หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัยไทย

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง!

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง! ของไทยเหมาะกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน

เมื่อโลกนั้นไม่เคยหยุดหมุน การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งนั้นทำให้มหายวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้มีการปรับตัว หรือปรับหลักสูตรวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยแต่ล่ะหลักสูตรนั้นจะเน้นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่ และยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนหลักสูตรนั้น ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนาความสามารถของตนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตบนโลกยุคใหม่นี้อีกด้วย โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋งเหมาะกับโลกยุคใหม่มีดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขา การจัดการอีสปอร์ต เป็นการเปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ E-Sport (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย นี้จะใช้ระยะเวลาการเรียน 3 ปีการศึกษาเท่านั้น ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าสู่สายงานการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาอีสปอร์ต หรือผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตได้ เป็นต้น 2. หลักสูตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขา กัญชาเวชศาสตร์ เป็นหลัก หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย ที่ถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทย ที่ทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาล้วน ๆ โดยจะเน้นการเรียนรู้ในใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ และยังสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย โดยมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี…