เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS

How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

            นับต่อเวลาจากนี้ไป จะเป็นช่วงเวลาแห่งการแข่งขันการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่จะต้องผ่านระบบ TCASเพื่อที่จะได้รับคัดเลือก น้องหลายคนอาจจะสับสน เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากในการอ่านหนังสือและการเตรียมตัวเข้าระบบTCAS แต่วันนี้นักเขียน จะมารวบรวม How to เตรียมตัวเข้าระบบ TCAS เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับน้องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6  ได้อุ่นใจ และสามารถเตรียมตัวเข้าระบบTCAS ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ เตรียมตัวเข้าระบบ TCASเพื่อสอบเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 1.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASด้วยการเตรียมตัวด้านการหาข้อมูล สำหรับในข้อนี้นะคะให้น้อง ๆได้เตรียมการเตรียมตัวที่จะหาข้อมูลในคณะที่น้องอยากเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้น้องหาข้อมูลว่า ในปีนี้รับนักศึกษาจำนวนเท่าไร และใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกฎเกณฑ์แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันออกไป 2.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASด้วยการติดตามข่าวสารจาก MY TCASนับว่าเป็น Application ที่ดีอีกแป๊บหนึ่งแห่งการศึกษาซึ่งน้อง ๆ จะสามารถติดตามข่าวสารการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ อีกทั้งยังสามารถดูเกณฑ์การรับสมัครทั้งหมด และคะแนนที่ใช้สมัครสอบอีกด้วย 3.เตรียมตัวเข้าระบบ TCASในรอบ portfolio การควรมีการเตรียมความพร้อม ถ้าหากจะเข้าคัดเลือกในรอบ portfolio  เพราะรอบนี้จะเป็นรอบแรกของระบบTCAS จึงต้องมีการเตรียมตัวเก็บสะสม และ รวบรวมผลงานเพื่อใส่แฟ้มสะสมผลงานไปยื่นในแต่ละมหาวิทยาลัย…