เรียนแบบ New Normal

เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์

เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ กับ 4 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุด

เรียกได้ว่าหลาย ๆคนก็น่าจะเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในรูปแบบใหม่อย่างการเรียนออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กไทยทั้งประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นี้ ซึ่งต้องบอกว่าแม้เด็ก ๆจะได้เตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็ยังเกิดปัญหาในการเรียนออนไลน์อยู่ดี ดังนั้นเพื่อเป็นการให้กำลังใจน้อง ๆทั้งหลายและช่วยเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆทุกคน วันนี้เราก็ได้ทำการรวบรวม 4 ขั้นตอน เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ ฉบับง่าย ๆที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เตรียมพร้อมไว้ไม่เสียหายกับ 4 ขั้นตอน เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์ ง่าย ๆช่วยให้เรียนได้ดีขึ้น มาก่อนเวลา เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์สำหรับขั้นตอนแรกนั้นเรียกได้ว่าเราต้องทำให้เป็นนิสัยกันเลย กล่าวคือหากคลาสเรียนเริ่ม 10 โมง อย่างมากเราควรมาก่อนเวลาสัก 20 นาทีหรือประมาณ 9 โมง 40 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดที่นั่งเรียน เตรียมพร้อมก่อนเรียนออนไลน์สำคัญไม่แพ้กันเลยสำหรับข้อนี้ เนื่องจากว่าการจะเรียนให้ได้ประสิทธิภาพที่สุดนั้นเราควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้นน้อง ๆทุกคนก็ควรจะจัดโต๊ะเรียนให้เหมาะสมในการเรียนที่ต้องนั่งเป็นเวลานาน ที่วางหนังสือ ที่จดต่าง ๆ นอกจากนี้ก็ควรมีแสงเข้าถึงอย่างเพียงพอและไม่มีเสียรบกวนมากเกินไป รวมไปถึงสิ่งเร้าต่าง ๆด้วย เตรียมเรื่องที่จะเรียนในแต่ละวัน เตรียมพร้อมเรียนออนไลน์เพราะบางครั้งในการเรียนออนไลน์นั้นเราไม่สามาถพบปะพูดคุยต่อหน้ากับอาจารย์ได้โดยตรงจนทำให้ความเข้าใจของเรานั้นคลาดเคลื่อนไปบ้าง หรือบางครั้งอาจารย์อาจจะสอนไวจนเราตามไม่ทัน…

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

เรียนแบบ New Normal ส่งผลกระทบอะไรบ้าง กับเด็กยุคปัจจุบัน

สถานการณ์ covid-19 ที่ต้องทำให้หลายโรงเรียนปรับรูปแบบการ เรียนแบบ New Normal ไม่ว่าจะเป็นการลดวิชาเรียนการสลับสัปดาห์หรือแม้แต่สลับวันเรียน หลายคนอาจจะไม่คาดคิดว่ามีผลกระทบซึ่งเรามาดูกันว่าการเรียนในลักษณะนี้มีผลกระทบอย่างไรกับการศึกษาของเด็กในยุคใหม่บ้าง ผลกระทบจากการเรียนแบบ New Normal 1.การเรียนไม่ต่อเนื่องจากการ เรียนแบบ New Normal เด็กหลายคนประสบปัญหานี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางการหยุดเรียนบ่อย หรือเรียนไม่ต่อเนื่องจะทำให้เด็ก ลืมวิชาที่เรียน หรืองานค้างเยอะขึ้นเพราะมีเวลาว่างมากกว่าเดิม และอาจจะสนใจในสิ่งอื่นมากกว่าการทำการบ้าน หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายมา 2.ใช้เวลาว่างในวันหยุดแต่เปล่าประโยชน์ หลายบ้านประสบปัญหานี้เพราะในยุคนี้มีสิ่งเร้าหรือปัจจัยภายนอกที่ จะเป็นตัวดึงให้เด็ก ไม่ค่อยสนใจอ่านหนังสือหรือทบทวนตำราเรียน 3.บางครอบครัวไม่มีเวลาดูแลให้เด็กอยู่ด้วยตัวเอง ดูแลตัวเองก็อาจจะมีปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นมาได้ นี่คือผลกระทบและปัญหาที่พบในเบื้องต้นจากการ เรียนแบบ New Normal การเรียนแบบสลับวัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กระดับประถมหรือมัธยม แต่ทางแก้ก็มีเหมือนกัน คือเช็คจากเด็กว่ามีการบ้านอะไรบ้างโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กประถม ซึ่งในยุคปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบนี้ แต่การสื่อสารระหว่างบ้านและโรงเรียนก็สะดวกขึ้นก็สามารถตามงานหรือสอบถามจากครูผู้สอนได้โดยตรงเพราะปัจจุบันนิยมใช้ไลน์กลุ่มในการติดต่อสื่อสาร ดูเหมือนวิธีนี้จะเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้ง่ายที่สุดเพียงแค่ต้องอาศัยเวลาในการดูแลให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทางออกที่ดีสำหรับปัญหานี้ ก็น่าจะเป็นตามที่เราให้แนวความคิดมา แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความดูแลของแต่ละครอบครัวด้วยว่าจะสามารถสละเวลาดูแลเด็กได้มากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือจะต้องให้เขารู้จักรับผิดชอบในส่วนของเรื่องเรียน เพราะด้วยระยะเวลาการ เรียนแบบ New Normal ที่เว้นว่างมากขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาเพิ่มขึ้นหลายๆคนกังวลในจุดนี้ว่าอาจจะติดอินเทอร์เน็ต หรือออกไปเที่ยวนอกบ้านจนกลายเป็นปัญหาอื่นๆ…

การเรียนแบบ New Normal

การเรียนแบบ New Normal ทำคุณพ่อคุณแม่ ว้าวุ่นในวันเปิดเทอม

 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2563 กับวิถี การเรียนแบบ New Normal พ่อแม่หลายคนอาจจะอยู่ในช่วงปรับตัวเช่นเดียวกับเด็กๆเพราะในบางโรงเรียนจะมีการเรียนแบบสลับวัน เช่นแบ่งกลุ่มเรียนตามเลขที่เช่น เรียนวันจันทร์ พุธศุกร์ สำหรับเลขคู่  อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ สำหรับเลขคี่ หรืออาจจะแบ่งครึ่งห้องเรียนแล้วแต่ว่าแต่ละโรงเรียนนั้นจะจัดการบริหารกันแบบไหนเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 การเรียนแบบ New Normal ในยุคโควิด 19 และเป็นไปตามมาตรการ Social distancing ที่จะต้องเว้นระยะห่างโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลในบ้านเรานั้นจำนวนเด็กต่อห้องค่อนข้างเยอะ ดังนั้นการแบ่งจำนวนนักเรียนสลับวันกันเรียน ก็ดูจะเป็นทางออกที่หลายโรงเรียนเลือกใช้ แต่พ่อแม่หรือผู้ปกครองบางคนไม่สามารถดูแลเด็กในวันที่หยุดไปโรงเรียนได้ก็จะเกิดปัญหา เพราะบางโรงเรียนจะสั่งงานกันในกลุ่มไลน์ หรือเรียนออนไลน์ให้นักเรียนไม่ขาดช่วง และมีงานส่งเหมือนการเรียนปกติ ทำให้พ่อแม่หลายคนคิดว่าการเรียนในลักษณะนี้ อาจจะส่งผลให้เด็กได้รับความรู้จากการเรียนได้ไม่เต็มที่แต่การแก้ปัญหานี้ก็พอจะมีทางออกอยู่บ้าง หากพ่อแม่พอจะมีเวลา ช่วยทบทวนการบ้านหรือให้เด็กอ่านหนังสือเองในเวลาที่อยู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การเรียนแบบ New Normal นั้นจะไม่มีปัญหากับเด็กในวัยมัธยม แต่กับเด็กระดับอนุบาลถึงประถมนั้นค่อนข้างที่จะปรับตัวกันเยอะเลยทีเดียว เพราะเด็กก็คือเด็กอย่างที่เรารู้กันดีว่าวันหยุดก็มักจะไม่ใส่ใจเรื่องการบ้านมากนัก  ทำให้หลายบ้านต้องบังคับให้ลูกทำการบ้านบังคับให้ลูกอ่านหนังสือ เตรียมตัวเพื่อการเรียนแบบ New Normal นอกจาก การเรียนแบบ…

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

ปัจจุบันกว่า 70% ทั้งโรงเรียนในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ ต่างมีการ เรียนแบบ New Normal กันเป็นส่วนใหญ่ คือลักษณะการเรียนแบ่งกลุ่ม สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก จะต้องสลับวันกันไปเรียนปัญหาที่พบกันในตอนนี้คือเด็กมีวันหยุดเยอะเรียนไม่ต่อเนื่อง เด็กหลายคนมีปัญหาส่วนตัวเช่น สมาธิสั้นหรือ ภาวะบกพร่องทางการอ่าน การเขียน การเรียนแบบไม่ต่อเนื่องแบบนี้ จะส่งผลกับเด็กกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ เพราะในเวลาที่อยู่บ้าน เด็กไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับการเรียนในรูปแบบ เรียนออนไลน์ หรือครูให้ใบงานสั่งการบ้านมาทำผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะควบคุมดูแล หรือไม่สามารถที่จะแบ่งเวลามาสอนเด็กได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเช่น ไม่มีงานส่ง หรือเรียนตามเพื่อนไม่ทัน ทำให้ผู้ปกครองหลายคน กลุ้มใจและอยากจะหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียนขาดช่วงของเด็กวันนี้เราก็มีข้อแนะนำสำหรับการเรียนในยุค New Normal มาฝากกัน ลดปัญหาเรียนขาดช่วงกับการเรียนแบบ New Normal 1.ให้เด็กเรียนพิเศษกับครูผู้สอน ในช่วงที่มีการ เรียนแบบ New Normal แนวทางนี้ดูจะเป็นทางออกที่ดีและสะดวกที่สุด เพราะโดยส่วนใหญ่ โรงเรียนหลายแห่ง จะอนุญาตให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เปิดสอนพิเศษหลังเลิกเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน และเก็บค่าเรียนไม่แพงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่จะมีบริการนี้ซึ่งจะช่วยให้เด็กทำการบ้านเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เรียนเสริมในสิ่งที่ขาด เพราะเรียนกันไม่เต็มเวลาจะทำให้ เด็กได้ความรู้ บ้างไม่มากก็น้อยและไม่มีปัญหาเรื่องงานค้าง…