หลักสูตร

การเรียนแบบ Homeschool เป็นการศึกษา การเรียนแบบไหน ?

การเรียนแบบ Homeschool เป็นการศึกษา การเรียนแบบไหน ?

               การเรียนแบบ Homeschool ถือเป็นการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง ที่อยู่ในหลักสูตรของการศึกษาของไทย อีกทั้งทั่วโลกเองก็ได้มีการรับรองการเรีนยการสอนแบบ Homeschool นี้ด้วยเหมือนกัน โดยหลักสูตรแบบนี้สามารถที่จะเรียนที่ได้บ้านได้เลย และไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนทุกวัน นอกจจากนี้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนก็จะค่อนข้างแตกต่างกับหลักสูตรในโรงเรียนปกติ แต่เด็กที่เรียนหลักสูตรนี้ ก็สามารถไปสอบหรือเทียบโอนการเรียนเหมือนเด็กทั่วไปได้เลย แนวทาง หลักสูตร Homeschool                โดยหลักสูตรของ Homeschool ได้ถูกพัฒนามาจากการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์ ที่จะเน้นให้เด็กได้ใช้ทักษะในการลงมือทำด้วยตัวเอง และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แต่ก็จะมีการเน้นการสอนในเรื่องของวิชาการเสริมเข้าไปด้วย เพื่อเด็กได้เรียนรู้ในตำราเรียนเหมือนกับเด็กที่ไปโรงเรียน โดยผู้ปกครองเองก็ต้องจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละวัน ให้เหมาะสมกับพวกเขา                ซึ่งการจัดการในการวางแผนการเรีนยแบบ Homeschool นี้ ผู้ปกครองจะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก เพราะในแต่วันนอกจากจะมีการเรียนการสอนแบบวิชาการแล้ว ก็ต้องคอยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ เสริมเข้าไปอีกด้วย เพราะไม่ใช่ว่าจะปล่อยปะละเลยได้ ซึ่งผู้ที่เรียนแบบHomeschool ก็ต้องผ่านการประเมิณหรือแบบทดสอบเหมือนกัน อีกทั้งนี้ในหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องไปเรียนกับคุณครูด้วยเช่นกัน เพื่อติวเกี่ยวกับวิชาที่ทางกระทรวงเขาได้กำหนดมาให้                และการเรียนแบบ Homeschool คือการเรียนที่บ้าน ซึ่งใครหลายคนคิดว่าสบาย แต่ใช้ว่าใครก็จะเรียนหลักสูตรนี้ได้ เนื่องจากว่าหลักสูตรHomeschool จะเหมาะกับเด็กที่อาจจะมีปัญหา…

เกาะรั้ว โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทย

เกาะรั้ว “โรงเรียนนานาชาติ” สถานศึกษาระดับอินเตอร์ ของไทย

            อาจมีคนเคยสงสัยว่า โรงเรียนนานาชาติคืออะไร ต่างจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาของไทยอย่างไรบ้าง วันนี้จะชวนคุณไปเกาะรั้วสถานศึกษาที่เรียกว่าโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยโรงเรียนนานาชาติก็คือสถานศึกษาที่ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนหลากหลายเชื้อชาติ ในแถบเอเชียอาคเนย์ ข้อมูลจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทยระบุว่า  ปี 2560 โรงเรียนนานาชาติ ในประเทศไทยขยายตัวเติบโตมากที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 18-20 ซึ่งถือว่าโตแบบก้าวกระโดด โดยมีจำนวนสถานศึกษามากกว่า 175 แห่ง จำนวนครู 7,200 คน และมีโรงเรียนนานาชาติในสัดส่วนสองในสามที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ            โรงเรียนนานาชาติในบ้านเรา แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่             1.หลักสูตรแห่งสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์  (UK) จัดการศึกษาภาคบังคับในกลุ่มอายุ 5-16 ปี และใช้เวลาสองปีสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีวิชาบังคับอย่างน้อย 3 วิชาคือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นอกนั้นคือวิชาเลือก ใช้ข้อสอบสากลร่วมกันทั่วโลก (เด็กไทยนิยมเรียนมากที่สุด)            2.หลักสูตรระบบอเมริกัน (US) ใช้ระบบการเรียนการสอนของตนเองอิงมาตรฐานระดับรัฐ และระดับชาติ ส่วนใหญ่จัดการวัดผลภายในเพื่อให้นักเรียนสะสมหน่วยกิตครบถ้วนตามระบบการศึกษาแบบอเมริกัน (เด็กไทยนิยมเรียนเป็นอันดับ…

3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ

3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่บอกเลยว่า น่าสนใจ และน่าเรียนสุด ๆ

            นิเทศศาสตร์ก็เป็นอีกหลักสูตรที่หลาย ๆ คนนั้นให้ความสนใจและเป็นหลักสูตรที่มีสามาวิชาที่มากมายออกไปอีกให้เรานั้นสามารถเลือกเรียนตามความชอบ ความสามารถและความถนัด วันนี้แอดอยากที่จะมา แนะนำ 3 สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจสุด ๆ เด็กที่อยากเรียนสายนิเทศ ฯ ห้ามพลาด แนะนำการศึกษาสาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ที่น่าเรียน สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาแรกที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาภาพยนตร์/เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ หรือหรือหลาย ๆ คนนั้นจะรู้จักกันดีหรือเรียนว่า สาขาภาพยนตร์หรือ ฟิล์มนั้นเอง เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับ การผลิตสื่อ ทั้งภาพ สี เสียง องค์ประกอบ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำภาพยนต์ สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ ที่น่าสนใจมาก ๆ สาขาที่สองที่แอดอยากจะมาแนะนำ คือ สาขาการโฆษณา เป็นอีกสาขาที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การวางแผนหรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการตลาด การสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณา เป็นอีกสาขาที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สาขาเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์…

เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง มีงานทำที่ดี

แนะนำ 3 หลักสูตร เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง ค่าตอบแทนสุดปัง!!

การเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ในช่วงมหาวิทยาลัยนั้น เมื่อผู้เรียนได้จบการศึกษาไปแล้วนั้น สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ ไปต่อยอดในหน้าที่การงาน จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียว แต่ทว่าในหลักสูตรต่าง ๆ นั้น มีอยู่ 3 หลักสูตรที่ เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง ค่าตอบแทนสุดปังอย่างแน่นอน ซึ่งจะมีหลักสูตรใดบ้าง ไปดูกันเลย หลักสูตรที่เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง 1.หลักสูตรบริหารธรุกิจอินเตอร์ สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสาขาวิชาที่นักศึกษาทั่ว ๆ ไปน่าจะคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะมีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย ซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้นั้น จะเน้นไปในเรื่องของการบริหารธรุกิจ และการจัดการด้านธรุกิจ และที่สำคัญ คือการได้เรียนรู้การบริหารธรุกิจระหว่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานในด้านนี้ ที่ถือว่ามี เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง ใช้ย่อยเลยล่ะ 2. หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนนั้นกลายเป็นนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายโดยจะมีการเรียนรู้ถึงการจัดการขนส่งโลจิสติกส์ และอากาศยาน หรือการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานในสายงาน อุตสาหกรรมการเดินอากาศ, ศุลกากร, สายการบิน, การขนส่งทางอากาศ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสายงานอาชีพที่ เรียนจบแล้วเงินเดือนสูง ไม่แพ้หลักสูตรแรกเลย 3.…