Kor-Kai.com

ศธ.เผย ผู้ปกครองสนใจให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

ศธ. เผยการฉีดวัคซีน

ศธ. ออกมาเผยว่า ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ยินดีให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ถ้าสถานศึกษาใดพร้อม ก็ให้ยื่นความจำนงมา ได้เลย ทางศธ. มีความพร้อมดำเนินการให้ ทั้งนี้มียอดเด็กนักเรียนที่อยู่ในโครงการวัคซีนไฟเซอร์ทั้งหมด 4.5 ล้านคน ครอบคลุมนักเรียน และนักศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับ ม.1-6 และนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าด้วย ทั้งนี้รวมถึงนักเรียนในชั้น ป.6 ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ทั้งในและนอกสังกัด ศธ. และกระทรวงอุดมศึกษา ทั่วทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย โดรเฉพาะโรงเรียนปริยัติธรรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งที่พัฒนา และกรุงเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

การฉีดวัคซีนเด็ก จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครอง ทางกรุงเทพ ฯ โดยผู้ว่ากทม. เผยว่าการฉีดวัคซีนเด็ก จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองด้วย โดยให้ทำเป็นหนังสือเพื่อแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองยินยอมให้เด็กในปกครองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ ทั้งนี้เพื่อทาง ศธ. จะได้ทราบจำนวนเด็กที่ต้องการให้แน่นอน โดยให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารแสดงความประสงค์ได้ที่สถานศึกษาของเด็กได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แจ้งการฉีดวัคซีน
แจ้งการฉีดวัคซีน

ผู้ปกครองสนใจให้ลูก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นจำนวนมาก โดยปลัดกระทรวง ศธ. ได้ทำการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเป็นการชี้แจงเรื่องระบบการศึกษา และการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก และได้แจ้งไปยังสถานศึกษาให้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพื่อให้แสดงความประสงค์ให้บุตรหลานในปกครองได้ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 โดยสมัครใจทั้งนี้ให้แจงความประสงค์กลับมาที่ ศธ. โดยด่วน เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองนักเรียน ปรากฏว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และยินดีให้ลูกหลายนของตน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ด้วยความสมัครใจ ซึ่งทาง ศธ. จะได้ติดต่อกับ ทางกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ เพื่อดำเนินการต่อไป ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางผู้ปกครองนักเรียนต่อไป โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะได้เริ่มฉีดได้ประมาณ ต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ สำหรับเด็กที่อยู่ในส่วนกลาง ส่วนเด็กที่อยู่ในปริมณฑลจะได้เริ่มฉีดได้ตามมา แต่คงไม่เกินเดือนตุลาคมนี้อย่างแน่นอน ติดตามข่าวสารได้ใน สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ปัญหาการศึกษาไทย