Kor-Kai.com

4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าเรียนสำหรับน้องๆที่อยากเรียนสายสุขภาพ

           เชื่อไหมคะว่าจริง ๆ สายสุขภาพที่น่าเรียนนั้นไม่ได้มีแค่ หมอ อย่างที่หลาย ๆ คนคิดว่าถ้าจะเรียนในคณะสายสุขภาพนั้นต้องเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ หรือ ไม่ก็คณะแพทยศาสตร์เท่านั้น สถานที่จริงแล้วสายสุขภาพนั้นกว้างกว่าที่หลายคนคิด ไม่ว่าจะเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือคณะสหเวชศาสตร์ มันก็แตกต่างกันไปอีก แต่เพียงแค่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเท่านั้นเอง วันนี้เราจึงขอ  4  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าเรียน มาให้น้อง ๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ตัดสินใจในการเลือกเรียนสายสุขภาพ

รวม 4  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพน่าเรียน

 1 .คณะสาธารณสุขศาสตร์ – คณะสาธารณสุขศาสตร์นั้นจริง ๆ หลายคนคิดว่าเรียนแค่สาธารณสุข ไม่สามารถรักษาคนได้ ซึ่งอันที่จริงคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขายอดฮิตเลยก็คือ สาขาอนามัยชุมชน คือน้องเรียนจบแล้วหรือฝึกงานจะสามารถไปฝึกงานที่อนามัยใกล้บ้านก็ได้ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคอยรักษาอาการเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย แต่จริง ๆ คณะสาธารณสุขศาสตร์นั้นก็มีหลากหลายสาขาออกไป แต่ก็ยังอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ความก้าวหน้าทางอาชีพก็ดี สามารถไปต่อยอดได้

 2 .คณะพยาบาลศาสตร์ – คณะยอดฮิตของเด็กผู้หญิงหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นพยาบาล การเป็นพยาบาลนั้นให้อะไรกว่าที่คุณคิดเยอะ คุณควรถามตัวเองว่า คุณชอบและรักที่จะเป็นพยาบาลจริง ๆ หรือไม่ เพราะเป็นคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เรียนหนักและยังทำงานหนักอีกด้วย แต่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่น่าเรียนในสายสุขภาพ เพราะจบไปถ้าได้บรรจุก็จะสามารถเข้าเป็นข้าราชการได้ สามารถทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

 3 .คณะสหเวชศาสตร์ – คณะสหเวชศาสตร์ แบ่งออกเป็นหลากหลายสาขาจะยกตัวอย่าง หัวใจและทรวงอก รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขายอดฮิตในคณะสหเวชศาสตร์ที่หลายคนมักที่จะเลือกเป็นอันดับต้นๆ ในขณะนี้ก็จัดเป็นคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่น่าเรียน เพราะมีความก้าวหน้าทางอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง 

 4 .คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ – ก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่น่าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็จัดเป็นคณะในวิทย์สุขภาพ มีหลายสาขาเช่นกันยกตัวอย่างเช่น พยาธิกายวิภาคศาสตร์ สาขาจุลชีวะ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ส่วนใหญ่ขณะนี้มักจะทำงานเบื้องหลังภายใน Lab  เช่น การตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจสารคัดหลั่ง ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่น่าเรียน

          เห็นไหมล่ะคะว่า ในมหาวิทยาลัยนั้นถ้าหากอยากจะเรียนสายสุขภาพ ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนเพียงแค่คณะแพทยศาสตร์ หรือคณะทันตแพทย์ จึงได้รวม 4 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ น่าเรียน มาให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกัน ก่อนที่จะเลือกเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สวัสดีค่ะ

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับสอบ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด