Kor-Kai.com

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าว เด็กอายุ 18 ปี ควรพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาของโลกว่า เด็ก 18 ควรจะพร้อมออกสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว

ในโลกยุคดิจิตัลแบบนี้ นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการศึกษาที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในชีวิตจริงให้มากขึ้น เพื่อว่าจะได้เป็นการฝึกเรื่องการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปในตัว เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP คุณธนินท์ เจียรวนนท์ กล่าว จากการให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์ ที่ปารีส เขาได้พูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาของโลก ประธานใหญ่องค์กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์กล่าวว่านักเรียนไทยควรใช้เวลาในการเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้ลดน้อยลง โดยเขายังเชื่อว่า เด็กเยาวชนที่อายุ 18 ปีสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานได้แล้ว แต่ว่าที่ไทยนั้นโดยปกติแล้ววัยรุ่นจะก้าวเข้าสู่แรงงานเมื่อวัย 20 ปีขึ้นไป

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาของโลกว่า

บทสัมภาษณ์เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP เกี่ยวกับการศึกษา

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าวว่าในความคิดเห็นของผมนักเรียนใช้ชีวิตในการเรียนรู้มากเกินไป โดยการเรียนชั้นประถมควรจะลดจำนวนปีการศึกษาลงจาก 6 เหลือ 4 ปี ทำให้ร่นระยะเวลาการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีลงมาได้ และช่วยให้เด็กพร้อมทำงานในอายุเพียงแค่ 18 ปี คุณธนินท์กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ศาสตร์จากตัวหนังสือมากเกินไป เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ดังนั้นเรื่องของ machine learning และ artificial intelligence จะช่วยให้เรื่องของข้อมูลสารสนเทศ,กาจดจำและการคำนวณได้เร็วขึ้นและขึ้นมากกว่ามนุษย์ ดังนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องใช้วิธีการเรียนรู้แบบเดิมๆ ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยส่วนมากเขาใช้กัน

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าวต่อว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรจะสร้างเด็กๆ เยาวชนให้เกิดความพร้อมในตลาดแรงงานมากกว่าที่จะสอนเรื่องความรู้เพียงอย่างเดียว และสอนเรื่องการแก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่ท้าทายในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดก็คือ สังคม ห้องเรียนอาจจะไม่ทำให้เด็กฉลาดขึ้นแต่ว่า ความฉลาดนั้นเราสามารถเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาในโลกของความเป็นจริงมากกว่า ในห้องเรียนมันเป็นสามารถความรู้แบบเดิมๆ ในขณะที่ชีวิตจริงมันต้องอาศัยประสบการณ์อย่างมาก

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP กล่าวว่าระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันยังคงมีรูปแบบเดิม เหมือนยุคก่อน และเนื้อหาหลักสูตรที่เรียนกันในห้องและวิธีการเรียนต่างๆ ก็ดูเหมือนว่าจะล้าสมัย ขณะที่โลกของธุรกิจในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาระบบการศึกษาของเราไม่ได้สร้างแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาด ดังนั้นนักเรียนที่จบออกมาเลยยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนัก ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาใจจุดนี้อีกหน่อยเราจะไม่มีแรงงานมีฝีมือในอนาคต

เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการศึกษาของโลกว่า เด็ก 18 ควรจะพร้อมออกสู่ตลาดแรงงาน

และ เจ้าสัวธนินท์ เจ้าของ CP ยังได้กล่าวไว้อีกว่าจุดประสงค์ของการศึกษาคือเตรียมให้นักเรียนเข้าสู่โลกของความเป็นจริงและต้องพยายามให้เด็กเกิดทักษะและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการทำงานได้ สำหรับผมแล้วผมเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกวัน ทุกคนควรจะเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เอาไว้อย่าไปกลัวมัน

ติดตาม ข่าวการศีกษา เคล็ดลับการสอบ ข่าวสารราชการ ได้ที่นี้

ข่าวการศึกษา รมต.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เล็งจัดการงบประมาณ 490,000 ให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่า