Kor-Kai.com

จริงหรือไม่ ! ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้น คนในชาตินั้นจะ เก่งภาษาอังกฤษ

จริงหรือไม่ ! ประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้น คนในชาตินั้นจะ เก่งภาษาอังกฤษ

หลายครั้งเรามักตะได้ยินคำพูดจากผู้ใหญ่ว่า ประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่ง จึงไม่แปลก หากเราจะไม่ เก่งภาษาอังกฤษ ซึ่งวันนี้เราจะเจาะลึกคำกล่าวที่ว่านี้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไร 

ประเทศที่ตกเป็นอาณานิคม สวนมาก เก่งภาษาอังกฤษ จริงหรือ

ก่อนอื่นต้องอธิบายว่า หลายประเทศตกเป็นอาณานิคมจริงจากหลายประเทศในยุโรป เช่น โปรตุเกส ฮอนแลนด์ ฝรั่งเศส และอังกฤษ แต่ระดับความเข้มข้นของเจ้าอาณานิคมในประเทศปลายทางมีไม่เท่ากัน เช่น เจ้าอาณานิคมอังกฤษในพม่า มีระดับการเข้าไปที่เข้มข้นถึงระดับมวลชน มีการตั้งมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง เป็นสถานศึกษาที่มีระบบการเรียนคล้ายประเทศแม่ รวมถึงดึงคนพื้นเมืองมาทำงานรับใช้ ทำให้ชาวพม่ารุ่นคุณปู่ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว จะเป็นกลุ่มคนที่ เก่งภาษาอังกฤษ มากๆ

แต่หลังปี 1962 ที่มีการรัฐประหาร เด็กรุ่นใหม่ของพม่าจะมีอัตราพูดภาษาอังกฤษลดลง ในกรณีของมาเลเซีย อังกฤษได้สร้างมหาวิทยาลัยให้กับชาวมาเลเซีย นำเข้าแรงงานจากจีนและอินเดียเข้ามาทำงานให้กับเจ้าอาณานิคม ทำให้กลายเป็นลักษณะพหุสังคม ชาวมาเลเซียจึงสามารถสื่อได้หลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ เก่งภาษาอังกฤษ

แต่ในกรณีของ ฝรั่งเศส ในลาวและกัมพูชา เจ้าอาณานิคมเข้ามามีอำนาจกับชนชั้นนำเท่านั้น ไม่ได้ลงลึกถึงฐานมวลชน ทำให้ประชาชนในสองประเทศนี้ไม่ได้มีจุดเด่นทางการสื่อสารภาษาของเจ้าอาณานิคม จึงทำให้ประชาชนทั่วไปไม่ เก่งภาษาอังกฤษ ขณะที่เวียดนามจะได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสในเรื่องของระบบตัวอักษรสำหรับการเขียน  

จากตัวอย่างของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ และฝรั่งเศส จึงทำให้คำกล่าวที่ว่า คนไทยไม่ เก่งภาษาอังกฤษ เพราะประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น ไม่เป็นความจริง พลเมืองในชาติหนึ่งจะเก่งหรือไม่นั้นแม้จะมีปัจจัยจากความเข้มข้นที่เจ้าอาณานิคมเข้าไปมีบทบาท แต่ตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุด คือคุณภาพการศึกษาของประเทศนั้น ๆ เป็นปัจจัยสำคัญ

ทุกความรู้ที่ต้องค้นห้า บทความเกี่ยวกับ การศีกษาและการเรียนรู้ เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวราชการ ได้ที่นี้ และแนะนำ บทความดีๆ ความรู้นอกตำราว่าด้วย พื้นที่แบบไหนที่ เจ้าอาณานิคม อยากยึดมากที่สุด