Kor-Kai.com

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง! ของไทยเหมาะกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง!

เมื่อโลกนั้นไม่เคยหยุดหมุน การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งนั้นทำให้มหายวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้มีการปรับตัว หรือปรับหลักสูตรวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยแต่ล่ะหลักสูตรนั้นจะเน้นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่ และยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนหลักสูตรนั้น ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนาความสามารถของตนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตบนโลกยุคใหม่นี้อีกด้วย โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋งเหมาะกับโลกยุคใหม่มีดังต่อไปนี้

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย ในไทย

1.หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขา การจัดการอีสปอร์ต

เป็นการเปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ E-Sport (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย นี้จะใช้ระยะเวลาการเรียน 3 ปีการศึกษาเท่านั้น ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าสู่สายงานการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาอีสปอร์ต หรือผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตได้ เป็นต้น

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง!

2. หลักสูตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขา กัญชาเวชศาสตร์

เป็นหลัก หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย ที่ถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทย ที่ทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาล้วน ๆ โดยจะเน้นการเรียนรู้ในใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ และยังสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย โดยมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2562 ที่ผ่านมานั่นเอง

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สายอาหาร

3.หลักสูตรสำนักวิชาการจัดการ สาขา ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ

เป็นหลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี 2563 โดยจะเน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการครัว หรืออุตสาหกรรมอาหาร และยังได้เรียนรู้ถึงการประกอบอาหารนานชนิด อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับภัตคาร หรือธรุกิจที่พักโรงแรม เป็นต้น

และทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของหลักสูตรการเรียนการสอนที่เปิดตัวขึ้นใหม่ในช่วงปีนี้ และปี้ที่ผ่านมานั่นเอง สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจในการหา หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย ที่เหมาะกับความชอบของตนนั้น สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อีกเช่นกัน

#การศึกษาของไทย#มหวิทยาลัย#หลักสูตรใหม่#หลักสูตรใหม่มหวิทยาลัย#kor-kai.com