Kor-Kai.com

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. เพื่อสร้างความเท่าเทียม ทางการศึกษาให้เด็ก

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้เด็กในยุคปัจจุบัน

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิดที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมไปถึงการศึกษาของไทยด้วย เนื่องจากการศึกษาในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากระหว่างเด็กที่เรียนในจังหวัดกรุงเทพกับต่างจังหวัด และระหว่างเด็กที่อยู่ตัวเมืองกับเด็กที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ดังนั้นแล้วทาง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. จึงได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อลดปัญหาทางการศึกษาเหล่านี้ มาทำความรู้จักกับนวัตกรรมนี้กันดีกว่ากับ iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.คืออะไร

iSEE2.0 หรือ Information System for Equitable Education 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยเหล่าสตาร์ทอัพที่ต้องการให้สังคมถูกขับเคลื่อนด้วยระบบฐานข้อมูลที่เรียกกันว่า Data Activism ซึ่งระบบนี้จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาลงได้ เพราะขณะนี้iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.ได้เชื่อมต่อข้อมูลสำคัญของเด็ก ๆ และครอบครัวกว่าสี่ล้านคนซึ่งได้รับข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงแรงงงาน และสุดท้ายกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้รับข้อมูลทางภูมิศาสตร์จาก GIS อีกด้วย เป็นผลให้สามารถเจาะลึกถึงความแตกต่างทางการศึกษาของเด็ก ๆ ทั่วทั้งประเทศไทยได้อย่างชัดเจน

iSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ. เปิดลงทะเบียนแล้ว

เป้าหมายของ iSEE2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.

ทั้งนี้เป้าหมายหลัก ๆ ของระบบiSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.ที่คลาดหวังและมีความต้องการให้เป็นมีดังต่อไปนี้

1) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

2) เพื่อแจกแจงข้อมูลให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานจริง สามารเข้าถึงจุดต้นตอและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและในสังคมได้ง่ายขึ้น

3) จากข้อมูลที่ได้นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เช่นงานอาสาต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงเด็ก ๆ ที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

4) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมให้มีความเท่าเทียมในการศึกษามากขึ้น

5) เพื่อสนับสนุนเหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็ก ๆ ภายในประเทศ

ซึ่งระบบiSEE 2.0 นวัตกรรมใหม่จาก กสศ.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อราว ๆ ปลายเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา และได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากทางประธานกลุ่มสตาร์ทอัพต่าง ๆ รวมถึงผู้คนทั่วไปที่อยากรู้ถึงข้อมูลของเด็กยากไร้แต่ไม่รู้จะไปหาข้อมูลจากที่ใด ผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแต่ไม่ทราบว่าต้องบนิจาคที่ใดจะถึง ระบบ iSEE 2.0 ก็ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นให้ถึงกันมากขึ้น เป็นที่คาดหวังกันว่าด้วยระบบ iSEE 2.0 จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง และพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ติดตามบทความ การศีกษาไทย เคล็ดลับการสอบ ข่าวการศึกษา ได้ที่นี้

3 ข้อดี การเรียนออนไลน์ รูปแบบการศึกษาในปัจจุบัน ที่น่าสนใจ