Kor-Kai.com

เจาะลึก ระบบการศึกษาของมาเลเซีย ว่าเป็นอย่างไร มีความน่าสนใจ อย่างไรบ้าง

ระบบการศึกษาของมาเลเซีย เป็นอย่างไร มีความน่าสนใจ อย่างไรบ้าง

          ประเทศมาเลเซีย บ้านใกล้เรือนเคียงของประเทศไทย ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ถึงระบบการศึกษาของประเทศนี้ ที่จัดได้ว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติพอตัว สามารถสร้างประชากรที่มีคุณภาพมากมาย ซึ่งในวันนี้เราจะมา เจาะลึก ระบบการศึกษาของมาเลเซีย ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ทำความรู้จักแบบเจาะลึกถึง ระบบการศึกษาของมาเลเซีย

ทำความรู้จักแบบเจาะลึกถึงระบบการศึกษาของมาเลเซีย

          ระบบการศึกษาของมาเลเซีย ในระดับชั้นประถมมีความคล้ายคลึงกับไทย ขณะที่ระดับชั้นมัธยมมีความแตกต่างเล็กน้อย คือเรียน 5 ปี และอีก 1 ปี จะเป็นปีแห่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรเตรียมความพร้อม 1 ปี นี้ จะช่วยให้เด็กมั่นใจกับสิ่งที่ตนจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งช่วยลดโอกาสเด็กซิ่วได้   

          ระบบการศึกษาของมาเลเซีย ในระดับชั้นประถมและมัธยม ผู้ปกครองจะมีวัฒนธรรมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนตามกลุ่มชาติพันธุ์ของครอบครัว เพื่อให้ทายาทได้ศึกษาองค์ความรู้ของชาติพันธุ์แม่ ทั้งวัฒนธรรมและภาษา แต่ถึงกระนั้นโรงเรียนทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องมีสอนภาษาภาคบังคับจากรัฐบาล คือ ภาษามลายูและภาษาอังกฤษ ทำให้เด็กอินเดียและจีน ได้เปรียบกว่าเด็กมลายู เพราะเด็กทั้งสองกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เรียนรู้ภาษาแม่กับภาษามลายูและอังกฤษ รวมเป็นสามภาษา ขณะที่เด็กมลายูจะได้เพียง สองภาษา คือ มลายูและอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามในระดับมหาวิทยาลัยเด็กทุกชาติพันธุ์ ทั้งมลายู จีน และอินเดีย จะต้องเข้ามาศึกษาภายใต้สถานศึกษาเดียวกัน  

           ในระดับชั้นมหาวิทยาลัย ระบบการรับเข้าของมาเลเซียจะให้โควต้ากับเด็กโดยแบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่เท่ากัน เช่น คณะนิติศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าเรียนต่อ 100 คน เด็กมลายูจะได้รับ 60 ที่นั่ง เด็กจีนจะได้รับ 25 ที่นั่ง และเด็กอินเดียจะได้รับ 15 ที่นั่ง ซึ่งการกำหนดโควต้าเช่นนี้อ้างอิงจากสัดส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์กับประชากรรวมทั้งประเทศ โดยเด็กมลายู คือ คนส่วนใหญ่ของประเทศและต้องได้รับอภิสิทธิ์จากนโยบายภูมิปุตรา (ลูกของแผ่นดิน) ขณะที่เด็กจีนและอินเดีย คือกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในภายหลัง อีกทั้งมีความได้เปรียบทางภาษาและอื่น ๆ จึงต้องจัดสรรคในจำนวนที่รองลงมา ซึ่งวิธีการจัดสรรคเช่นนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เท่าเทียม อีกทั้งจะใช้วิธีนี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน หรือสอบบรรจุข้าราชการ

ระบบการศึกษาของมาเลเซีย นั้น ค่อนข้างยึดติดกับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสำคัญ

          จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ระบบการศึกษาของมาเลเซีย นั้น ค่อนข้างยึดติดกับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสำคัญ เพราะอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ค่อนข้างเข้มแข็ง สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ในการเพาะบ่มที่สำคัญ รวมถึงการจัดสรรคโควต้าที่นั่งในระดับมหาวิทยาลัยตามสัดส่วนชาติพันธุ์ ที่ทำให้เห็นถึงการไล่เรียงความสำคัญกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะมองคนไม่เท่ากันจากสายตาของพวกเรา สำหรับเรื่องที่ได้หยิบยกมาเล่าในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ครั้งหน้าจะหยิบยกอะไรมาเล่าอีก ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

บทความ การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง การศึกษาไทยกับต่างประเทศ แบบชัดแจ้ง