Kor-Kai.com

นโยบายการศึกษา ที่ดีสามารถพัฒนาชาติ 

นโยบายการศึกษา

คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าการศึกษา เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เป็นสิ่งที่บ่มเพาะเยาวชนเด็กๆให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อที่เมื่อโตขึ้นจะได้เป็นกำลังของชาติเป็นมันสมอง และผลิตสิ่งต่างๆเพื่อที่จะนำพาประเทศให้ประสบความสำเร็จ นโยบายการศึกษา จากหลากหลายรัฐบาลตั้งแต่ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญในระดับที่แตกต่างกันไป บางรัฐบาลมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า แต่บางช่วงบางยุคบางสมัยก็อาจจะเป็นเพียงแค่คำขวัญคำโฆษณาเพื่อหาเสียงแต่ไม่สามารถทำได้จริง เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลระยะยาวเพราะหากเด็กไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ จะส่งผลต่อเนื่องทำให้ประเทศไม่สามารถที่จะผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพได้ 

นโยบายการศึกษา รวย

พัฒนา นโยบายการศึกษา เพื่อเด็กไทย 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย มีเนื้อความว่าจำเป็นจะต้องเพียรพยายามให้ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 20 เกี่ยวกับเรื่องการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนภายในภูมิภาคนี้ แต่จากการติดตามพบว่า 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศกลับมีจุดอ่อนในเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ นโยบายการศึกษา ที่ล้มเหลวที่มีแค่เพียงการวางแผนแต่ไม่มีการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ระบบต่างๆไม่สามารถที่จะสอดรับและทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดได้ 

       จากการจัดอันดับการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนพบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับ 8 และหากเทียบกับการศึกษาของทั่วโลกนับรวม 64 ประเทศ ไทยอยู่อันดับที่ 54 ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เนื่องจาก นโยบายการศึกษา ที่มุ่งเน้นที่จะทำให้คนมีความรู้และมีศักยภาพล้มเหลวในการบริหารจัดการ และเหตุผลใดที่นโยบายการศึกษาของประเทศไทยมีปัญหา หลายคนมองว่าการก้าวตามทันยุคสมัยของหน่วยงานราชการต่างๆไม่สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าของโลก เนื่องจากสมัยนี้การศึกษาสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ และยิ่งอยู่ในช่วงภาวะโรคระบาดที่เด็กๆสามารถเรียนได้ผ่านช่องทางของโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ แต่เด็กบางคนหรือที่บางแห่งก็ไม่ได้มีเครื่องโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์หรือไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสาร

นโยบายการศึกษา สนุก

นโยบายการศึกษา ที่ล้มเหลวอาจจะมาจากมุมมองของผู้ปกครองและนโยบายบางอย่าง ที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนให้จบชั้นม 6 เพื่อสอบเข้าไปในระดับปริญญาตรี ทั้งๆที่เด็กอาจจะมีความสามารถในด้านช่างด้านเทคนิค ซึ่งในวันนี้ตลาดทั่วโลกต่างต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคมากมาย ดังนั้นการศึกษาไทยจึงควรจะพัฒนาให้ก้าวตามทันโลก และมีการสนับสนุนสร้างรากฐานใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้