อยากเป็นครู

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่หลายคนยังไม่รู้จัก แต่น่าเรียน

3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่หลายคนยังไม่รู้จัก บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ

            ว่าด้วยเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับครู หรืออาชีพครูที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่รู้จัก บอกเลยว่าเป็นอาชีพที่มีความนิยมและมีความมั่นคงสูงมาก ซึ่งวันนี้แอดอยากจะมาแนะนำ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่หลายคนยังไม่รู้จัก บอกเลยว่าน่าสนใจมาก ๆ ใครที่กำลังสนใจในอาชีพครูไม่ควรพลาด หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก ที่แอดอยากจะมาแนะนำสาขาแรก คือ คณะจิตวิทยาการศึกษา เป็นสาขาที่เกี่ยวกับครูอีกสาขาหนึ่งที่เรียนเกี่ยวกับ การแนะแนว หรือการให้คำปรึกษาเด็ก ทั้งในเรื่องของการเรียนและในเรื่องของอาชีพในอนาคตที่มีความสำคัญมาก ๆ และการดูแลเด็กพิเศษที่เค้าอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของสติปัญญาต่าง ๆ ให้สามารถมีพัฒนาการดีขึ้นได้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก ที่แอดอยากจะมาแนะนำสาขาที่สอง คือ คณะเทคโนโลยีการศึกษา เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อที่ให้ระบบการสอนหรือการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้มีบทบาทมากขึ้น เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่มีในเรื่องของเทคโนโลยีมาประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จัก ที่แอดอยากจะมาแนะนำสาขาที่สาม คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นการศึกษาที่เน้นไปในทางวิชาชีพ เช่น วิศวกรรม เกษตรศาสตร์…