Kor-Kai.com

How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

            นับต่อเวลาจากนี้ไป จะเป็นช่วงเวลาแห่งการแข่งขันการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่จะต้องผ่านระบบ TCASเพื่อที่จะได้รับคัดเลือก น้องหลายคนอาจจะสับสน เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากในการอ่านหนังสือและการเตรียมตัวเข้าระบบTCAS แต่วันนี้นักเขียน จะมารวบรวม How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  ได้อุ่นใจ และสามารถเตรียมตัวเข้าระบบTCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

เตรียมตัวเข้าระบบ TCASเพื่อสอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

1.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASด้วยการเตรียมตัวด้านการหาข้อมูล สำหรับในข้อนี้นะคะให้น้อง ๆได้เตรียมการเตรียมตัวที่จะหาข้อมูลในคณะที่น้องอยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้น้องหาข้อมูลว่า ในปีนี้รับนักศึกษาจำนวนเท่าไร และใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกฎเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันออกไป

2.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASด้วยการติดตามข่าวสารจาก MY TCASนับว่าเป็น Application ที่ดีอีกแป๊บหนึ่งแห่งการศึกษาซึ่งน้อง ๆ จะสามารถติดตามข่าวสารการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ อีกทั้งยังสามารถดูเกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด และคะแนนที่ใช้สมัครสอบอีกด้วย

3.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASในรอบ portfolio การควรมีการเตรียมความพร้อม ถ้าหากจะเข้าคัดเลือกในรอบ portfolio  เพราะรอบนี้จะเป็นรอบแรกของระบบTCAS จึงต้องมีการเตรียมตัวเก็บสะสม และ รวบรวมผลงานเพื่อใส่แฟ้มสะสมผลงานไปยื่นในแต่ละมหาวิทยาลัย เตรียมความพร้อมด้านการสอบสัมภาษณ์ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผ่านการคัดเลือก และหาความรู้ในขณะที่เราจะสอบเข้า

4.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASด้วยการทำโจทย์พิชิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะ เพราะการเข้าสู่ระบบ TCASนั้นเราจะต้องใช้คะแนน ในรายวิชา เช่น 9 วิชาสามัญ คะแนนสอบ Final  เกรดเฉลี่ย 5 เทอม น้องจะต้องตั้งใจอ่านหนังสือและหมั่นทำข้อสอบฝึกทำโจทย์เพื่อพิชิต  TCASให้คะแนนของเรามีระดับที่สูงเพื่อให้น้อง ๆ สามารถเข้าเรียนในคณะที่น้อง ๆ หวังไว้ได้

How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS ได้อย่างดี

          How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS จะช่วยให้น้อง ๆ การกระตือรือร้นในการอ่านหนังสือ เป็นการเตรียมตัวเข้าระบบTCASให้สำเร็จมากขึ้น และน้อง ๆ จะได้มีความรู้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบTCAS

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับสอบ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

มาทำความรู้จัก ระบบ TCAS คืออะไรทำความเข้าใจง่ายๆภายใน 3 นาที