เพิ่มงบ

กระทรวงการศึกษาธิการ แพลนเพิ่มงบ “โครงการอาหารกลางวัน” ในปี 2565

กระทรวงการศึกษาธิการ แพลนเพิ่มงบ “โครงการอาหารกลางวัน” ในปี 2565

               เรื่องอาหารกลางวันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกล และครอบครัวส่วนใหญ่ที่ส่งลูกมาเรียนมีความยากจน การให้เด็กได้รับประทานอาหารอย่างสมบูรณ์นอกจากจะทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แล้ว เด็กยังมีสุขภาพจิตและสมองที่พร้อมในการเรียนรู้มากขึ้นอีกด้วย แม้จะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความยากจนให้หมดไปได้แต่ก็ช่วยให้เด็ก ๆ ที่ชีวิตการศึกษารวมถึงการรับประทานอาหารที่ดีขึ้นอีกด้วย ทางกระทรวงการศึกษาธิการก็ได้มองเห็นถึงสำคัญของสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น กระทรวงการศึกษาธิการ จึงมีการแพลนที่จะเพิ่มงบ โครงการอาหารกลางวัน ในปี 2565 ปรับเพิ่มงบโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าขณะนี้ ได้เตรียมที่จะเพิ่มงบประมาณใน โครงการอาหารกลางวัน ด้วยให้มากขึ้น หลังจากที่ไม่มีการเพิ่มงบประมาณมาเป็นเวลาขณะหนึ่งแล้ว โดยเริ่มต้นตอนนี้ทุกโรงเรียนได้รับเงินค่าอาหารกลางวันให้เด็กคนละ 20 บาท ซึ่งแพลนที่จะเพิ่มค่าอาหารกลางวันนั้นเป็นแบบขั้นบันได กล่าวคือเงินที่นักเรียนแต่ละคนได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนนั้น ๆ เช่น โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 – 20 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 36 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 21 – 40 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น 31 บาท, โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 41 – 60 คนจะปรับเงินค่าอาหารกลางวันเป็น…