เทคโนโลยีทางการศึกษา

การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ดี

แนะนำ 3 การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

          ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าการใช้ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายแค่ไหน ด้วยยุคสมัยที่มีความแตกต่างจากเดิมและด้วยเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้น การศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ก็ได้ดำเนินขึ้น วันนี้แอดอยากที่จะมาแนะนำ 3 การศึกษาแนวใหม่ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะเสริมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจและความสะดวกสบายในเรื่องของการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาแนวใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาแรก คือ Coding Literacy เป็นการเรียนในเรื่องของการศึกษาโค้ดและระบบการเขียนโปรแกรม ซึ่งความจริงและเป็นวิชาที่เกี่ยวของกับวิชาคอมได้ได้มีการศึกษาออกมาใหม่ว่าวิชา Coding Literacy ไม่ควรที่จะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในวิชาคอมพิวเตอร์แต่เป็นวิชาที่ควรแยกออกมาสอนแบบหลัก ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการศึกษาในอนาคต การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาที่สอง คือ Student as Creators เป็นการศึกษาเพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นการที่เราสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เป็นฝ่ายรับ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท เป็นเทรนด์การศึกษาที่เรามีการนำวิชาที่หัดให้เด็กได้มีความคิดที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ ถือว่าดีต่ออนาคตมาก ๆ การศึกษาแนวใหม่ ในอนาคตที่แอดอยากจะแนะนำ รูปแบบการศึกษาที่สาม คือ Empathy and Emotion Understanding การศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ…