แพทย์

อัพเดท ค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับเด็กจบใหม่

ต่อให้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมากเพียงไร การทำงานสายอาชีพในกลุ่มการแพทย์ก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอ ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะ ค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ นั้นค่อนข้างสูง ทำให้คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างใฝ่ฝันว่าลูกจะสามารถสอบติดและเรียนในคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้องได้ จริงอยู่ว่าการแข่งขันค่อนข้างสูง และต้องเป็นคนที่มีใจรักในด้านนี้เท่านั้น ถึงจะบากบั่นเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้ในที่สุด แต่ทั้งหมดก็แลกมากับความมั่นคงในช่วงชีวิตการทำงานนั่นเอง ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ                นอกจากในปัจจุบันความต้องการของตลาดที่ไม่ว่ายังไง ปริมาณของหมอก็ไม่เคยพอ มีงานรองรับเสมอทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ ก็ยังสูงและคุ้มค่ากับองค์ความรู้ ถ้าเลือกไปทำงานกับโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ต้องพูดถึง ทั้งค่าแรงและค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ ย่อมสูงมากอยู่แล้ว เราจึงจะมาดูในกลุ่มของโรงบาลรัฐบาลกันเป็นหลัก ว่าน้อยที่สุดที่เด็กจบสายหมอจะได้รับอยู่ที่ประมาณเท่าไรในตอนนี้                เฉพาะในส่วนของเงินเดือนตามกำหนดจะอยู่ที่ 18,000 บาท ซึ่งก็ดูไม่ได้มากมายอะไร แต่ว่า ค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ ไม่ได้มีแค่นี้ ยังมีค่าตำแหน่ง ค่าหัตถการทางการแพทย์ เงินเวร เงินไม่ทำคลินิก และเงินยิบย่อยอื่นๆ อีกพอสมควร สามารถประมาณเป็นก้อนกลมๆ ได้เท่ากับ 55,000 บาท แลกกับการทำงาน 370 ชั่วโมงต่อเดือน อย่างไรก็ตามเงินพิเศษในแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีความเสี่ยงหรือทุรกันดารมากน้อยแค่ไหน                พอได้เห็น ค่าตอบแทนวิชาชีพหมอ เป็นตัวเลขกันแล้ว คนที่มีใจอยากเรียนสายนี้เป็นทุนเดิมก็คงพอมีกำลังใจมากขึ้น…