Kor-Kai.com

เรื่องราวประวัติ “จิ๋นซีฮ่องเต้” มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ของแผ่นดินจีน

ในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของมนุษย์ จะมีการกล่าวถึงฮ่องเต้ หรือราชาผู้ยิ่งใหญ่ในอดีต ที่สร้างประวัติศาสตร์ในการขยายอำนาจ และดินแดนอาณาจักรของตนเองออกมาได้ ซึ่งในจำนวนราชาที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนักปกครอง และราชันย์ผู้พิชิตแห่งโลกมนุษย์ในอดีตกาล นั่นก็คือ จิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์จักรพรรดิพระองค์แรกที่สามารถรวบรวมดินแดน และปกครองแผ่นดินจีนได้สำเร็จ และจิ๋นซีฮ่องเต้ ผู้นี้ยังได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 สุดยอดฮ่องเต้ผู้ปกครองแผ่นดินจีนตลอดกาลนานมา

ประวัติโดยย่อของ จิ๋นซีฮ่องเต้ มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ประวัติโดยย่อของจิ๋นซีฮ่องเต้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

เดิมที จิ๋นซีฮ้องเต้ มีพระนามเดิมว่าอิ๋งเจิ้ง ซึ่งตามประวัติศาสตร์เท่าที่มีเหลืออยู่นั้น ไม่แน่ชัดถึงที่มาของจิ๋นซีฮ่องเต้ เพราะมีข้อมูลเรื่องราวแตกแขนงออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทของเชื้อสายราชวงศ์แคว้นฉินที่ถูกส่งมาเป็นตัวประกันที่แคว้นเจ้า บ้างก็บอกว่าแท้จริงแล้วจิ๋นซีฮ่องเต้นั้น แต่เดิมเป็นเพียงแค่บุตรชายของพ่อค้าคนหนึ่งแห่งแคว้นฉิน ซึ่งสามารถสอบเข้ารับราชการและเติบโตขึ้นมาเป็นเสนาบดีคนดังแห่งแคว้นฉินได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ที่แน่ๆ นั่นก็คือจิ๋นซีฮ่องเต้น่าจะเกิดในช่วงประมาณ 260 ปีก่อนคริสตกาล  ซึ่งแผ่นดินจีนในสมัยโบราณแบ่งเป็น 7 รัฐใหญ่ จนกระทั่งจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งตอนนั้นอายุได้ประมาณ 13-14 ปีเท่านั้น ถึงขั้นโคตรล้มผู้ครองรัฐเดิม และขึ้นครองบัลลังก์ของรัฐฉินเสียเอง  จากนั้นจะ จิ๋นซีฮ่องเต้ ก็เริ่มต้นรวบคนที่มีความสามารถขึ้นมาทำการปฏิรูประบบกฎหมาย การเมือง การปกครอง รวมทั้งเศรษฐกิจของแคว้นฉินเสียใหม่ โดยเฉพาะในด้านทางทหาร ที่นอกจากมีการสะสมไพร่พลเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีการออกแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ที่ล้ำหน้าจากแคว้นอื่นตามประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่

เดิม จิ๋นซีฮ้องเต้ มีพระนามเดิมว่าอิ๋งเจิ้ง

จนในที่สุด ก็สามารถปราบแคว้นอื่นๆไปได้จนหมดรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวได้ และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ หากแต่ในทางประวัติศาสตร์ จิ๋นซีฮ่องเต้ เองก็เป็นทั้งมหาบุรุษผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ ในประวัติศาสตร์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสามารถบังคับใช้กฎหมายเดียวกันในทั่วทุกแผ่นดินจีน รวมทั้งเงินตราและวัฒนธรรมต่างๆ  ใช้มาตรการร้ายแรงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการก่อสงครามทำลายบ้านเมืองและยึดครองดินแดนที่ไม่ยินยอมสวามิภักดิ์ การเผาทำลายตำราวัฒนธรรม และข้อกฎหมายต่างๆ ในระบบการเมืองการปกครองเดิมของแต่ละแคว้น แถมยังสั่งฆ่านักปราชญ์ผู้มีความรู้ในแต่ละแคว้นต่างๆ ไปจนหมดเพื่อลบกฎระเบียบวัฒนธรรมเดิมๆ ของแต่ละแคว้นที่มีอยู่แล้ว ให้เหลือเพียงกฎหมาย และวัฒนธรรมอันเป็นอันหนึ่งอันเดียว ซึ่งแม้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์ จิ๋นซีฮ่องเต้ จะเป็นทั้งราชาผู้สร้างและผู้ทำลายในเวลาเดียวกัน  แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกตลอดไป

ติดตามบทความ การศีกษา เคล็ดลับการสอบ เคล็ดลับการอ่านหนังสือ ข่าวการศึกษา หนังสือวรรณกรรม ได้ที่นี้