Kor-Kai.com

ข้อดีของครูวัยรุ่น มีข้อดีอย่างไร กับเด็กๆ ยุคปัจจุบันนี้บ้าง มาดูกัน

ข้อดีของครูวัยรุ่น มีข้อดีอย่างไร กับเด็กๆ ยุคปัจจุบันนี้บ้าง มาดูกัน

แวดวงการศึกษาในประเทศอื่นที่เจริญแล้ว ภาพจำของอาชีพครูไม่ยึดติดกับเพศและช่วงวัย จุดชี้วัดจะมีเพียงศักยภาพในการสอนเท่านั้น ซึ่งกลับกันในระบบการศึกษาไทย อาจมีภาพจำว่าครูต้องมีอายุและมีกิริยาที่สำรวม แต่อย่างไรก็ดียุคแห่งการผลัดเปลี่ยนย่อมเกิดขึ้น ครูรุ่นสูงวัยลายครามต้องเกษียณอายุออกไป และถูกแทนที่ด้วยครูวัยรุ่น ซึ่งในวันนี้จะมาหา ข้อดีของครูวัยรุ่น กันค่ะว่าดีอย่างไร

ข้อดีของครูวัยรุ่น ปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับเด็กได้ดีกว่า

แนะนำ ข้อดีของครูวัยรุ่น มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ข้อดีของครูวัยรุ่น ข้อที่ 1 ปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับเด็กได้ดีกว่า เพราะหากเป็นครูสูงวัยรุ่นเก่าๆ ก็ย่อมมีแนวทางการสอนที่ต้องเชื่อฟัง การโต้แย้งเท่ากับเสียมารยาท  เนื้อหาการเรียนต้องท่องจำโดยยึดจากตำราเป็นสำคัญเท่านั้น  มีการลงโทษเมื่อเด็กกระทำผิดด้วยการตี ซึ่งรูปแบบการสอนแบบนี้ในปัจจุบันมีเหตุผลมารองรับแล้วว่ามันใช้ไม่ได้ผล  ซึ่งครูวัยรุ่นย่อมไม่ค่อยนิยมในแนวทางของครูสูงวัยอยู่แล้ว ฉะนั้นแนวทางสมัยใหม่จะเน้นในเรื่องของเหตุและผลมากขึ้น เช่น เนื้อหาการเรียน ที่สามารถค้นคว้าได้มากกว่าในตำราเรียน โดยการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากมีข้อมูลที่สดใหม่กว่า น่าเชื่อถือกว่า ย่อมสามารถนำมาถกเถียงกันได้

ข้อดีของครูวัยรุ่น ข้อที่ 2 เข้ากับเด็กได้ง่าย เนื่องจากอายุของครูกับเด็กนักเรียนไม่ไกลกันมาก ทำให้แนวทางการชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆ มีลักษณะคลานตามกันมา ซึ่งครูวัยรุ่นสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์กับวิธีการการสอน ในแง่ของการใช้คำพูดและวิธีการสื่อสารกับนักเรียน นอกจากนี้อาจรวมไปถึงความสามารถในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นแก่นักเรียนได้ดีและตรงใจเด็กนักเรียน จนในบางครั้งอาจทำให้นักเรียนรู้ว่าครูวัยรุ่นเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ของพวกเขา ที่สามารถสอนให้ความรู้ในห้องเรียน แล้วยังเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถสอนวิชาชีวิตได้อีก

ข้อดีของครูวัยรุ่น เข้ากับเด็กได้ง่าย

ทั้ง 2 ข้อดีของครูวัยรุ่น ที่นำมาพูดในวันนี้ จึงนับว่าเป็นข้อดีจากครูวัยรุ่น จนสามารถจะเบาใจได้ว่าศักยภาพของพวกเขาไม่ได้เป็นรอครูสูงวัยเลย อาจจะมีเพียงประสบการณ์เท่านั้นที่ต้องเก็บเกี่ยว ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครมีประสบการณ์มาตั้งแต่เกิดและทุกคนย่อมต้องการโอกาสเพื่อสร้างมันขึ้นมา

กอไก่ เว็บไซต์ที่รวม เกี่ยวกับ การศึกษา และความรู้ ในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย ที่สามารถให้ทุกท่าน ค้นหาความรู้ ที่หลากหลายได้ที่นี้