Kor-Kai.com

รู้หรือไม่ ? ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่ดี ต้องเป็นแบบใด

เรื่องของระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน มีการกล่าวถึง หรือถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ถึงรูปแบบในการศึกษาหรือระบบการเรียนการสอนที่ดูเหมือนจะไม่ก้าวทันโลก แต่ในขณะที่ผู้คนมากมายทำการถกเถียงเรื่องระบบการศึกษาไทยนั้น เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่า ระบบการศึกษาที่ดี นั้นต้องเป็นอย่างไร หรือระบบการศึกษาแบบไหนที่เรียกว่าดี

รู้หรือไม่ ระบบการศึกษาที่ดี

ระบบการศึกษาที่ดีต้องเป็นแบบใด

ถ้าจะให้กล่าวถึง ระบบการศึกษาที่ดี นั้นเป็นแบบใด ทางเราขอยกตัวอย่างระบบการศึกษาที่ถูกยกย่องว่าเป็นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดของโลกอย่าง ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาเป็นตัวอย่างดังนี้

  • เริ่มเข้าเรียน ในช่วงอายุที่เริ่มเข้ารับการเรียนของฟินแลนด์นั้น จะเริ่มในช่วงอายุที่ 7 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเด็ก ๆ ที่จำเป็นต้องการอิสระ และสามารถเรียนรู้ชีวิตวัยได้เด็กอย่างเต็มที่ เพราะในช่วงวัยก่อน 7 ปีนั้นเด็ก ๆ จะมีการพัฒนาที่ไม่ควรผูกมัดกับการศึกษาภาคบังคับนั่นเอง
  • เวลาเรียน สำหรับชั่วโมงการเรียนในประเทศฟินแลนด์นั้นถือว่ามมี ระบบการศึกษาที่ดี มีการจัดแบ่งเวลาได้อย่างลงตัว โดยที่จะเริ่มเรียนคาบแรกในเวลา 9.00-9.45 น. ซึ่งถือว่าเป็นเวลาไม่เช้ามาก เพราะการตื่นมาเรียนในเวลาที่เช้ามากนั้นจะส่งผลเสียให้กับเด็ก ๆ มากกว่าผลดี โดยในระหว่างคาบเรียนนั้นจะมีเวลาพักให้กับเด็ก ๆ 15-20 นาที และช่วงเวลาเลิกเรียนนั้นจะเป็น 14.00-14.45 น. ซึ่งทำให้เด็ก ๆ นั้นมีเวลาในการทำการบ้านเสริม หรือสามารถใช้เวลาไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นนั้นเอง
  • การวัดผล สำหรับโรงเรียนในฟินแลนด์ประเทศที่ถือว่ามี ระบบการศึกษาที่ดี นั้น จะไม่มีการสอบวันมาตรฐานที่เยอะแยกมากมายเฉกเช่นประเทศอื่น ๆ เพราะเนื่องจากผลกระทบต่าง ๆ ในการสอบวัดมาตราฐานนั้น จะส่งผลให้เด็กนักเรียนเกิดความกดดันต่าง ๆ รวมถึงอาจารย์ก็จะเน้นการสอนไปเพื่อสอบเพียงเท่านั้น ฟินแลนด์เลยแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลเสียให้กับเด็ก ๆ โดยมีการสอบวัดผลตามความสมัครใจ หรือคุณครูจะทำการวัดผลการเรียนของเด็ก ๆ เป็นรายบุคคล ส่วนการวัดมาตรฐานโรงเรียนนั้นจะเป็นการสุ่มตรวจตามโรงเรียนต่าง ๆ นั่นเอง
ระบบการศึกษาที่ดี

จะเห็นได้ว่า ระบบการศึกษาที่ดีถือว่าดีที่สุดของโลกนั้น จะเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ เป็นส่วนใหญ่ โดยการเน้นให้เด็กเกิดความสนใจ หรือเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามช่วงวัย และยังเน้นส่งเสริมในเรื่องของการใช้ชีวิตมากกว่าการสอบภาควิชาการนั้นเอง

ติดตามบทความเกี่ยวกับ การศึกษา เคล็ดลับการอ่านหนังสือ การสอบ กพ การสอบราชการ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

การเรียนแบบ Home School ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบัน