Kor-Kai.com

“รูมเมท” ผู้ร่วมห้อง ที่เข้ามาทำให้เราไม่เงียบเหงา หรือโดดเดี่ยวอีกต่อไป

รูมเมท ผู้ที่เข้าทำให้เราไม่เงียบเหงา หรือโดดเดี่ยวอีกต่อไป

นอกจากการอยู่บ้าน แล้วอีกสถานที่หนึ่งที่นักเรียนหรือนักศึกษามักจะเลือกอาศัยก็คือ “หอพัก” ซึ่งหอพักก็จะมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่น หอพักนักเรียนหรือนักศึกษา หรือห้องเช่าต่างๆ โดยในหอพักบางแห่งนั้น ก็สามารถที่จะเช่าอยู่คนเดียวได้ แต่ในบางครั้งก็ต้องแชร์พื้นที่ห้องกับผู้อื่น ซึ่งผู้ที่มาแชร์ห้องร่วมกับเรา นั่นคือ รูมเมท

ผู้ที่มาแชร์ห้องร่วมกับเรา นั่นคือ รูมเมท

รูมเมทผู้ที่ต้องมาอยู่ห้องพักในหอพักเดียวกับเรา

แต่โดยส่วนใหญ่หอพักในมหาวิทยาลัย มักจะมีการสุ่ม รูมเมท ในแต่ละห้อง ซึ่งการสุ่มรูมเมท ทำให้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าใครจะมาเป็นผู้ที่ร่วมแชร์พื้นที่ให้ห้องของเรากัน ในสังคมมหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่ขนาดใหญ่ ทำให้การได้รูมเมทจึงมีความหลากหลายของนักศึกษาเป็นอย่างมาก เราอาจจะได้รูมเมทต่างชั้นปี ต่างคณะที่เรียน หรือคณะเดียวกันแต่คนละสาขาก็เป็นได้ แต่สิ่งที่เป็นไปไมได้เลยในหารอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยคือ การอยู่หอพักรวมชาย-หญิง โดยทางมหาวิทยาลัย จะไม่มีหอพักที่สามารถอยู่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง เพราะเนื่องด้วยความเหมาะสม ความปลอดภัย และเป็นการตัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเหตุเลย

ถ้าหากถามว่าเป็นหอพักข้างนอกโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เช่น แมนชั่น อพาร์ทเม้นท์ หรือห้องเช่าต่างๆ เราจะมีรูมเมทได้อย่าง? คำตอบก็คือ รูมเมท จากการที่เราได้ตกลงกันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกัน เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนในสาขาหรือคณะที่เรียนด้วยกัน หรือเพื่อนจากโรงเรียนเก่า เป็นต้น รูมเมทไม่เพียงแต่จะเป็นคนที่เกิดจากการสุ่มเท่านั้น แต่คำว่ารูมเมทนั้น ยังหมายถึงเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ร่วมบ้านหรือหอพักในห้องเดียวกันอีกด้วย อีกทั้งการอยู่แบบ้านเช่าหรือในหอพักที่ไม่จำกัดปริมาณคน ก็ทำให้มีรูมเมทได้เยอะมากเลยก็ว่า ซึ่งรูมเมทไม่จำเป็นต้องมี 1 หรือ 2 คนเลย

รูมเมท ผู้ที่ต้องอยู่ห้องพักในหอพักเดียวกับเรา

ไม่ว่าเราจะมี รูมเมท แบบที่เราตัดสินใจเลือกเขามาเองหรือโดยการสุ่มก็ตาม การมีรูมเมทก็ทำให้เราไม่เงียบเหงา หรือโดดเดี่ยวอีกต่อไปในห้องที่เราอาศัยอยู่ รูมเมทจะช่วยเติมสีสันให้กับชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้น

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

แนะนำ สิ่งที่ต้องพบเจอ เมื่อเราต้อง อยู่หอพักกับรูมเมท มีอะไรบ้าง ?