Kor-Kai.com

นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา ที่น่าสนใจ

นักเรียนแลกเปลี่ยน สิ่งที่น่าสนใจ

          นักเรียนแลกเปลี่ยน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนภาษา อีกทั้งยังมีมิตรภาพจากแดนไกล สิ่งมหัศจรรย์ที่ใคร ๆ ก็อยากจะเป็นสักครั้งในชีวิต นี่อาจเป็นความฝันของเด็กไทยหลายๆคน ที่จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ และ ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ การที่เราจะได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้น ต่างต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ทุนทรัพย์  ความรู้ การเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษก็ต้องแข็งแรง !!! เพื่อที่จะได้เป็น 1 ในนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่จัดสอบครั้งนึง มีการแข่งขันสูงมาก วันนี้เราจะมาแนะนำ นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา ที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ

นักเรียนแลกเปลี่ยนคืออะไร ?

          นักเรียนแลกเปลี่ยน คือ นักเรียนที่จะต้องเดินทางเข้าไปเรียนในโรงเรียนระดับมัธยม โรงเรียนที่เราเลือก ในประเทศที่ตนเองเลือกไปแลกเปลี่ยน โดยส่วนมากจะเป็นประเทศโซนยุโรป โดยเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนั้นเลย เหมือนกับนักเรียนที่นั่น ทั้งวิชาที่เรียน กิจกรรมที่ทำ การแต่งกายที่นั่น ต้องปฏิบัติตามแบบหมดเลยค่ะ โดยมีระยะเวลาตามสัญญาเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา หรือบางทุน อาจแค่ 1 ภาคเรียน

นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา

การใช้ชีวิตที่ประเทศนั้นโดยการแลกเปลี่ยน

          เราต้องปรับเวลาเป็นอย่างแรกเลยค่ะ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย มากกว่านั้นคือ เราต้องมีการเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมในประเทศนั้น หรือภาษา (กรณีที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) สิ่งที่เราควรมีคือ เรียนรู้ได้เร็ว ความเป็นอยู่เราจะต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ตกลงรับเราอุปถัมภ์ในประเทศนั้น หรือ Host Family เราจะเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเลยหล่ะค่ะ บางครอบครัวดูแลดีมาก วันหยุด ก็จะพาเราไปเที่ยว ไปทำกิจกรรม

นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา

โครงการที่จัดสอบสำหรับการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

          ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการจัดสอบ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทุกปี ส่วนใหญ่จัดสอบที่ จังหวัดกรงเทพมหานคร 1 ปี 1 ครั้ง โดยจะมีทั้งโครงการที่ไปฟรี และ ออกค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบของโครงการนั้น ๆ ตัวอย่างโครงการ YC / Rotary

นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา ที่น่าสนใจ

สิ่งที่ได้ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

          สิ่งที่ได้เป็นอย่างแรกเลยก็คือ ประสบการณ์ในช่วงเวลาที่เราไปแลกเปลี่ยน ทุกเรื่อง มิตรภาพ สังคมในโรงเรียนที่เราไปแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ภาษา (เพราะเราใช้บ่อยมาก) ใบประกาศนียบัตรนำไปใช้สมัครเรียนต่อ หรือ ทำงานได้ ถ้าทุกคนอยากเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต้องขยันอ่านหนังสือ และฝึกภาษาอังกฤษกันให้แม่นๆ นะคะ เพราะภาษาสำคัญมากจริง ๆ และนี่ก็เป็นอีกทางลือกหนึ่งของ นักเรียนแลกเปลี่ยน เส้นทางการศึกษา ที่น่าสนใจ ตั้งใจ และ พยายามกันนะคะ ความฝันอยู่แค่เอื้อม

#เส้นทางการศึกษา#การศึกษา#นักเรียนแลกเปลี่ยน#kor-kai.com