ห้องเรียนกลับด้าน

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนการสอนแบบใหม่ที่ตรงใจนักเรียน

ห้องเรียนกลับด้าน การเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ตรงใจนักเรียน

อย่าเพิ่งตกใจว่า ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนในห้องเรียนเอียงๆ หรือกลับด้านแบบเอาขาชี้ฟ้า…  แต่เป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ปฏิวัติการศึกษาและความเชื่อเดิมๆ ของทั้งครูและนักเรียน  ซึ่งทางอเมริกาเขาวิจัยมาแล้วว่าทำให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน  มาดูกันว่าคืออะไร ห้องเรียนกลับด้าน คืออะไร ดีอย่างไร ห้องเรียนแบบเก่า สิ่งที่เกิดในห้องเรียนจะมีการเรียนการสอนปกติ  บางโรงเรียนที่มีเทคโนโลยีหน่อยก็จะให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  และเมื่อนักเรียนกลับบ้านแล้วก็จะมีการบ้านติดตัวไปให้ทำเพื่อฝึกฝน ห้องเรียนกลับด้านหรือที่เรียกว่า  Flipped  Classroom  มีรายละเอียดที่น่าศึกษา  ดังนี้ สิ่งที่เกิดในห้องเรียน คือ  จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้  (เป็นการจัดกิจกรรมหรือให้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิดีโอที่ให้นักเรียนดู  โดยครูมีหน้าที่ชี้แนะแต่ไม่ชี้นำ  เรียกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือในยามที่เด็กติดขัดและกระตุ้นให้สามารถคิดด้วยตัวเอง)  ที่สำคัญการเรียนการสอนแบบใหม่นี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำการบ้านมาทำได้  ซึ่งการทำการบ้านในห้องเรียนมีข้อดีหลายประการ  ได้แก่  1.  ช่วยลดปัญหาการลอกการบ้านเพื่อนในทุกเช้า  หากเด็กบางคนไม่สามารถทำเองได้ 2.  เด็กสามารถปรึกษาเพื่อน  นั่งทำการบ้านกันเป็นกลุ่มๆ ได้ 3.  เด็กสามารถสอบถามการบ้านจากครูผู้สอนเพื่อความกระจ่าง 4.  เด็กมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นเมื่อกลับบ้านแล้ว 5.  เด็กเรียนอย่างมีความสุขเพราะไม่มีการบ้านต้องทำที่บ้าน  และการทำการบ้านที่ห้องเรียนก็ไม่ต่างจากการทำกิจกรรมสนุกๆ กับเพื่อน สิ่งที่เกิดนอกห้องเรียน สิ่งที่เกิดนอกห้องเรียน  (นอกเวลาเรียน)  ของห้องเรียนกลับด้าน  คือ  จัดให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต …

การเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน

“ห้องเรียนกลับด้าน” ( Flipped Classroom ) ฉีกกฎการเรียนการสอนทุกรูปแบบ

          ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นทุกวัน เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งที่แย่ให้ดีขึ้น หรือสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาก็เช่นกัน เพื่อนๆอาจจะเห็น คุณครูที่โรงเรียน จัดกิจกรรมต่างๆหรือมีเทคนิคการสอนต่างๆที่แปลกใหม่ โดยหวังเพื่อเปลี่ยนแปลกการสอนแบบเก่าๆที่น่าเบื่อและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ดีขึ้น เพื่อหวังให้นักเรียนเกิดความไม่เบื่อหน่ายกับบรรยากาศและรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ที่จะเจอในการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” ( Flipped Classroom ) ฉีกกฎการเรียนการสอนทุกรูปแบบนั้น เดิมที่มีมานานแล้วครับ ห้องเรียนกลับด้าน ( Flipped Classroom )           โดยการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” ( Flipped Classroom ) นั้น คือการสอนรูปแบบใหม่ โดยสลับกับรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ คือ“ให้นักเรียนกลับไปเรียนรู้และศึกษาเนื้อหากับเรื่องที่เรียนจากหนังสือเรียน แล้วนำข้อมูลเนื้อหาที่ศึกษาจากที่บ้านนั้นกลับมาทำการบ้านที่โรงเรียนในวันที่ครูผู้สอนนัดไว้” โดยจากผลของการวิจัยและทดลองใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนแล้ว และผลออกมาเป็นที่น่าพอใจพอสมควร แต่การสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” ( Flipped Classroom ) นั้นยังช่องโหว่และจุดอ่อนอยู่บ้าง คือสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคนนั้นยังคงมีความแตกต่างกันอยู่เยอะพอสมควร ทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำของตัวเด็กนักเรียนเอง ดังนั้นการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านนั้นจึงสามารถใช้ได้แค่บางวิชาเท่านั้น หรือบางโอกาสเท่านั้น แต่เราก็ยังคงพบเห็นการเรียนการสอนแบบ “ห้องเรียนกลับด้าน”…