Kor-Kai.com

3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่บอกเลยว่า น่าสนใจ และน่าเรียนสุด ๆ

3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ

            นิเทศศาสตร์ก็เป็นอีกหลักสูตรที่หลาย ๆ คนนั้นให้ความสนใจและเป็นหลักสูตรที่มีสามาวิชาที่มากมายออกไปอีกให้เรานั้นสามารถเลือกเรียนตามความชอบ ความสามารถและความถนัด วันนี้แอดอยากที่จะมา แนะนำ 3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ เด็กที่อยากเรียนสายนิเทศ ฯ ห้ามพลาด

แนะนำการศึกษาสาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ที่น่าเรียน

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาภาพยนตร์/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาภาพยนตร์/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ หรือหรือหลาย ๆ คนนั้นจะรู้จักกันดีหรือเรียนว่า สาขาภาพยนตร์หรือ ฟิล์มนั้นเอง เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับ การผลิตสื่อ ทั้งภาพ สี เสียง องค์ประกอบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำภาพยนต์

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาการโฆษณา

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาการโฆษณา เป็นอีกสาขาที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการตลาด การสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณา เป็นอีกสาขาที่มีความน่าสนใจมาก ๆ

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาที่สามที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นอีกสาขาวิชา ที่จะสอนเกี่ยวกับเบื้องหลังของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ต่าง ๆเป็นอีกสาขาวิชาที่สามารถไปทำงานได้แบบหลากหลายสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดต่อเสียง ตัดต่อภาพ นักเขียนบทให้รายการ โปรดิวเซอร์ต่าง ๆ

            ทั้งหมดก็เป็น สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจ บอกเลยว่ามใครชอบหรือสนใจศึกษาต่อนิเทศศาสตร์ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ

ติดตามบทความ การศีกษาไทย ข่าวการศึกษา ข่าวราชการ หนังสือวรรณกรรม ได้ที่นี้

แนะนำ 3 คณะน่าเรียน ในมหาวิทยาลัยของยุค 2020