Kor-Kai.com

How to อ่านหนังสือ อย่างไร ? … ให้เข้าสมองได้ใน 7 วัน

How to อ่านหนังสือ อย่างไร…ให้เข้าสมองใน 7 วัน

               เบื่อกันไหม…? ท่องตำราเท่าไหร่ก็ไม่เข้าสมองสักที เชื่อว่าปัญหาการท่องหนังสือแล้วไม่เข้าใจนั้นทุกคนต้องเคยพบเจอมาอย่างแน่นอน ยิ่งในช่วงสอบอ่านดึกดื่นขนาดไหน สุดท้ายก็จำไม่ได้สักอย่าง! ดื่มเครื่องดื่มบำรุงสมองก็ไม่เห็นผลต้องทำอย่างไร บทความนี้มี 5 เทคนิคดี ๆ อ่านหนังสือ ให้เข้าใจเข้าสมองได้ใน  7 วัน โดยที่ไม่หักโหมจนเกินไป ดังนี้

เคล็ดลับ อ่านหนังสือ ให้เข้าสมอง โดย ไม่อ่านเนื้อหาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

เคล็ดลับ อ่านหนังสือ ให้เข้าสมอง

  1. ทำแผนการอ่านเนื้อหาสาระที่จะสอบล่วงหน้า  7 วัน ซึ่งการสอบจะสอบติดกันบางโรงเรียน 3 วันเลย ดังนั้นทุกคนต้องวางแผนว่าจะอ่านวิชาใดก่อน – หลัง แต่ละวิชามีเนื้อหามากหรือน้อยเพียงใด แล้วจัดการแบ่งเวลาให้พอเหมาะ
  2. ไม่อ่านเนื้อหาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากทุกคน อ่านหนังสือแล้วรู้สึกล้าก็ไม่ควรฟื้นร่างกายควรพักแล้วค่อยเริ่มอ่านใหม่ เพราะการฟื้นร่างกายสมองก็ไม่รับความรู้และยังเป็นการยืดเวลาสมองตันไปอีกจะดีที่สุด หากหยุดพักแล้วกลับมาอ่านใหม่
  3. อ่านเนื้อหา 35 นาที พัก 5 นาที ซึ่งเป็นเทคนิคที่ช่วยให้การอ่านดีขึ้นและอ่านได้นานขึ้นด้วย เพราะจากการวิจัยคนปกติส่วนมากให้ความสนใจกับสิ่ง ๆ หนึ่งได้มากสุดราว 30 นาที ดังนั้นการอ่านหนังสือในช่วงเวลา 35 นาทีจึงเหมาะสมที่สุดที่สมองจะรับความรู้
  4. หลักการอ่าน 4 ข้อ ในแต่ละเนื้อหาไม่ควรอ่านเพียงรอบเดียวเพราะส่งผลให้จำความรู้ได้น้อย หลักการอ่านที่ดีควรมี ดังนี้
  5. อ่านรอบที่ 1 อ่านผ่าน ๆ เป็นกรอ่านธรรมดา อ่านโดยให้ทราบว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไรให้ทราบองค์รวมไม่ต้องเจาะลึกเนื้อหา
  6. อ่านรอบที่ 2 อ่านพร้อมจดจุดสำคัญ ควรแบ่งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยให้สัมพันธ์กันที่สุด เนื้อหาแต่ละหัวข้อสั้น กระชับ จับใจความได้ดี
  7. อ่านรอบที่ 3 อ่านจากที่สรุปให้จำได้ขึ้นใจ
  8. อ่านรอบที่ 4 อ่านเพียงหัวข้อปิดเนื้อหาแล้วใช้การพูดปากเปล่าเล่าออกมาแทน
  9. ไม่ควรนอนดึกในคืนก่อนสอบ เพราะการนอนดึกทำให้สมองทำงานไม่เต็มที่ในวันถัดไป ส่งผลให้การคิดวิเคราะห์ช้าลงและไม่ถี่ถ้วน
อ่านหนังสือให้เข้าสมองใน 7 วัน โดยให้อ่านเนื้อหา 35 นาที พัก 5 นาที

เทคนิคง่าย ๆ ช่วย อ่านหนังสือ ให้ประสบความสำเร็จอย่าลืมลองไปปฏิบัติตามกันนะคะ

สามารถติดตาม บทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ข่าวการสอบราชการ ได้ที่นี้

แนะนำ เทคนิคการอ่านหนังสือ อ่านยังไงให้สอบผ่านฉลุยทุกวิชา