เรียนมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ ทางเลือกการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนวทางเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจก่อนเลือกเรียนมหาวิทยาลัย

          วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่เราน้อง ๆ หลายคนชื่นชอบในตอนที่เรียนมัธยมหรือตอนที่เรียนประถม จนทำให้น้อง ๆ ได้อยากเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้นักเขียนจะมาเล่าประสบการณ์การเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปจนถึงแนวทางการเรียนใน คณะวิทยาศาสตร์ ว่าจะต้องเจออะไรบ้างใน 4 ปี และจบไปจะต้องประกอบอาชีพอะไร เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้น้อง ๆนำไปตัดสินใจในการเลือกคณะเรียนในมหาวิทยาลัย แนวทางการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิทยาศาสตร์ น้อง ๆควรจะเริ่มอ่านหนังสือได้ตั้งแต่ ม.5 หรือ ม.6  วิชาหลัก ๆ ที่จะต้องอ่านก็คือ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ ฝึกทำข้อสอบเก่าย้อนหลังฝึกทำโจทย์ให้แม่นยำ คะแนนที่ใช้ยื่นในคณะวิทยาศาสตร์ การสอบน้อง ๆ จะต้องผ่านการสอบ GAT PAT เพื่อที่จะใช้คะแนนไปยื่นมหาวิทยาลัย ถ้าหากอยากเข้าคณะวิทยาศาสตร์จริง ๆ จะต้องมีผลการทดสอบ PAT 1และ PAT 2ซึ่งคะแนนในแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันไป แต่อย่างต่ำยืนพื้นน้องควรทำให้ได้ 90 คะแนนขึ้นไปจึงจะมีโอกาสสอบติด และจะใช้  GPA…

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด           หากจะพูดถึงเรื่องระบบการศึกษาที่สูงที่สุดในระยะเวลาที่ผ่านมา ก็คงหนีไม่พ้น การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ก็จริงค่ะ การที่เราได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นั้นให้อะไรมากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา วิชาต่าง ๆ ที่เราต้องเรียน วิชามอ วิชาเอก ที่ต้องผ่านมาในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี ไม่ว่าจะเป็น สังคมเพื่อ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ที่มหาวิทยาลัย ก็ให้อะไรกับเราได้มากมาย เช่นประสบการณ์ แต่วันนี้ นักเขียน จะมายกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษา ในตลอดเวลาที่เราศึกษาอยู่ใน 4 ปี               การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาในระบบสามัญ แต่จะไม่เคร่งเท่ากับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในส่วนของการศึกษาในระดับนี้ ผู้เรียนสามารถ เลือกสาขาวิชา ได้ตามความถนัด ความชอบ และความต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในจุดนี้มีมากมายหลายคณะ ยกตัวอย่างเช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์…