Kor-Kai.com

เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง การศึกษาไทยกับต่างประเทศ แบบชัดแจ้ง

เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง การศึกษาไทยกับต่างประเทศ แบบชัดแจ้ง

          อยากรู้จังเลย ว่าการศึกษาของแต่ละประเทศจะเหมือนกันไหม ? และการศึกษาของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไร แต่ละประเทศมุ่งเน้นไปทางไหน ? อยากลองไปเรียนที่ต่างประเทศบ้างจังต้องทำอย่างไรดี วันนี้เรามีคำตอบมาให้ กับการเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง การศึกษาไทยกับต่างประเทศ แบบชัดแจ้ง ที่แอดจะมาบรรยายให้เห็นกันชัดๆเลยว่า การศึกษาของประเทศไทย ของเรานั้น แตกต่างกับการศึกษาของต่างประเทศอย่างไร และ แตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง เช่น เวลาการเรียน เนื้อหาการเรียน การศึกษาค้นคว้า วันนี้ เราจะได้ทราบถึง การศึกษาไทย และ การศึกษาต่างประเทศ ว่าทั้ง 2 แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาไทยกับต่างประเทศ

เวลาในการเรียน – ความแตกต่างระหว่างการศึกษาไทยกับต่างประเทศ เรื่องเวลาเรียนในแต่ละวัน เวลาของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว เนื่องจากเวลาโลกอีกทวีปนึง (กรณีทางยุโรป) แต่ ถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนของแต่ละวัน การศึกษาของประเทศไทยใช้เวลาใน 1 วัน เฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงในการเรียน แต่การศึกษาของต่างประเทศใช้ในการเรียนเฉลี่ยเพียงวันละ 3-5 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสรุปได้เลยว่า การศึกษาของประเทศไทยในแต่ละวันใช้เวลามากกว่า การศึกษาของต่างประเทศค่ะ

การแต่งกาย เพื่อการไปเรียน – ความแตกต่างระหว่างการศึกษาไทยกับต่างประเทศ เรื่องการแต่งกายการศึกษาของประเทศไทย ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีกฎเกณฑ์บังคับ ให้แต่เครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง และ ตามกฎของโรงเรียน ไม่อนุญาตให้แต่งกายในชุดไปรเวท แต่ การศึกษาในต่างประเทศบางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายไปเรียนโดยชุดอะไรก็ได้ โดยเฉพาะในระดับ high school หรือ University ซึ่งรายการนี้มีหลายประเทศทั่วมุมโลก ก็ใช้กันค่ะ

วิชาที่ต้องเรียน – เรื่องวิชาที่ต้องเรียน การศึกษาไทยกับต่างประเทศ ข้อนี้เหมือนกันค่ะ ทั้งการศึกษาไทย และ การศึกษาต่างประเทศ ใช้วิชาเรียนที่เหมือนกัน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ก็มีสอนแทบทุกประเทศในมุมโลก แต่จะมีความแตกต่างเรื่องวิชาภาษาไทยในต่างประเทศ บางโรงเรียนอาจไม่มีการเรียนการสอนในภาควิชานี้

รูปแบบการเรียนการศึกษา – ความแตกต่างระหว่างการศึกษาไทยกับต่างประเทศ เรื่องการศึกษา ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ จะเน้นให้เรียนไปในด้านวิชาการให้แน่น แต่จะมีชั่วโมงว่าง หรือ ทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้เล็กน้อย เน้นการเรียนในห้องมากกว่านอกห้อง  แต่ ในการศึกษาต่างประเทศนั้น เน้นการเรียนนอกห้อง มากกว่าในห้องเรียน มักจะให้การบ้านหรือหัวข้อให้นักเรียนไปค้นคว้านอกห้อง และ มาแชร์ความรู้กันภายในห้อง เน้นการทำกิจกรรมร่วมกัน มากกว่า วิชาการในห้อง

         และนี่คือข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง การศึกษาไทยกับต่างประเทศ อย่างที่เราสามารถเห็นได้ชัดเลยว่า เรื่องการศึกษา การเรียนการสอนต่างกันมากแค่ไหน ตามที่แอดได้ยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดนี้ค่ะ

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

เปรียบเทียบระดับชั้น การศึกษาไทยกับอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลที่ดีและเข้าใจถูกต้อง