Kor-Kai.com

คณะวิทยาศาสตร์ แนวทางเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจก่อนเลือกเรียนมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ทางเลือกการศึกษา

          วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เราน้อง ๆ หลายคนชื่นชอบในตอนที่เรียนมัธยมหรือตอนที่เรียนประถม จนทำให้น้อง ๆ ได้อยากเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้นักเขียนจะมาเล่าประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปจนถึงแนวทางการเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์ ว่าจะต้องเจออะไรบ้างใน 4 ปี และจบไปจะต้องประกอบอาชีพอะไร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้น้อง ๆนำไปตัดสินใจในการเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย

แนวทางการเรียนคณะวิทยาศาสตร์

การเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ น้อง ๆควรจะเริ่มอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ ม.5 หรือ ม.6  วิชาหลัก ๆ ที่จะต้องอ่านก็คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังฝึกทำโจทย์ให้แม่นยำ

คะแนนที่ใช้ยื่นในคณะวิทยาศาสตร์ การสอบน้อง ๆ จะต้องผ่านการสอบ GAT PAT เพื่อที่จะใช้คะแนนไปยื่นมหาวิทยาลัย ถ้าหากอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์จริง ๆ จะต้องมีผลการทดสอบ PAT 1และ PAT 2ซึ่งคะแนนในแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันไป แต่อย่างต่ำยืนพื้นน้องควรทำให้ได้ 90 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีโอกาสสอบติด และจะใช้  GPA ตอนมปลาย 10 เปอร์เซ็นต์ และคะแนนโอเน็ตเพื่อแนบประกอบการยื่นคะแนน

วิชาที่ได้เรียนตอนเข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ในคณะก็จะมีทั้งหลากหลายสาขา แต่วิชาหลัก ๆ ที่จะต้องเจอเลยก็คือ วิชาคณิตศาสตร์ หรือแคลคูลัส Math for Sci วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ นี่เป็นวิชาหลักที่จะต้องเจอในคณะวิทยาศาสตร์ตอนปี 1 ส่วนปี 2 และปี 3 ก็จะแยกไปทางสาขาของแต่ละคน  ปี 4ก็จะฝึกงานยังเต็มตัว บอกเลยว่าน้อง ๆ คนไหนที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ หรือ ด้านคำนวณ และ ภาษาอังกฤษ ถ้าน้องหนีมาเข้าคณะวิทยาศาสตร์น้องจะต้องเจอเต็ม ๆ เพราะเป็นวิชาพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อเรียนคณะวิทยาศาสตร์จบ สมมุตินะคะจะยกตัวอย่างสาขาวิชาชีววิทยา อาชีพที่สามารถทำได้ นักวิจัย นักชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์จุลินทรีย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนใหญ่สาขานี้จะทำงานอยู่แต่ในห้อง LAB เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์ มีงานทำ

            ฝากถึงน้อง ๆ ที่กำลังจะตัดสินใจสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ หรือยังลังเลใจ น้องจะต้องมั่นใจว่าชอบวิชาวิทยาศาสตร์และเก่งคำนวณพอสมควร เพราะคณะวิทยาศาสตร์จะต้องเรียนคณิตเพรียว ๆ และวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์หนักมาก การเรียนก็ค่อนข้างยากหน่วยกิตสูง เหมาะสำหรับคนที่มีความอยากรู้อยากลอง เป็นคนที่มีความจำดี อันนี้สำคัญมาก จากใจ เด็กเรียนวิทยาศาสตร์ เลยนะคะ

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้