Kor-Kai.com

การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

การเรียนมหาวิทยาลัย

          ลืมการเรียน การสอน แบบมัธยมไปได้เลยนะคะ เนื่องจาก การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกับตอนมัธยมอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการเรียน วิชาในการเรียน กิจกรรมในการเรียน ห้องเรียน และ อาจารย์ และ สังคมกลุ่มเพื่อน จะไม่เหมือนในระดับชั้นม.ปลายเลยแม้แต่นิดเดียว การเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ก็เปรียบเสมือนการเข้าสังคมใหม่ วันนี้เราจะมาบอกประสบการณ์รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเวลาเรียน และ วิชาที่เรียนเป็นต้นค่ะ

การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร

การเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร

วิชาที่เรียน – อันนี้ก็แล้วแต่คณะที่เราเรียนนะคะ แต่ส่วนใหญ่เราจะต้องเรียนวิชาพื้นฐาน หรือ ว่าวิชามอ ที่เหมือนกันอยู่แล้ว อยากในมัธยมเราอาจจะไม่สามารถเลือกเรียนวิชาที่เราชอบเรียนเองได้ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยนั้นเราจะต้องจัดตารางสอนตัวเอง เลือกเรียนวิชาที่ตัวเองสนใจและคำนวณหน่วยกิตด้วยตัวเอง เช่นวิชาพื้นที่เราจะต้องเรียนในปี 1 นั้นก็คือวิชาภาษาอังกฤษ และรูปแบบวิชาก็จะแตกต่างไปจากเดิม

การเก็บคะแนน – ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษานั้น เราอาจจะมีคะแนนสอบในแต่ละครั้งเพียงแค่ 30% หรือ คะแนนเก็บ 50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่ในการเรียนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่หลายวิชาจะแทบไม่มีคะแนนเก็บเลย บางวิชาที่เช็คชื่อก็อาจจะมีคะแนนเข้าห้องให้ 10%  หรือบางวิชาที่มีปฏิบัติการ ก็อาจจะมีคะแนนปฏิบัติการต่างหาก แต่ส่วนใหญ่คะแนนสอบในระดับมหาวิทยาลัยมักจะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ถ้าหากเราไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะทำให้เรา f ในวิชานั้น ๆ

เวลาที่เรียน – ในแต่ละวันเราจะไม่ได้เรียนทั้งวันเหมือนในระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะจะมีตารางในการเรียนตามที่เราลงทะเบียนไว้ 1 วันอาจจะเรียน 3-4 ชั่วโมงหรือเรียนภาคเช้า 1 ชั่วโมงแล้วไปเรียนภาคบ่าย 2 ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ตามที่เราลงทะเบียนไว้เลยนะคะ และเตรียมใจไว้ได้เลยว่าอาจารย์อาจจะนัดนอกตารางเรียนหรือยกคลาสในแต่ละวันก็ได้ ก็คือสรุปสั้น ๆ ว่าการเรียนมหาวิทยาลัย นั้นเราจะมีเวลาว่างมากกว่าการเรียนในตอนมัธยม

สังคมกลุ่มการเรียน – ตรงนี้เราจะเจอสังคมที่มากมายในการเรียนมหาวิทยาลัยการที่เราเข้าไปเรียนในแต่ละวิชานั้น 1 ห้องเรียนจะมีทั้งปี 1 ปี 2 ปี 3 ซึ่งก็ตามที่เราเลือกเรียนไปทุกคนจะมาเรียนรวมกันในวิชาเดียวกัน แต่การสอบก็จะเป็นข้อสอบวิชาเดียวกันค่ะไม่ได้แยกชั้นปี เวลาที่เรานั่งเรียนเราก็จะสามารถนั่งเรียนรวมกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นคณะอื่นหรือชั้นปีอื่น เพราะเหตุนี้เราถึงมีเพื่อนจากต่างคณะมากยิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันในการเรียนมหาวิทยาลัยมักจะเป็นห้องสโลป เพื่อให้เราได้ไปนั่งเรียนในแต่ละวิชา บางวิชาอาจารย์ก็จะมายืนสอนเราหน้าห้องพร้อมกับชีทประกอบ แต่บางวิชานั้นจะให้หัวข้อมาแล้วให้เราไปค้นคว้าด้วยตัวเอง มาเช็คชื่อเข้าห้องเรียน แต่ก็มีบางวิชาที่ยังคงเรียนในลักษณะคล้าย ๆ กับมัธยม ส่วนเรื่องของการบ้านหรือรายงาน ส่วนใหญ่อาจารย์มหาวิทยาลัยมักจะสั่งเป็นกลุ่ม 

การเรียนมหาวิทยาลัย มีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

         ดังนั้น การเรียนมหาวิทยาลัย จึงมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป  สังคมมหาวิทยาลัยนั้นเราจะต้องพึ่งตัวเองและเอาตัวรอดให้ได้ ไม่มีใครมาคอยบังคับเราเหมือนตอนมัธยมศึกษา แผนการเรียนนั้นเราจะต้องเลือกเรียนด้วยตัวเอง ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะ

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้