เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ทำอย่างไร? ให้ศิษย์รักในยุค 4.0

               เนื่องจากอาชีพ “คุณครู” เป็นอาชีพข้าราชการที่หลายคนใฝ่ฝัน อาจจะด้วยเงินเดือนที่สูงและสวัสดิการที่มั่นคง ซึ่งทุกคนสามารถประกอบอาชีพครูได้เพียงเรียนจบชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทว่าบางคนจบปริญญาตรีในสายวิชาอื่น ๆ ก็สามารถเรียนต่อวุฒิครูได้เช่นกัน แต่ทราบไหมคะ…? ทุกคนสามารถเป็นครูได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งความสำเร็จในการเป็นครูของทุกคนแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วคือการ “พาศิษย์ไปให้ถึงฝัน” ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมาก และคุณครูก็มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักเรียน ดังนั้นคุณครูยุคใหม่ควรอ่าน 5 เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ดังนี้ แนะนำ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ให้ลูกศิษย์รัก สอนให้นักเรียนทำงานเป็น การเรียนการสอนอย่าสอนแค่ให้นักเรียนเข้าใจหรือสอนให้นักเรียนแค่รู้เพื่อนำไปสอบ ทว่าต้องสอนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนจึงจะเกิดประโยชนสูงสุด สอนให้นักเรียนมองโลกของความเป็นจริง การสอนนักเรียนที่ดีควรสอนบนพื้นฐานของความเป็นจริงและสอดแทรกข้อคิดที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เช่น  การยกตัวอย่างสถานการณ์การจำลองในชีวิตประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งในข้อนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี เลยก็ว่าได้ ครูต้องทันโลก ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ครูต้องเป็นดุจสายน้ำควรลื่นไหลแต่ไม่อ่อนแอ การเรียนการสอนก็เช่นกัน ควรปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย เข้าใจนักเรียนอย่างแท้จริง คุณครูบางท่านเกิดและเรียนในยุคอดีตผ่านไม้เรียวมานับไม่ถ้วน แต่เด็กสมัยใหม่จะสอนด้วยเหตุและผล สำคัญ! ต้องมีการทำโทษอย่างสร้างสรรค์หากจำเป็นต้องทำโทษนักเรียน ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ การที่คุณครูรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวโยงในการสอน คือ เทคนิคเป็นคุณครูที่ดี ที่ทุกคนควรปฏิบัติอย่างยิ่ง…