธิให้ออกมาดีด้วยนั่นเองค่ะ เรียน วิชาพละศึกษา ได้อะไรบาง และมีความรู้ในด้านไหนบาง ด้านการเจริญเติบโต  เป็นการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเรียนให้สมวัยในแต่ละการพัฒนาที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนค่ะ ด้านการใช้ชีวิตในครอบครัว จะได้เรียนรู้ ในค่าของชีวิตของตัวเองและคุณในคอบครัว  มีการเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ด้านอารมรณ์ ทางกาย และจิตใจ และความรู้สึกทางเพศ การปฎิบัติในการใช้ชีวิตกับผู้อื่น ได้มีการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น กำลังกาย ด้าน กีฬาไทย กีฬาสากลและการเล่นเกมส์เป็นต้น  ผู้เรียนได้เลือกปฎิบัติการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเรียนรู้กีฬาในด้านต่างๆ อย่างกีฬาสากลและกีฬาไทย…

ศิลปะ

การเรียน วิชาศิลปะ ดีอย่างไร

การเรียนรู้ วิชาศิลปะ มีมาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลอยังถึงระดับมธัยมปลาย หรือมหาลัยตามคณะที่เราเลือกเรียนก็มีด้วยค่ะ เป็นการศึกษาที่อาศัยพรสวรรค์ เป็นการเรียนรู้ที่เรียนได้ทุกคนค่ะ วิชานี้ไม่มีคำว่าผิดถูก ในการออกแบบศิลปะในรูปแบบของคุณแต่อาจจะต้องเรียนรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ในการวาดรูป ชนิดสีเพิ่มเติมถึงจะเรียกว่าถูกค่ะ แยกออกได้เป็นหลายประเภทให้เราได้ลองเลือกดูตามความชอบและแต่ละดับชั้นที่เริ่มเรียน หากเป็นเด็กเล็กจะเริ่มต้นจากสีเทียนก่อนค่ะ ค่อยๆ พัฒนามาเป็นสีไม้และสีน้ำตามลำดับ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกมากเมื่ออยู่ในห้องเรียนเป็นวิชที่ไม่เครียดและเป็นวิชาที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นกันค่ะ เด็กๆ จะได้อะไรจากการเรียนรู้ ของ วิชาศิลปะ การเรียน วิชาศิลปะ จะช่วยในเรื่องการพัฒนาสมอง และการมีจินตนาการที่ดี จะมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นคนช่างสังเกต บวกกับมีความคิดที่รอบคอบ มีความประณีตและพิถีพิถัน เป็นพรสวรรค์ที่คนอื่นไม่เห็น และมีความคิดไอเดียมที่ใหม่ตลอดเวลา ช่วยพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกทักษะการใช้ตา,หู, จมูก, ลิ้น และใจ มีทักษะการดู การเพ้นท์เป็นตามลำดับ ได้ใช้ร่างกาย พัฒนาในด้านของการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ช่วยในด้านการพัฒนาและประสาทสัมพันธ์ตากับมือในการฝึกทำ ให้มีความคล่องแคล่วและความชำนาญ ในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยให้สภาพจิตใตมีความมั่นคง มีความเด็กสงบ รู้จักนิ่ง และสมาธิ ในการเรียนร็ ไม่หวั่น ไหว และมีสติ ไม่มีการเลื่อนลอย ฝึกด้านความพยายามให้มีความอดทนลละการรับผิดชอบ…