โควิด 19

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19

การเรียนรู้แบบ New Normal บ้านและการเรียนรู้ในยุคโควิด 19

“บ้านคือโรงเรียนแห่งแรก พ่อแม่คือครูคนแรก” จากคำกล่าวข้างต้น พบได้ชัดเจนในช่วง โควิด 19 เนื่องจากเหล่าน้อง ๆ หนู ๆ ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนในชั้นเรียนเป็นการเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็น การเรียนรู้แบบ New Normal ซึ่งสิ่งที่ยากจะควบคุมมาก ระหว่าง สมาธิของเด็กวัยนี้ กับการจดจ่อในการเรียนออนไลน์ ผ่านหน้าจอสี่เหลี่ยมตลอดทั้งวัน ต่างจากบรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนอย่างสิ้นเชิง การเรียนรู้แบบ New Normalการศึกษาที่เหมาะ ในยุคโควิด 19 การปิดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนออนไลน์จากที่บ้าน การเรียนรู้แบบ New Normalส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก โดยเฉพาะ เด็กอนุบาล และเด็กประถม เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวหรือไม่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ด้วยตัวเองได้ มีหลายวิธีที่ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานด้วยกิจกรรมง่ายๆราคาประหยัด เช่นการอ่านหนังสือ หรือการร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นประจำ ซึ่งสามารถสนับสนุนทักษะภาษาขั้นพื้นฐานของพวกเขาได้ หรือการนำเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ รอบตัวเรา เช่นการสำรวจชุมชนในท้องถิ่น สามารถกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ได้เป็นอย่างดี และสนับสนุนด้านทักษะวิชาการให้เชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางกายภาพ เป็นการเรียนรู้ทั้งการปฏิบัติ…

โควิด 19 ในมหาวิทยาลัย ของอังกฤษและเวลส์ แพร่กระจ่ายหนัก

โควิด 19 ในมหาวิทยาลัย ของอังกฤษและเวลส์ แพร่กระจ่ายหนัก

อัตราการติดเชื้อ โควิด 19 ในมหาวิทยาลัย ของอังกฤษและเวลส์สูงกว่าประชากรทั่วไปในประเทศถึง 7 เท่าจากการวิเคราะห์ของ หนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดี้ยน พบว่าท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสู่ชุมชนในวงกว้าง สถานการณ์ โควิด 19 ในมหาวิทยาลัย ของอังกฤษและเวลส์ มหาวิทยาลัย เชฟฟิลด์ รายงานการติดเชื้อของนักเรียน 588 คนในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 ตุลาคมอัตราการติดเชื้อ 2,028 ต่อประชากร 100,000 คน อัตรานี้สูงกว่าพื้นที่สภาเมืองโดยรวมประมาณเจ็ดเท่า มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม บันทึกการติดเชื้อของนักเรียน 307 คนในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคมซึ่งเทียบเท่ากับอัตรา 1,023 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าอัตราของสภาท้องถิ่นหกเท่า มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ มีอัตราการติดเชื้อของนักเรียนต่อหัวสูงสุดโดยมีรายงานผู้ป่วย 1,155 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคมเทียบเท่ากับ 2,888 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าอัตราหน่วยงานท้องถิ่นมากกว่าห้าเท่า               …