NURSERY

NURSERY ที่ดีต้องเป็นอย่างไร

NURSERY ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัยจริงหรือไม่ ?

          ลูก คือ ของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณพ่อคุณแม่ การที่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็มักอยากจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ ลูกๆของท่าน เมื่อลูกอายุได้ 2-3 ขวบ คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัว มักมีความคิดที่ว่าอยากให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัยเรียน NURSERY ดีไหม ? ทางเลือกแห่งการศึกษาอีกทางหนึ่ง ที่คุณพ่อ คุณแม่ อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีสมควรกับวัย แต่วันนี้นักเขียนจะมาเจาะประเด็นเรื่อง การส่งลูกไปเรียนว่าดีอย่างไร มีข้อดีข้อเสียของการศึกษาระดับNURSERYมีผลอย่างไร           NURSERY ในประเทศไทย ได้มีความหมาย เกี่ยวกับการศึกษาระดับชั้นเตรียมอนุบาล ก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเรียน ของลูกก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นอนุบาลนั่นเองค่ะ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้น นอกจากจะเป็นการเรียนก่อนเข้าอนุบาลแล้วNURSERYยังมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูลูกของเราด้วยค่ะ ก็แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่NURSERYจะเป็นเอกชนนะคะ มักมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ที่สำคัญเลยคือที่ NURSERY จะมีพี่เลี้ยงเด็ก และคุณครู บางที่ มีโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้ด้วยนะคะ อายุกี่ปีดี ถึงจะเหมาะสมกับการเรียนNURSERY           อายุที่เหมาะสมในการเรียนNURSERY คือ 3-4 ขวบ เพราะเด็กจะเริ่มมีพัฒนาการที่มากขึ้น เริ่มมีสมาธิในการเรียนรู้ เป็นวัยที่กำลังเริ่มเรียนรู้มากที่สุด…