Kor-Kai.com

การแพร่ระบาดของโรค โควิด19 มีผลต่อระบบการศึกษาอย่างไรบ้าง

การแพร่ระบาดของโรค

จากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 นี้ ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา ด้านปัญหาเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินชีวิตของประชากร เรียกได้ว่ากลายเป็นเป็นหาที่คลอบคลุมไปทั่วโลก  จนทำให้พ่อแม่หลาย ๆ ท่าน ต่างเกิดความเครียดไปกับลูก ๆ ด้วย การหยุดเรียนติดต่อกัน การแก้ปัญหาด้วยการเรียนออนไลน์  ก็ทำให้เด็กเข้าเรียนบ้างไม่ได้เรียนบ้าง บ้างไหนที่ฐานะยากจน ก็ไม่มีโอกาสที่จะซื้ออุกรณ์ให้ ก็ทำให้เด็กเหล่านั้นขาดโอกาสในการเรียน ส่งผลกระทบต่อการเรียนมากกว่าเดิม จนบางครั้งภาระทุกอย่างก็ไปตกที่คุณครู ในการหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ลูกศิษย์ได้เรียนเหมือนคนอื่น และทันคนอื่นเขา  เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้น มันเร็วมากไม่มีใครที่จะทันได้ตั้งตัวเลย เว็บข้อมูล สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ อีกทั้งระยะเวลาของการแพร่ระบาดนี้ มันช่วงยาวนานเหลือเกิน จนทำให้การหาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนของเด็ก ๆ นั้น สะดุดไป บางโรงเรียนก็เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการ สลับสับเปลี่ยนกันไปเรียน เพื่อลดความแออัดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ สามารถที่จะเข้าเรียนได้มากขึ้น เพื่อให้การศึกษาของเด็ก ๆ ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องมากที่สุด 

การแพร่ระบาดของโรค รวย

การศึกษาในช่วง การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

  • การปรับตัวของเด็ก และคุณครู การปรับตัวของเด็กและคุณครูนั้น เกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อมีคำสั่งประกาศออกมา ให้ปิดสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยง ทำให้ทั้งคุณครูและนักเรียน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนและการสอนใหม่ เพื่อให้มีการต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด
  • เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่โลกอนาคต  อย่างที่รู้กันว่าในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีนั้นล้ำหน้าไปมาก ถึงขั้นที่ว่าจะทำให้โลกปัจจุบัน กลายเป็นโลกแห่งอนาคต อย่างที่เราเคยเห็นเคยดูกันในหนังในละครนั่นเอง ทำให้ความเป็นไปได้ของการเรียนรู้และเด็ก ๆ นั้น เป็นไปในทิสทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม และเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออกไปเจอกับโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้ได้ง่ายขึ้น
การแพร่ระบาดของโรค สนุก

บางครั้งหากเราไม่เครียดไปกับมัน เราก็สามารถที่จะมองปัญหาด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นเพราะโควิ 19 นั้นให้กลายเป็นเรื่องของโอกาสแทนการเป็นวิกฤต เพราะลังจากนี้เชื่อว่าหลาย ๆ สิ่งจะกลับมาดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน