เด็กเรียน แบบNew Normal

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

เรียนแบบ New Normal แบบไหนให้เด็กเรียนได้อย่างไม่ขาดช่วง

ปัจจุบันกว่า 70% ทั้งโรงเรียนในต่างจังหวัด และในกรุงเทพฯ ต่างมีการ เรียนแบบ New Normal กันเป็นส่วนใหญ่ คือลักษณะการเรียนแบ่งกลุ่ม สำหรับโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก จะต้องสลับวันกันไปเรียนปัญหาที่พบกันในตอนนี้คือเด็กมีวันหยุดเยอะเรียนไม่ต่อเนื่อง เด็กหลายคนมีปัญหาส่วนตัวเช่น สมาธิสั้นหรือ ภาวะบกพร่องทางการอ่าน การเขียน การเรียนแบบไม่ต่อเนื่องแบบนี้ จะส่งผลกับเด็กกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษ เพราะในเวลาที่อยู่บ้าน เด็กไม่สามารถที่จะมีสมาธิกับการเรียนในรูปแบบ เรียนออนไลน์ หรือครูให้ใบงานสั่งการบ้านมาทำผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะควบคุมดูแล หรือไม่สามารถที่จะแบ่งเวลามาสอนเด็กได้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นเช่น ไม่มีงานส่ง หรือเรียนตามเพื่อนไม่ทัน ทำให้ผู้ปกครองหลายคน กลุ้มใจและอยากจะหาทางออกเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเรียนขาดช่วงของเด็กวันนี้เราก็มีข้อแนะนำสำหรับการเรียนในยุค New Normal มาฝากกัน ลดปัญหาเรียนขาดช่วงกับการเรียนแบบ New Normal 1.ให้เด็กเรียนพิเศษกับครูผู้สอน ในช่วงที่มีการ เรียนแบบ New Normal แนวทางนี้ดูจะเป็นทางออกที่ดีและสะดวกที่สุด เพราะโดยส่วนใหญ่ โรงเรียนหลายแห่ง จะอนุญาตให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เปิดสอนพิเศษหลังเลิกเรียน โดยใช้สถานที่ของโรงเรียน และเก็บค่าเรียนไม่แพงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่จะมีบริการนี้ซึ่งจะช่วยให้เด็กทำการบ้านเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียน เรียนเสริมในสิ่งที่ขาด เพราะเรียนกันไม่เต็มเวลาจะทำให้ เด็กได้ความรู้ บ้างไม่มากก็น้อยและไม่มีปัญหาเรื่องงานค้าง…