Kor-Kai.com

คณิตศาสตร์ เรียนยังไงให้เก่งใน 1 สัปดาห์

คณิตศาสตร์

วิชา คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเหตุและผล  และมักจะต้องใช้ความคิดในการเรียนรู้สูงมาก ไม่สามารถใช้การเดาได้ ดังนั้นหลายคนจึงไม่ชอบการเรียนคณิตศาสตร์ ทั้งที่เป็นวิชาหลักที่คนไทยจะต้องเรียนกันนั้นเอง ส่งผลให้วิธีในการ ฝึกเรียนคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพราะช่วยยกระดับความรู้ได้ เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ และมี 4 วิธีในการฝึกตนเอง ให้เก่งขึ้นใน 7 วัน ต่อไปนี้ 

คณิตศาสตร์ รวย
  1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเอง บางคนมีความไม่ชอบอยู่แล้วเป็นทุนเดิม ส่งผลให้ไม่สามาถเกิดใจเรียนได้ ความรักในการเรียนวิชานี้ก็จะน้อยลงไปนั้นเอง ดังนั้นควรเริ่มต้นที่ความชอบของตนเองก่อนเลย 
  2. ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่สามารถเรียนไปเรื่อยเปื่อยได้ จะต้องมีการทำการบ้านและทบทวนความรู้เสมอ ซึ่งจุดแข็งของคนเก่งคณิตศาสตร์ คือ การทบทวนตลอด และเรียนรู้โจทย์ที่หลากหลายด้วย 
  3. ห้องเรียนเป็นนาทีทอง การฟังอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิดความรู้ได้ ทุกคนต้องเรียนสนห้องเรียนให้เข้าใจ มื่อเข้าใจดีแล้ว ถึงจะมาเรียนเสริม และพยายามจดจำวิธีการทำต่าง ๆ ให้เรียบร้อยและครบถ้วน
  4. ทำการบ้านด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ช่วย ฝึกเรียนคณิตศาสตร์ ได้ดี แล้วไม่ต้องกลัวการทำผิดใด ๆ ทั้งนั้น เพราะทำการบ้านผิดพลาด สามารถแก้ไข และเสริมความรู้ได้ แต่การทำข้อสอบผิดพลาดอาจจะพลาดโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ไปได้เลยนั้นเอง
คณิตศาสตร์ สนุก

บอกต่อ 2 ข้อต้องรู้ ก่อน ฝึกเรียน คณิตศาสตร์ ให้เก่งได้

ต้องทำความเข้าใจว่าในการเรียนอะไรสักอย่าง ต้องใช้ทั้งความพยายามและความอดทน ยิ่งเป็นศาสตร์ที่ตนเองไม่ชอบ แต่งจำเป็นต้องใช้ ยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา ดังนั้นก่อนที่จะฝึกเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น ทูแคนต้องทราบ 2 ข้อ ต่อไปนี้ก่อน 

  1. ความสำเร็จในการเรียนไม่ได้เกิดขึ้นภายใน 1 วัน  และวิชาคณิตศาสตร์เอง จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนตนเงนาน ดังนั้นต้องเข้าใจ ไม่สามารถเรียนแค่ไม่กี่วันละเก่งขึ้นได้
  2. ต้องฝึกฝนตนเองมากกว่าคนอื่น หากวคนอื่นทำการบ้านแค่หน้าเดียว ทุกคนต้องหาแบบฝึกหักให้ตนเองมากกว่านั้น เพื่อจะได้ ฝึกเรียนคณิตศาสตร์ มากขึ้น จะเห็นได้ว่าการตั้งใจเรียน ไม่ยาก! แต่จะยากในขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นเอง