Kor-Kai.com

ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ระหว่างเรียน มีผลดีอย่างไร

ทำความเข้าใจ ประโยนช์ของการทำกิจกรรม

การที่เราได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย หน้าที่หลักๆของเราก็คือการเรียนหนังสือ แต่สิ่งที่ตามมาไม่แพ้กันก็คือ กิจกรรมต่างๆ การเป็นน้องใหม่หรือเฟรชชี่ กิจกรรมจะมีเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ การรับน้อง การบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในบางกิจกรรมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จนทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกเหนื่อยมากๆ เพราะต้องเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กัน หากว่าเราบริหารเวลาไม่ดีพอ การทำกิจกรรมก็อาจจะกระทบกับการเรียน จนทำให้ผลการเรียนไม่ดีได้ จนผู้ปกครองหรือน้องๆหลายคนตั้งคำถามว่า ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ระหว่างเรียน มีผลดีอย่างไร ? เราจึงมีคำตอบมาให้ผู้อ่านกัน

ข้อดีและ ประโยนช์ของการทำกิจกรรม

ประโยนช์ของการทำกิจกรรมระหว่างเรียน

  1. การบริหารเวลา เมื่อเราต้องเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไป เราจึงต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม โดยการเรียงลำดับความสำคัญ และวัน เวลาที่จะต้องทำล่วงหน้า ซึ่งการบริหารเวลาจะทำให้เราทำทั้งสองอย่างได้เป็นอย่างดี
  2. สร้างความเป็นผู้นำ ในบางสถานการณ์ เราต้องแสดงถึงบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือหากเป็นในค่ายอาสา การเป็นผู้นำในผู้อื่นในค่ายมักจะทำให้เรามีประสบการณ์ที่ดี
  3. กล้าแสดงออก การทำกิจกรรมทำให้เราได้กล้าคิด กล้าทำและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆให้ผู้อื่นเห็น
  4. การเสียสละเพื่อส่วนรวม บางครั้งการทำกิจกรรมทำให้ไม่มีเวลาในการพักผ่อนเหมือนเพื่อนคนอื่น เวลาในการทบทวนเนื้อหาที่เรียนน้อยกว่าผู้อื่น
  5. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น นี้คือ ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ที่ทำให้เราได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตา ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ทำให้เราได้มีทักษะในการเข้าสังคม การทำความรู้จักกับผู้อื่น การสร้างมิตรไมตรีที่ดี
  6. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานทุกอย่างมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น เพื่อท้าทายตัวเราเสมอ แต่การที่เราได้ทำกิจกรรมบ่อยครั้ง มันทำให้เรามีประสบการณ์มากกว่าผู้อื่น
ประโยนช์ของการทำกิจกรรม ระหว่างเรียน

ใครหลายๆคนมักคิดว่าการทำกิจกรรมจะทำให้เสียการเรียน แต่จริงๆแล้ว ประโยนช์ของการทำกิจกรรม นั้นก็มีและมากด้วย เราต้องดูที่ต้นเหตุก่อนเพื่อที่จะแก้ไข ซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือ การบริหารเวลาที่ไม่ถูกต้อง หากคุณสามารถที่จะบริหารเวลาได้เหมาะสม คุณจะเป็นคนที่มีผลการเรียนที่ดีและมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมอีกด้วย

ติดตาม การศีกษา ข่าวการศึกษา ข่าวราชการ เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ได้ที่นี้

แนะนำ การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง