Kor-Kai.com

ทักษะการอ่าน ของคุณอยู่ระดับใด อยู่ในขั้นไหน ถ้าอยากรู้มาดูกัน

ทักษะการอ่าน ของคุณอยู่ระดับใด อยู่ในขั้นไหน ถ้าอยากรู้มาดูกัน

ใคร ๆ ก็อ่านหนังสือได้ แต่เราอยากจะเป็นคนที่อ่านได้แบบไหนกันล่ะ โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา ที่มีความจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือ ให้มาก และอย่างสม่ำเสมอ การรู้ว่าตนเองมีทักษะในการอ่านระดับใด ก็จะช่วยให้รู้ตัว ประเมินความสามารถของตนได้ และนำไปใช้พัฒนาปรับปรุง ทักษะการอ่าน ต่อไป

ทักษะการอ่าน ระดับพื้นฐาน คนที่อ่านออก

ทักษะการอ่าน ของแต่ละคนมี 4 ระดับ ดังนี้

ทักษะการอ่าน ระดับพื้นฐาน : คนที่อ่านออก คือคนที่อ่านหนังสือแบบอ่านออก สะกดคำเป็น อ่านออกเสียถูก อ่านแล้วไม่ค่อยมีผิด แต่เป็นแค่ในระดับที่เพียงแค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แม้จะสามารถจดจำสิ่งที่อ่านได้ดี แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาในระดับลึก ๆ ได้ คล้าย ๆ กับการอ่านแบบนกแก้วนกขุนทอง ซึ่งทักษะการอ่านระดับนี้มักพบได้ในระดับชั้นประถมต้น

ทักษะการอ่าน ระดับพอใช้ : คนที่อ่านแล้วเข้าใจ คือคนที่นอกจากจะอ่านได้ไม่มีผิดแล้ว ก็ยังเข้าใจรูปประโยคของสิ่งที่อ่านด้วย รวมทั้งยังพอสรุปใจความสำคัญ หรือย่อความได้ด้วย  และแม้จะพอวิเคราะห์ได้แต่ก็ไม่ลึกซึ้ง ซึ่งทักษะการอ่านระดับนี้มักพบได้ในระดับชั้นประถมปลายและมัธยมต้น

ทักษะการอ่าน ระดับดี : คนที่อ่านแล้วรู้จักคิดวิเคาระห์ คือคนที่อ่านได้ไม่มีผิด มีความเข้าใจในรูปประโยคเป็นอย่างดี รู้จักการวิเคราะห์ แยกแยะถูกผิดได้ เข้าใจคุณค่า เข้าใจความสำคัญ รวมทั้งยังวิจารณ์ไปในทางที่สมเหตุสมผลด้วย ซึ่งทักษะการอ่านระดับนี้มักพบได้ในระดับชั้นมัธยมปลาย

ทักษะการอ่าน ระดับดีเยี่ยม : คนที่อ่านแล้วรู้จักนำมามาใช้ประโยชน์ได้ คือคนที่อ่านได้ไม่มีผิดเลย มีความเข้าใจในรูปประโยคอย่างถ่องแท้  เข้าใจความหมายแฝง สัญลักษณ์หรือความคิดที่ซ่อนเอาไว้ มีการคิดวิเคราะห์ที่ลึกซึ้ง สามารถวิจารณ์ได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยความรู้หลายแขนง ที่สำคัญที่สุดคือยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ได้อย่างดีมีประโยชน์ ซึ่งทักษะการอ่านระดับนี้มักพบได้ในระดับชั้นอุดมศึกษาขึ้นไป ดังนั้นถ้าคุณถึงวัยนี้แล้วทักษะการอ่านยังไม่เข้าขั้นนี้ ก็อย่าเพิ่งท้อแต่จงอ่านให้มากขึ้น และต้องเตือนตนเองก่อนจะอ่านทุกครั้งว่า จะต้องไม่ใช่สักแต่อ่านเท่านั้น แต่ยังต้องอ่านเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งจนสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วย

ทักษะการอ่าน ระดับดีเยี่ยม  คนที่อ่านแล้วรู้จักนำมามาใช้ประโยชน์ได้

เว็บไซต์ที่รวบเรื่องราว การศึกษาและความรู้ ในด้านต่างๆ ที่มีความหลากหลาย อย่างมากมายและครบถ้วน ถ้าคุณได้รับความรู้กันไปตามต้องการแล้ว อยากเล่นเกมออนไลน์ เพื่อคลายสมอง joker สล็อต ที่นี้ มีเกมออนไลน์ให้ทุกคนได้เล่น อย่างมากมาย