Kor-Kai.com

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ที่ควรรู้ ส่วนไหนของหนังสือต้องอ่านให้จำ เน้นย้ำเป็นพิเศษ

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ที่ควรรู้ ส่วนไหนของหนังสือต้องอ่านให้จำ เน้นย้ำเป็นพิเศษ

ในการอ่านหนังสือสักเล่มโดยเฉพาะหนังสือเรียน ตำรา หรือหนังสือสอบ อย่างน้อยเราก็ควรจดจำส่วนต่าง ๆ ของหนังสือเล่มนั้นได้เป็นอย่างดี แต่จะมีบางส่วนที่จะต้องจำโดยใช้เทคนิคการอ่านหนังสือที่พิเศษสักหน่อย เพื่อทำให้การอ่านหนังสือมีประสิทธิภาพ อ่านแล้วไม่ใช่แค่จำได้ แต่เข้าใจอย่างแท้จริง  เราควรรู้ถึง ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ กันก่อน เพื่อการอ่านหนังสือ จะได้มีประสิทธิภาพ

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ที่ความรู้ ว่าส่วนไหนสำคัญ เพื่อการอ่านอย่างประสิทธิภาพ

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ที่ควรรู้

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนแรกคือ หัวเรื่อง หัวข้อ หรือพาดหัวของหนังสือ การจดจำหัวเรื่องหรือหัวข้อในหนังสือให้ได้นั้น จะช่วยให้เมื่อต้องทำสอบ เราจะนึกออกได้ทันทีว่าคำตอบที่เราต้องการอยู่ในหัวข้อนั้น ๆ ช่วยให้ความคิดของเราไม่กระจัดกระจาย สามารถตอบได้ตรงจุด ตรงคำถามมากขึ้น

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนที่สองคือ เนื้อหาของหนังสือ   เนื้อหาหรือข้อมูลในหนังสือทั่วไปเป็นส่วนที่มีปริมาณมากที่สุด แน่นอนว่าการจำทั้งหมดย่อมเป็นไปได้ยากโดยเฉพาะกับตำราเล่มหนาปึ้ก ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักเลือกจำบางอย่าง ปล่อยผ่านบางอย่าง โดยการคาดเดาจากอาจารย์ที่สอน ว่าท่านเน้นย้ำเนื้อหาใดเป็นพิเศษ

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนที่สามคือ ใจความสำคัญ หรือ main idea หรือ Topic ของเรื่องในหนังสือ ใจความสำคัญของหนังสือเล่มหนึ่งมักมีหลายเรื่อง ซึ่งการจะรู้ว่าส่วนใดคือใจความสำคัญหรือแก่น เราก็ต้องมีทักษะการอ่านในระดับที่ดี จึงจะสามารถตัดส่วนย่อยที่ไม่สำคัญออก และเอาเฉพาะส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมายหรือประเด็นที่สำคัญมาจดจำได้ ซึ่งหลัก ๆ ของใจความสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนที่สี่คือ ภาพประกอบ หรือตารางประกอบ ภาพหรือตารางในหนังสือบางครั้งก็ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหา และจำจดได้ง่ายกว่าการอ่านตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะภาพแบบ อินโฟกราฟฟิค (Infographic) ที่ถ่ายทอดภาษามาเป็นภาพที่ครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นอย่างมองข้ามภาพหรือตารางที่อาจช่วยให้การจำของคุณเป็นเรื่องง่ายดาย

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนที่ห้าคือ ส่วนหรือประโยคที่แสดงถึงความคิดของผู้เขียนหนังสือ ตัวหนา ตัวเอน ที่ปรากฏในหนังสือนี่แหละมักเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการเน้นย้ำเป็นพิเศษ โดยเฉพาะหนังสือที่ต้องตีความมาก ๆ ซึ่งจะแสดงความคิดของผู้เขียนที่ต้องการสื่อออกมา และบางครั้งเราจะพบตัวตนของผู้เขียนจากข้อความเหล่านี้

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือส่วนที่หกคือ ย่อหน้าสุดท้ายของหนังสือ เราควรสนใจย่อหน้าสุดท้าย และพยายามอ่านให้ละเอียด เพราะผู้เขียนมักสรุปหรือส่งสารบางอย่างให้ผู้อ่าน เพื่อให้ได้ขบคิดต่อ หรือเป็นการเน้นย้ำจุดประสงค์ของผู้เขียนที่อยากจะบอกเรา

ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ ของหนังสือที่ควรรู้เพื่อการอ่านให้ได้ประสิทธิภาพ

ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับ การศีกษา เคล็ดลับการเรียน เคล็ดลับการอ่านหนังสือ หรือ ข่าวราชการ สามารถติดตามได้ที่ kor-kai.com และที่สำคัญต้องขอบคุณ เว็บสล็อต888 ที่สนับสนุนบทความ เกี่ยวกับการศึกษา ในวันนี้ด้วยค่ะ