Kor-Kai.com

การเรียน วิชาศิลปะ ดีอย่างไร

ศิลปะ

การเรียนรู้ วิชาศิลปะ มีมาตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลอยังถึงระดับมธัยมปลาย หรือมหาลัยตามคณะที่เราเลือกเรียนก็มีด้วยค่ะ เป็นการศึกษาที่อาศัยพรสวรรค์ เป็นการเรียนรู้ที่เรียนได้ทุกคนค่ะ วิชานี้ไม่มีคำว่าผิดถูก ในการออกแบบศิลปะในรูปแบบของคุณแต่อาจจะต้องเรียนรู้ด้านการใช้อุปกรณ์ในการวาดรูป ชนิดสีเพิ่มเติมถึงจะเรียกว่าถูกค่ะ แยกออกได้เป็นหลายประเภทให้เราได้ลองเลือกดูตามความชอบและแต่ละดับชั้นที่เริ่มเรียน หากเป็นเด็กเล็กจะเริ่มต้นจากสีเทียนก่อนค่ะ ค่อยๆ พัฒนามาเป็นสีไม้และสีน้ำตามลำดับ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกมากเมื่ออยู่ในห้องเรียนเป็นวิชที่ไม่เครียดและเป็นวิชาที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตเช่นกันค่ะ

วิชาศิลปะ
วิชาศิลปะ

เด็กๆ จะได้อะไรจากการเรียนรู้ ของ วิชาศิลปะ

  • การเรียน วิชาศิลปะ จะช่วยในเรื่องการพัฒนาสมอง และการมีจินตนาการที่ดี จะมีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นคนช่างสังเกต บวกกับมีความคิดที่รอบคอบ มีความประณีตและพิถีพิถัน เป็นพรสวรรค์ที่คนอื่นไม่เห็น และมีความคิดไอเดียมที่ใหม่ตลอดเวลา
  • ช่วยพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกทักษะการใช้ตา,หู, จมูก, ลิ้น และใจ มีทักษะการดู การเพ้นท์เป็นตามลำดับ ได้ใช้ร่างกาย พัฒนาในด้านของการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก ช่วยในด้านการพัฒนาและประสาทสัมพันธ์ตากับมือในการฝึกทำ ให้มีความคล่องแคล่วและความชำนาญ ในการทำงานที่มากยิ่งขึ้น
  • ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ ช่วยให้สภาพจิตใตมีความมั่นคง มีความเด็กสงบ รู้จักนิ่ง และสมาธิ ในการเรียนร็ ไม่หวั่น ไหว และมีสติ ไม่มีการเลื่อนลอย ฝึกด้านความพยายามให้มีความอดทนลละการรับผิดชอบ ด้านกำลัง จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานตลอดเวลา มีอารมณ์สุนทรียภาพ มีและการกล้าแสดงออก ควบคุมตัวเองได้ดี
การเรียนศีลปะ
การเรียนศิลปะ

วิชาศิลปะ  ที่ไม่มีคำว่าสิ้นสุดจริงๆ ค่ะ เป็นวิชาแรกของเด็กเล็กเลยก็ว่าได้ค่ะ ในเรื่องการระบายสี ผู้ปกครองท่านไหนเห็นลูกมีพรสวรรค์ ต้องส่งเสริมนะค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้อาชีพนี้ทำเงินได้ดีพอๆ กับอาชีพอื่นเลยค่ะ สอบ กพ การศึกษาไทย สอบสัมภาษณ์ ปัญหาการศึกษาไทย