แต่งกายไปเรียน

ทำความเข้าใจการ แต่งชุด Private ไปเรียน กับ 3 ข้อเสีย ที่ควรคิดใหม่

ทำความเข้าใจการ แต่งชุด Private ไปเรียน กับ 3 ข้อเสีย ที่ควรคิดใหม่

               เชื่อว่าหลายคนคงเคยเห็นการเรียกร้องให้ใส่ชุด Private หรือ การแต่งกายด้วยชุดอิสระ ในการไปโรงเรียนในช่วงหนึ่ง แต่ปัจจุบันก็ยังมีการเรียกร้องอยู่นะคะ ทว่าก็ไม่รุนแรงเหมือนหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการใส่ชุดอิสระไปเรียนถือว่าเป็นการเคารพสิทธิของแต่ละบุคคลก็จริง ทว่าในทุกองค์กรเมื่อทุกคนเติบโตขึ้น แน่นอน! แต่ละที่ทำงานย่อมมีกฎระเบียบในการแต่งกาย ดังนั้นบทความนี้จะมาเปิดอีกหนึ่งมุมมองของการ แต่งชุด Private ไปเรียน ดังนี้ 3 ข้อเสียของการ แต่งชุด Private ไปเรียน แต่งตัวแข่งกัน หลายคนคงไม่เชื่อว่าการแต่งกายอิสระจะสามารถทำให้นักเรียนแต่งตัวแข่งกัน เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ตองการการยอมรับจากเพื่อน ๆ และคนรอบข้าง ดังนั้นการแต่งกายให้โดดเด่นย่อมได้รับความสนใจนั้นเอง ความไม่เท่าเทียม ถ้าสังเกตดี ๆ จะทราบได้ว่าประเทศไทยมีกลุ่มคนยากจนมากกว่ากลุ่มคนมีฐานะ หากการแต่งชุดอิสระไปเรียนจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนไม่มีความเท่าเทียม เช่น บางคนแต่งกายหรูหรา บางคนแต่งกายเสื้อผ้าซีดเก่า เป็นต้น ทว่าหากมีเครื่องแบบเฉพาะ ทุกคนแต่งกายเหมือนกันหมดก็ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลนั้นเป็นอย่างไร ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนด้วย สิ้นเปลื้อง เพราะการ แต่งชุด Private ไปเรียน ย่อมต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอด ยิ่งถ้านักเรียนเกิดการแข่งขันกัน แน่นอน! ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จากการบอกเล่าทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการแต่งกายอิสระใช่ว่าจะมีข้อดีเพียงอย่างเดียวนะคะ…