Kor-Kai.com

การเรียน ผู้ช่วยพยาบาล

การเรียนบริบาล

การเรียน ผู้ช่วยพยาบาล คือการดูแลผู้ป่วย มีหลักสูตรการเรียนอยู่ที่ 6 เดือนจบ ทั้งการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก การเป็น ผู้ช่วยพยาบาลตามตามแผนกอื่นๆ เรียกกว่าการเรียนบริบาล เป็นการดูแลผู้ป่วย และการเรียนพยาบาลหลักสูตร PN เป็นการเรียนที่มีอายุการเรียน 1 ปีมีหมวกและชุดพยาบาลให้ใส่ แต่แถบหมวกจะไม่เหมือนพยาบาลนะค่ะ การเรียนหลักสูตรนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่าการเรียนบริบาล และการทำงานจะเป็น ผู้ช่วยพยาบาล โดยตรง สามารถเจาะเลือดได้ วัดความดันได้ ยังสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยคีลนิกต่างๆ ได้เช่นคีลนิกฟัน คีลนิคเสริมความงาม อยู่ที่ความชอบในการเลือกการทำงาน

ผู้ช่วยพยาบาล
เรียนผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติการเรียน ผู้ช่วยพยาบาล ที่ดีมีดังนี้

  1. เป็นคนมีบุคคลิกใจเย็น
  2. อดทนเพราะเป็นงานที่หนักและเหนื่อย
  3. เป็นคนมีระเบียบ
  4. เป็นคนสะอาด
  5. พูดจาไพเราะ
  6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง
  7. รับผิดชอบต่อหน้าที่
  8. ตรงต่อเวลา
  9. เข้าใจงานที่รับมอบหมายอย่างถูกต้อง
ผู้ช่วย
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล

การทำอาชีพนี้ต้องเป็นคนใจเย็นเพราะเหนื่อยไม่แพ้นางพยาบาลเลยค่ะ ห้ามรังเกลียดคนไข้นะค่ะ ใครกลัวเลือดกลัวการทำแผลงานตรงนี้ไม่แนะนำเลยค่ะ เพราะหากสภาพจิตใจเป็นแบบนี้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้แน่นอน เป็นงานที่ค่าจ้างไม่สูงมากนัก เรียกว่าก็พอคุ้มกับค่าเหนื่อย บางคนเรียนผู้ช่วยพยาบาลแล้ว มีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลจะส่งไปเรียนเป็นนางพยาบาลได้นะค่ะ แต่ค่อนข้างยากในการสอบ มีโอกาศเติบโตค่ะงานสายนี้ นอกจากจะทำงานที่โรงพยาบาล เราสามารถเอาวุฒิ ผู้ช่วยพยาบบาล ไปสมัครเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามโรงเรียน หรือศูนย์ที่เปิดรับเลี้ยงเด็กกด็ได้ค่ะ หรือบางคนชอบการดูแลผู้สูงวัยก็หาศูนย์ลงทำได้เลยค่ะ งานที่ได้เงินเดือนเยอะแนะนำทำงานด้านผู้ช่วยเสริมความงามค่ะ ตรงนี้มีค่าคอมมิชั่นแต่ก็เป็นงานที่เหนื่อยเช่นกัน แต่หากคนไหนรักอาชีพผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ให้ทำเต็มที่เลยค่ะ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ หาช่องทางมาเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองกันนะค่ะ ข้อเสียในอาชีพนี้ การเลิกงานไม่เป็นเวลา มีการเข้ากะ อดนอนส่งผลเสียกับร่างกายได้ในอนาคตค่ะ สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์