หลักสูตรใหม่

เร็วเกินไปไหม? กับการเลือก แนวทางวิชาชีพ ตั้งแต่มัธยมต้น

เร็วเกินไปไหม? กับการเลือก แนวทางวิชาชีพ ตั้งแต่มัธยมต้น

               หลักสูตรการเรียนการสอนสมัยก่อน มันจะมีการกำหนดรายวิชาแต่ละหลักสูตร เอาไว้ค่อนข้างชัดเจน แล้วก็เหมือนๆ กันทั้งประเทศ ต่างกันแค่บรรยากาศและสไตล์การสอนของครูเท่านั้น แต่เมื่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรก็ทำให้สอดคล้องกับ แนวทางวิชาชีพ มากขึ้น เช่น มีการเรียนเพื่อเตรียมเป็นหมอ เรียนเพื่อเตรียมเป็นวิศวกร เป็นต้น ยิ่งในตอนนี้ บางโรงเรียนก็ยิ่งพัฒนาไปไกลกว่านั้น คือไม่จำกัดแค่สายวิทย์หรือศิลป์ แต่จำแนกไปตามสายอาชีพเลย แนะนำ แนวทางวิชาชีพ ให้เด็กๆ ทุกคนได้รู้จัก                โรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจคือกรุงเทพคริสเตียน ที่สร้างแผนการเรียนที่เป็น แนวทางวิชาชีพ มากถึง 15 สาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการอาหาร บริหารธุรกิจ แพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เด็กจะต้องเลือกให้ได้ก่อนจบมัธยมต้น เพื่อให้เป็นแผนเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย เหมือนกับสมัยที่ต้องเลือกสายวิทย์หรือศิลป์นั่นเอง แถมยังเปลี่ยนสายได้เมื่อเรียนไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ชื่นชอบ แต่จะต้องเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น คือก่อนที่จะขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการทำความรู้จักตัวเอง                รูปแบบการแบ่งหลักสูตรแบบนี้ก็นับว่ามีข้อดีค่อนข้างมาก แต่พอมองว่ามันเป็นการเลือก แนวทางวิชาชีพ ที่เราสนใจจะทำงานจริงๆ…

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง!

หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋ง! ของไทยเหมาะกับโลกยุคใหม่ในปัจจุบัน

เมื่อโลกนั้นไม่เคยหยุดหมุน การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งนั้นทำให้มหายวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้มีการปรับตัว หรือปรับหลักสูตรวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยแต่ล่ะหลักสูตรนั้นจะเน้นในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เตรียมพร้อมกับโลกยุคใหม่ และยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนหลักสูตรนั้น ๆ ได้ใช้ความรู้ที่มีในการพัฒนาความสามารถของตนให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตบนโลกยุคใหม่นี้อีกด้วย โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย สุดเจ๋งเหมาะกับโลกยุคใหม่มีดังต่อไปนี้ 1.หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขา การจัดการอีสปอร์ต เป็นการเปิดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการธุรกิจ E-Sport (กีฬาอิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ทำการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกเมื่อปี 2562 โดย หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย นี้จะใช้ระยะเวลาการเรียน 3 ปีการศึกษาเท่านั้น ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเข้าสู่สายงานการเป็นผู้จัดการทีมกีฬาอีสปอร์ต หรือผู้จัดกิจกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตได้ เป็นต้น 2. หลักสูตรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขา กัญชาเวชศาสตร์ เป็นหลัก หลักสูตรใหม่มหาวิทยาลัย ที่ถือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแรกในประเทศไทย ที่ทำการสอนเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาล้วน ๆ โดยจะเน้นการเรียนรู้ในใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ และยังสามารถขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย โดยมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี…