สายการเรียน

เร็วเกินไปไหม? กับการเลือก แนวทางวิชาชีพ ตั้งแต่มัธยมต้น

เร็วเกินไปไหม? กับการเลือก แนวทางวิชาชีพ ตั้งแต่มัธยมต้น

               หลักสูตรการเรียนการสอนสมัยก่อน มันจะมีการกำหนดรายวิชาแต่ละหลักสูตร เอาไว้ค่อนข้างชัดเจน แล้วก็เหมือนๆ กันทั้งประเทศ ต่างกันแค่บรรยากาศและสไตล์การสอนของครูเท่านั้น แต่เมื่อวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรก็ทำให้สอดคล้องกับ แนวทางวิชาชีพ มากขึ้น เช่น มีการเรียนเพื่อเตรียมเป็นหมอ เรียนเพื่อเตรียมเป็นวิศวกร เป็นต้น ยิ่งในตอนนี้ บางโรงเรียนก็ยิ่งพัฒนาไปไกลกว่านั้น คือไม่จำกัดแค่สายวิทย์หรือศิลป์ แต่จำแนกไปตามสายอาชีพเลย แนะนำ แนวทางวิชาชีพ ให้เด็กๆ ทุกคนได้รู้จัก                โรงเรียนหนึ่งที่น่าสนใจคือกรุงเทพคริสเตียน ที่สร้างแผนการเรียนที่เป็น แนวทางวิชาชีพ มากถึง 15 สาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะการอาหาร บริหารธุรกิจ แพทย์ศาสตร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เด็กจะต้องเลือกให้ได้ก่อนจบมัธยมต้น เพื่อให้เป็นแผนเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย เหมือนกับสมัยที่ต้องเลือกสายวิทย์หรือศิลป์นั่นเอง แถมยังเปลี่ยนสายได้เมื่อเรียนไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ชื่นชอบ แต่จะต้องเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น คือก่อนที่จะขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก็ถือว่าเพียงพอแล้วกับการทำความรู้จักตัวเอง                รูปแบบการแบ่งหลักสูตรแบบนี้ก็นับว่ามีข้อดีค่อนข้างมาก แต่พอมองว่ามันเป็นการเลือก แนวทางวิชาชีพ ที่เราสนใจจะทำงานจริงๆ…

น้อง ๆ นักเรียน ชั้น ม.3 เลือกสายการเรียน ม.4 อย่างไรให้ปังปุริเย่

น้อง ๆ นักเรียน ชั้น ม.3 เลือกสายการเรียน ม.4 อย่างไรให้ปังปุริเย่

          เชื่อว่าตอนนี้น้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมพึ่งผ่านพ้นช่วงสอบกลางภาคไปไม่นาน สำหรับน้อง ๆ ชั้น ม.3 อาจกำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจกับอนาคตของตัวเอง จะต่อสายสามัญ ม.4 หรือ ต่อสายอาชีพ แต่สำหรับวันนี้หากน้อง ๆ คนไหนเลือกได้เบื้องต้นแล้วว่าจะต่อสายสามัญ แต่จะ เลือกสายการเรียน ม.4 อะไรดี เพื่อให้ตรงกับตัวเองมากที่สุด วันนี้พี่มีเทคนิคมาแนะนำ เทคนิคการเลือกสายการเรียน ม.4 ให้ปังปุริเย่            ขั้นต้นน้อง ๆ ต้องจะต้องดูเกรดของตัวเองกับหลักเกณฑ์ของสถาบันที่น้อง ๆ กำลังจะเข้า ว่าตัวเองสามารถเข้าสายการเรียนไหนได้บ้าง  เช่น สายคณิต-วิทย์, สายศิลป์คำนวณ คณิต-อังกฤษ, สายศิลป์ภาษา, สายไทย-สังคม ถึงตอนนี้พี่มีข้อแนะนำว่าทุกสายการเรียนต่างมีความสำคัญเท่ากัน ห้ามน้อง ๆ ยึดติดว่า สายวิทย์-คณิต ดีกว่าสายศิลป์คำนวณ หรือคิดว่าสายไทยสังคม มีไว้สำหรับผู้ได้คะแนนน้อย           ขณะที่น้อง ๆ บางคนมีสิทธิ์…