Kor-Kai.com

5 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ รวมมาให้แล้วสำหรับนักเรียน

เรียนออนไลน์

5 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 ทำให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ ทำให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการเรียนหรือการศึกษาก็ได้รับผลกระทบจำนวนไม่น้อย ดังนั้นเราจะมาแนะนำ เว็บไซต์สำหรับเรียนรู้ออนไลน์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

5 เว็บเรียนออนไลน์
เทคนิคการเรียนออนไลน์


                Khan Academy
                เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการเรียนรู้ในด้านของ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และความรู้ในด้านอื่นๆอีกมากมาย โดยใช้เป็นสื่อวิดีโอในการสอน และยังมีการเก็บสถิติ การเรียนของผู้ที่เข้าเรียนเอาไว้เพื่อให้ได้เปรียบเทียบ อีกด้วย

TED-Ed
                เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่มีบทเรียนมากมายและยังมีบทเรียน ที่ได้รับรางวัลต่าง ได้นำมาให้ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษากัน รวมถึง ยังมีระบบที่ให้ผู้เรียนสามารถอัพ โหลดวิดีโอของตัวเอง ลงไปในเว็บไซต์ได้อีกด้วย

Udemy
                เป็นเว็บไซต์ที่ได้ร่วมบทเรียนต่างๆเอาไว้มากมาย กว่า30,000บทเรียน ที่จะ แยกออกเป็นแต่ละหมวดหมู่วิชา และยังเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีการอัพเดท บทเรียนอยู่ตลอดเวลา โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชา ให้ความรู้และอีกด้วย

Project Gutenberg

ในเว็บนี้มีหลายคนได้เปรียบไว้ว่า ดังห้องสมุดออนไลน์ที่ขนาดใหญ่ ที่มี E-Book ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดาวน์โหลดกัน มากกว่า 50,000 แบบไม่ต้องเสียเงินเลย และยังมีรูปแบบที่ ให้ผู้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์สามารถเขียน E-Book หรือสร้าง E-Book ขึ้นเอง ในเว็บไซต์นี้ก็ สามารถทำได้ และยังสามารถแชร์ หนังสือต่างๆให้กับผู้อื่น ได้เข้าไปอ่านได้อีกด้วย

Instructables
                เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ ที่เน้นการสอนด้วยรูปแบบวิดีโอ โดยที่ผู้เรียนสามารถเลือกรับชมวีดีโอต่างๆตาม หัวข้อที่ต้องการ ด้วยรูปแบบเว็บไซต์ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลิน กับการเรียนมากยิ่งขึ้น และยังสามารถ แชร์โพสต์วิดีโอของตนเอง ลงในเว็บไซต์ได้ จึงทำให้เว็บไซต์นี้มีผู้ เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก

เทคนิคการเรียนออนไลน์
วิธีการเรียนออนไลน์แบบไม่เคลียด

 และนี่คือ 5 เว็บการเรียนรู้ออนไลน์ รวมมาให้แล้วสำหรับนักเรียน ซึ่งในแต่ละเว็บไซต์นั้นมี หนังสือให้นักเรียนสามารถเข้าไปอ่านได้หลากหลายโดยจัดไว้เป็นหมวดหมู่ที่สวยงาม และ เลือกอ่านได้ง่าย ซึ่งในแต่ละเว็บไซต์จะมีรูปแบบของ การจัดเก็บสื่อความรู้ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น รูปแบบวิดีโอ ที่มีทั้งภาพและเสียง รูปแบบวิดีโอที่มีเฉพาะเสียง รูปแบบหนังสือหรือที่เรียกกันว่า E-Book จะทำให้นักเรียน เข้าไป ใช้บริการนั้น สะดวกและสามารถโหลดไฟล์ นำมาจัดเก็บไว้ในเครื่องของตัวเองได้อีกด้วย และบางเว็บไซต์ ยังมี ให้ผู้ที่เข้าไปเรียนสามารถอัพโหลดวิดีโอของตัวเอง เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาชม และอีกอย่างที่สำคัญคือในเว็บไซต์สามารถแชร์สิ่งต่างๆออกมาให้ ผู้ชมภายนอกได้ เรียนรู้ อีกด้วย สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ปัญหาการศึกษา